فایل word مقاله تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان

وان سلامت روان و ضرورت توجه به آن بهداشت روان بهداشت (سلامت) روان چیست؟ چرا باید در مورد سلامت روان بدانیم؟ اعتماد به نفس کلید سلامت روان است چگونگی کنار آمدن با استرس را بیاموزید عقل سالم در بدن سالم است وقتی که مشکلات بروز می کنند درمان وجود دارد کسب سلامت روان به زحمتش می ارزد از یک عمر سلامتی و خوشحالی لذت ببرید تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان موفقیت از دیدگاه روانشناسی در نظر گرفتن ذوق و استعداد نقش تلاش وکوشش در موفقیت ایمان داشتن به هدف خود متمر کز ساختن فکر شروع کردن کار ازجاهای کوچک شورومشورت داشتن عبرت گرفتن از تاریخ اس

فایل word آدنوم هاي ژآنت هيپوفيزي (بررسي 22 مورد)

، همایش یا نشریه : مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايرانتعداد صفحات :8مقدمه: گرچه اكثر تومورهای هپیوفیز خوش خیم هستند، برخی از آن ها رشد سریع داشته، گسترش به ساختمان های خارج زین تركی دارند. در مورد تعریف آدنوم های ژآنت هیپوفیزی اختلاف نظر وجود دارد. ما به منظور مشخص نمودن این ابهام،‌ اقدام به بررسی آدنوم های درمان شده با قطر مساوی یا بیشتر از 30 میلیمتر نمودیم تا ویژگی های خاص این تومور ها، سیر بالینی، عوارض و پیش آگهی آن ها مشخص گردد.روش كار: در این مطالعه كه به صورت آینده نگر انجام گردیده است، 235 بیمار با آدنوم هیپوفیز تحت درمان طبی و جراحی قرار گرفتند. م

فایل word تربيت شهروند آينده

س، همایش یا نشریه : نوآوري هاي آموزشيتعداد صفحات :32آینده، به موضوعی جدی برای مطالعه و پژوهش، بویژه از دهه آخر قرن بیستم به بعد، تبدیل شده است. در کنار مسایل متعددی که در آینده پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد، تربیت آینده، شهروند آینده و خصوصیات شهروند آینده، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چه، تصور می شود، آینده را با هر رویکردی که بنگریم، توسط شهروندان رقم زده می شود. این مقاله به روشن سازی این مفاهیم پرداخته است. نظر به اینکه شهروند آینده، خصوصیات وی و نحوه پرورش آن از روندهای عومی تری اثر می پذیرد. در بادی امر، آینده، روندهای آن، پیش فرض ها، اهداف، گ