فایل word لاله زار عرصه تفرج, از باغ تا خيابان (شکل گيري خيابان به سبک اروپايي در دوره ناصرالدين شاه)

س، همایش یا نشریه : هنرهاي زيباتعداد صفحات :14گسترش روابط ایران با غرب در زمان ناصرالدین شاه، زمینه را برای ورود افکار، الگوها و اشیا فرنگی باز کرد. گرته برداری از الگوهای فرنگی در شهرسازی خود را در طرح توسعه شهر تهران و تبدیل آن به دارالخلافه ناصری و ایجاد فضاهایی با حال و هوای فرنگی نمایاند.خیابان لاله زار که در بخشی از باغ لاله زار (باغ تفرجگاهی سلطنتی بیرون شهری دوران فتحعلیشاه) ایجاد گردید، از جمله شاخص ترینِ این فضاها است. این خیابان با تجهیز شدن به تاسیسات جدید شهری و آراسته شدن با سبک های جدید معماری و فراهم آوردن مکانی نو، دروازه ای به غرب و وی

فایل word مدل سازي آميخته بازاريابي صنعت ورزش کشور

س، همایش یا نشریه : حرکتتعداد صفحات :24مدیریت آمیخته بازاریابی شامل برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره ترکیب راهبری عوامل تبیین کننده آمیخته بازاریابی در ورزش است. تعیین آمیخته، اهمیت بسیار زیادی دارد، زیرا سیاست گذاری در تجارت ورزشی مورد نظر را تعیین می کند و بنا به حساسیت آن در مدیریت بازاریابی، موجب می شود بازاریابان زمان زیادی را صرف تحلیل آن کنند. هدف از اجرای این تحقیق، فایل word مدل سازي آميخته بازاريابي صنعت ورزش کشور، با روش تحلیل مسیری بود. بدین منظور، با انجام یک تحقیق کیفی، پرسشنامه ای با 45 سوال پرسش بسته با ضریب پایایی (P<0.01) 0.92 تهیه شد و در اختیار مسوولان بازاریابی باشگاه های فعال در 9 رش

فایل word مقاله کانال سوئز

چه کانال سوئز   اداره کانال سوئز   اهمیت سوئز   وجه تمایز کانال سوئز   کانال سوئز از نقطه نظر ما   منابع بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل word مقاله کانال سوئز ویکی پدیا عربی کتاب تاریخ جهانی نفت – اثر دانیل یرگین – ترجمه شادروان غلامحسین صالحیار ممالک همجوار – تألیف فتح الله حکیمی – شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال و شرکا چاپخانه دانش – اسفند کانال سوئز کانال سوئز آبراهی اصطناعی از عمل انسان است که دریای سرخ به دریای مدیترانه متصل می‌کند. این کانال از سمت مغرب صحرای سینا واقع شده‌است طول کانال درازی کانال سوئز 163 کیلومتر می‌باشد از بورسعید در ساحل دری