فایل word گزارش 12 مورد از بيماري لپتوسپيروز در استان گلستان در سال 1383 (گزارش کوتاه)

، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگانتعداد صفحات :6زمینه و هدف: بیماری لپتوسپیروز یكی از شایع ترین بیماری های مشترك بین انسان و حیوان در سراسر دنیا محسوب می شود. بیماری گاها مهلك بوده و از طریق تماس مستقیم یا غیرمستقیم با ادرار حیوانات آلوده به لپتوسپیرا بروزمی كند. این مطالعه به منظور معرفی موارد بروز لپتوسپیروز در استان گلستان طی سال 1383 انجام شد.روش بررسی: طبق هماهنگی های مقرر با مركز بهداشت استان، 20 بیماری که با تشخیص پزشک معالج و بر اساس علایم بالینی مشکوک به لپتوسپیروز بودند، به مرکز آموزشی – درمانی 5 آذر گرگان در سال 1383 ارجاع دا

فایل word مقاله مديريت در دنياي امروز سازمان ها

سازمانها :   کلامی از حضرت علی (ع) که در نهج البلاغه می فرماید :   نظم و چرخه حیات   نیاز به علم رابط علوم و فنون مختلف   هنری فورد :   تصمیم گیری :   مدیریت عملکرد   مدیریت پرسنلی   ساعات کار مفید   نتیجه :   منابع و مآخذ   بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله مديريت در دنياي امروز سازمان ها کتاب مدیریت منابع انسانی و روابط کار  ـ تألیف دکتر ناصر میر سپاسی کتاب بیونیک نوشته : لوسین ژراردن کتاب چهره های درخشان تاریخ ، نوشته : ویلیام اُ دویت کتاب زنبور عسل ، نوشته : موریس مترلینگ مقدمه مدیریت و سرپرستی در همه جا مورد نیاز می باشد از یک خانواده گرفته تا یک کارخانه و سازمان و کشور و کلاً

فایل word مقاله انواع قيد و ضمير در تاريخ بيهقي

یات زندگی‌نامه ی بیهقی           نثر بیهقی            اهمیت پژوهش دستوری در تاریخ بیهقی          روش کار            فصل دوم تعاریف قید         انواع قید از لحاظ ساختار            14- اقسام قید از جهت معنی و مفهوم          28- قید در تاریخ بیهقی             31- فصل سوم تعاریف ضمیر          33- انواع ضمیر              46- فصل چهارم منابع و مآخذ          بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله انواع قيد و ضمير در تاريخ بيهقي  1- ابوالقاسمی، دکتر محسن ، دستور تاریخی زبان فارسی ،  انتشارات سمت ، تهران ،       2- ناتل خانلری ، دکتر پرویز ، تاریخ زبان فارسی ، جلد اول ، فرهنگ نشر نو، تهرا