فایل word بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

    
فهرست
مقدمـه    4
تعـاریف علمی و عملیـاتی متغیرهـای پـژوهش    12
تعریف علمی و عملیاتی مهارتهای زندگی    12
تعریف علمی و عملیاتی سلامت روان    12
پیشینه نظری    14
لوینسون و همکاران سلامت روان را اینچنین تعریف کرده اند :    16
دیدگاه های روان تحلیلی    19
دیدگاه رفتار گرایی    22
دیدگاه انسان گرایی    23
دیدگاه شناختی    26
پذیرش خود و دوست داشتن خویش    30
برقراری روابط با دیگران    31
مقابله با نیازهای زندگی    31
بروز مناسب هیجانات    31
طبق نظر داردن , گازدا و گینتر ( 1996 )    32
آموزش مهارت های زندگی می تواند به دو صورت اجرا شود :    35
ب ـ پیشگیری از مشکلات روانی , رفتاری و اجتماعی    37
الف ـ مهارت های اجتماعی شامل    39
تحقیقات انجام شده    43
نمونه و روش نمونه گیری    46
روش تحقیق    48
روش آماری    48
ب : آمار استنباطی    50
شاخص های گروه آموزش ندیده    54
تفسیـر    71
محدودیت ها    75
فهرست منابع انگلیسی    78


مقدمـه
روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش , عدم احساس کنترل , و کفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب , ریشه دارد . بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی های روز افزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی , آماده سازی افراد به خصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت های دشوار امری ضروری به نظر می رسد . در همین راستا روان شناسان با حمایت             سازمان های ملی و بین المللی , جهت پیشگیری از بیماریهای روانی و ناهنجاریهای اجتماعی آموزش مهارت های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده اند .                   ( طارمیان و همکاران 1378 , ص 14 )
آنچه امروزه تحت عنوان مهارت های زندگی مشهود است تنها حاصل کار پژوهشگران عصر حاضر نیست بلکه بسیاری از این مهارتها در لابلای تعالیم الهی بخصوص در قرآن و احادیث معصومین بیان شده است . به طوری که تلاش برای برقراری ارتباط مفید و مؤثر با دیگران , خودشناسی و توجه به ارزشها که از فصول اساسی           درس مهارتهای زندگی است به کرات در قرآن , نهج البلاغه , و صحیفه سجادیه و احادیث منقول از سایر معصومین مورد تأکید قرار گرفته است . ( همان منبع ص 45 )
هدف اصلی سازمان بهداشت جهانی از ایجاد طرح مهارت های زندگی در زمینه بهداشت روانی این است که جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش , به کارگیری و ارزیابی برنامه آموزش مهارتهای زندگی را متمرکز بر رشد توانائی های روانی مانند          حل مسئله , مقابله با هیجانات , خود آگاهی , سازگاری اجتماعی و کنترل استرس                 بین کودکان و نوجوانان است اقدام نمایند . ( ناستاسیا 1998 مقاله )
با توجه به نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانش آموزان ,                    برنامه آموزش مهارتهای زندگی روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تأمین و حفظ بهداشت روانی دانش آموزان تلقی می شود . به این ترتیب مدارس به جای این که تنها بر افزایش عملکرد تحصیلی دانش آموزان تمرکز نمایند باید بر تأمین و            حفظ روان آنان نیز تأکید نمایند و اقدامات لازم را به منظور تحقق هدف مذکور انجام دهند چرا که اگر هدف فوق تحقق یابد بسیاری از مشکلات تحصیلی و آموزشگاهی نیز خود به خود کاهش می یابند . ( همان منبع )
بیـان مسئله و سـؤالات پـژوهش
رشد انسان در زمینه های روانی , اجتماعی , جسمانی , جنسی , شغلی , شناختی , الگو ( خود ) اخلاقی و عاطفی صورت می گیرد هر یک از زمینه ها نیازمند مهارت و توانایی می باشد . در واقع می توان گفت که تکامل مراحل رشدی وابسته به مهارتهای زندگی است . زمانی که افراد مهارت های زندگی اساسی را کسب نمایند در عملکرد بهینه خود پیشرفت می کنند . آموزش مهارتهای زندگی نقش اساسی را در بهداشت روانی ایفا می کند و البته زمانی که در یک مقطع رشدی مناسب ارائه شود نقش برجسته تری خواهد داشت . به طور تعیین می توان گفت که بسیاری از نوروزها و سایکوزها ناشی از نقص در رشد                     مهارت های زندگی اساسی است . در واقع آموزش مهارت های زندگی نقش درمانی دارد .       ( گتیتر , گازدا و داردن , 1996 مقاله )
همان گونه که بروکز ( 1984 ) اشاره کرده است رویکرد مهارت های زندگی             یک چهارچوب سازمان یافته ای را برای مراکز مشاوره و بهداشت روانی فراهم می کند و یک عنصر آموزشی یکسوی و مهم برای مدارس ابتدایی و دبیرستان می باشد .

