فایل word بررسي بيماري کاوازاکي کودکان در مرکز پزشکي الزهراي اصفهان (77-1373)

، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوينتعداد صفحات :8زمینه: كاوازاكی یك بیماری حاد تبدار است كه بیش تر در كودكان كم تر از 5 سال تظاهر می كند. در صورت تشخیص به موقع و درمان سریع می توان از عوارض آن كه آنوریسم عروقی قلب است، پیشگیری نمود. هدف: مطالعه به منظور تعیین تظاهرات و چگونگی درمان بیماری کاوازاکی درکودکان بستری درمرکز پزشکی الزهرای اصفهان انجام شد.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی با روش نمونه گیری آسان بر روی 45 بیمار مبتلا به كاوازاكی كه در مدت 5 سال (77-1373) به بیمارستان الزهرای اصفهان مراجعه و با تشخیص كاوازاكی تحت درمان قرار گرفتند، ان

فایل word مقاله آشنايي با اتحاديه کشورهاي جنوب شرقي آسيا (آسه‌آن)

شرقی آسیا   (آسه‌آن)   Association of South East Asian Nations   جمهوری خلق چین   ژاپن   سایر کشورها   اتحادیه جنوب شرقی آسیا (آسه آن)   آ.سه. آن و قرن آسیا   آ.سه.آن» و پویایی اقتصاد جهانی   گام آغازین به سوى شکل گیرى جامعه شرق آسیا   تجارت  آزاد در جنوب شرقی آسیا   ظهور ابرقدرت اقتصادی  درمشرق  زمین   گزارشى از مقاله اخیر فرانسیس فوکویاما   پیش بینى دوباره آینده آسیا   راهبردهاى مشترک در اجلاس رهبران جنوب شرق آسیا   تجارت الکترونیک و کشورهای آسه آن   اشاره؛             بلوک‌های اقتصادی که در مناطق گوناگون جهان در نیم قرن گذشته تشکیل شده‌اند، تلاش وس

فایل word دندانهاي اضافي دوطرفه در فک بالا و پايين: گزارش مورد

، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)تعداد صفحات :4زمینه و هدف: دندان های اضافی در جامعه نسبتا شایع می باشد و در بیمارانی با سابقه فامیلی با فراوانی بیشتری رخ می دهد ولی وجود دندان های اضافی متعدد بدون هیچ گونه بیماری یا سندرم همراه بسیار نادر است و نمونه های بسیار کمی از افراد با دندان اضافی دو طرفه در ماگزیلا و مندیبل در ناحیه دیستال مولرهای سوم گزارش شده است.معرفی مورد: در این مقاله فردی با پنج دندان اضافی در ناحیه دیستال مولرهای سوم دوطرفه در ماگزیلا و مندیبل گزارش شده است که در چهار جلسه تحت بی حسی موضعی دندان های اض