فایل word توسعه روستايي از درون: رويکرد قاليبافان در روستاهاي کاشان؛ کاميابي ها و ناکامي ها

س، همایش یا نشریه : روستا و توسعهتعداد صفحات :40برقراری ارتباط بین «مذهب» و «كار» در جامعه ایران، اهمیت بسیار دارد. جامعه ایران واجد بسیاری از خصایص دینی است و می توان ویژگی هایی را كه در ارتباط با پدیده كار است، استخراج نمود.ماكس وبر، جامعه شناس آلمانی اظهار می كرد كه نوع «اخلاق كار» كه در میان پروتستان ها وجود دارد، در سایر ادیان و از جمله در اسلام غایب است.این مقاله از طریق مطالعه میدانی، سعی در نشان دادن این خصیصه دارد كه آموزه های دینی، فرد مومن را به كسب معیشت خویش ترغیب می كنند. در حقیقت، درك جماعات انسانی، مستلزم خصلت های فرهنگی آنان است. از آنج

فایل word آشنایی با بیمه های اشخاص

جوی تأمین جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود بوده است. بیمه‌های اشخاص هم درست به همین دلیل یكی از ابداعات انسان‌ها برای به دست آوردن تأمین اقتصادی به حساب می‌آید.از یك دیدگاه می‌توان بیمه‌های اشخاص را به چند بخش مهم تقسیم كرد كه هر یك از آن‌ها بالقوه آثاری مثبت یا منفی در جوامع بشری دارند. بیمه‌های اشخاص علاوه بر اینكه یك محصول به حساب می‌آید، در راستای تأمین نیازهای اولیه جوامع انسانی، در زمره‌ی خدمات مهم و قابل توجه نیز شمرده می‌شود.ابنای بشر نیاز به تأمین دارند و این امر غریزی و شاخه‌هایی از ثبات و اطمینان اجتماعی است. شر

فایل word بررسی فراوانی انواع بیماری های هایپرتانسیو در زنان باردار

رضه شایع حاملگی هستند و در مجموع حدود 10-5 درصد تمامی حاملگیها را عارضه دار می كنند. میزان بروز این اختلالات عمیقاً تحت تأثیر یك سری عوامل مانند: سن، پاریته، نژاد، سابقه بیماری زمینه‌ای و … قرار دارد و فراوانی این اختلالات در مناطق و نژادهای مختلف تا حدودی متفاوت گزارش شده است. این اختلالات یك علت مهم موربیدیته و مورتالیته مادر و جنین محسوب می‌شوند و همراه با خونریزی و عفونت تریاد مرگ آوری را تشكیل می‌دهند، این اختلالات به چند نوع تقسیم می شوند كه شامل: هایپرتانسیون حاملگی، پره اكلامپسی، اكلامپسی، پره اكلامپسی افزوده شده بر هایپرتانسیون م