 

حال با در نظر گرفتن هدف کلی این پژوهش سئوالاتی در همین راستا مطرح             می شوند :
1.    آیا بین افسردگی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟
2.    آیا بین شکایات جسمانی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟
3.    آیا بین وسواس ـ اجبار کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟
4.    آیا بین حساسیت در روابط بین فردی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟
5.    آیا بین اضطراب کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟
6.    آیا بین پرخاشگری کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟
7.    آیا بین خوبی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این               آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟
8.    آیا بین افکار پارانوئیدی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟
9.    آیا بین روان پریشی کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟
10.    آیا بین سلامت روان کسانی که آموزش مهارت زندگی را دیده اند با آن هایی که این آموزش ها را ندیده اند تفاوت وجود دارد ؟

اهمیـت و ضـرورت پـژوهش
امروزه در سراسر جهان بر اهمیت بهداشت روانی تأکید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات وسیع و گوناگون اهمیت و نقش آن در زندگی فردی . اجتماعی آشکارتر      می گردد. به طوری که سال 2001 میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی , تحت عنوان  سال جهانی «‌ بهداشت روانی » اعلام گردید . سازمان مذکور در این سال شعار « غفلت بس است , مراقبت کنیم » را جهت آشکارتر ساختن موضوع مطرح نمود . ( سازمان بهداشت جهانی , 2001 )
این امر نشان دهنده آن است که بهداشت روانی موضوعی است که باید در سطح جهان مورد توجه قرار گیرد یکی از دلایلی که در اهمیت این موضوع مطرح است ,              شیوع روزافزون ابتلا به انواع اختلالات روانی در سطح جهان است و دلیل مهم دیگر آن , اهمیت و ضرورت پیشگیری از بیماری های روانی است می توان گفت عمده ترین هدف بهداشت روانی پیشگیری است و از سه نوع پیشگیری که در بهداشت روانی مطرح می شود پیشگیری اولیه مورد توجه بیشتری قرار دارد . در پیشگیری اولیه جمعیت سالم در جامعه مورد نظر است و تمام اقداماتی که در این حیطی صورت می گیرد در جهت آمادع سازی افراد و فراهم نمودن شرایط مناسب برای زندگی سالم از تماکمی جنبه های جسمانی , روانی , اجتماعی می باشد . بنابراین هدف , افزایش آمادگی و توانایی افراد در برخورد صحیح و مناسب با رویدادهای زندگی می باشد .
حسینی ( 1378 ) معتقد است آموزش , اساسی ترین روش پیشگیری اولیه است .  از طرفی دیگر مهمترین و مؤثرترین دوره سنی جهت آموزش پیشگیرانه , دوره نوجوانی است .
پژوهش ها نشان می دهند که آموزش مهارت های زندگی به ارتقا بهداشت روانی کودکان و نوجوانان در ابعاد مختلف زندگی کمک می کند و از اساسی ترین برنامه های پیشگیرانه در سطح اولیه به شمار می رود .
سلامتی بخش اصلی یک زندگی شاد است و مدارس نقش مهمی در آگاه ساختن نوجوانان پیرامون مسائل بهداشتی و سلامتی و آموزش علوم زندگی به آنان دارد.
امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی , بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن              آسیب پذیر ساخته است . پژوهش ها بی شمار نشان داده اند که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی ـ عاطفی ریشه های روانی ـ اجتماعی دارند . ...

 

فهرست منابع فارسی
1.    ادبی , راضیه ( 1379 ) , بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی پایان نامه ارشد , روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبحشی
2.    استورا . اچ . ب ( 1991 ) , تنیدگی یا استرس , ترجمه رادستان , پریرخ ( 1377 ) ,                  چاپ اول , تهران انتشارات رشد .
3.    انصاری , پروین ( 1374 ) , بررسی رابطه سلامت روانی و نگرش های مذهبی                 بین دانشجویان 20 تا 30 ساله , پایان نامه ارشد , روان شناسی دانشگاه رودهن
4.    بنی جمالی , شکوه السادات ( 1373 ) , بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی ,                    تهران نشر نی
5.    حسینی , سید ابوالقاسم ( 1360 ) , اصول بهداشت روانی , چاپ اول مشهد ,              انتشارات دانشگاه مشهد
6.    خدا رحیمی , سیامک ( 1374 ) , مفهوم سلامت روان شناختی , چاپ اول مشهد , انتشارات جاودان فرد
7.    سازمان بهداشت جهانی , برنامه آموزش مهارت های زندگی , ترجمه                          نوری قاسم آبادی , ربابه , محمد خانی ( پروانه ) ( 1377 ) , تهران واحد بهداشت و روان و پیشگیری از سو مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی
8.    شاملو , سعید ( 1378 ) , بهداشت روانی , چاپ 13 , تهران , انتشارات رشد
9.    شعاری نژاد , علی اکبر ( 1371 ( درآمدری در روانشناسی انسان ) , تهران ,                         انتشارات آزاده
10.    شفیع آبادی , عبدالله , ناصری , غلامرضا ( 1371 ) نظریه های مشاوره و                روان درمانی , تهران , مرکز نشر دانشگاهی
11.    شفیع آبادی , عبدالله , ناصری , غلامرضا ( 1371 ) , راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل , تهران , انتشارات رشد
12.    شولتز , دوان , روانشناسی کمال , ترجمه : خوشدل , گیتی ( 1369 ) , تهران ,                 نشر نی
13.    طارمیان , فرهاد ( 1378 ) , سو مصرف مواد مخدر در نوجوانان , چاپ اول تهران, انتشارات تربیت
14.    طارمیان , فرهاد ( 1378 ) , مهارت های زندگی تعاریف و مبانی نظری ,                    ( مجله ژرفای تربیت , سال اول , شماره 4 )
15.    طارمیان , فرهاد ( 1378 ) مهارت های زندگی ( چاپ دوم , تهران , انتشارات تربیت)
16.    نجات , حمید ( 1378 ) , سلامت روانی از دیدگاه ایس , فصلنامه علمی ,             پژوهش اصول بهداشت روانی , سال اول , شماره 4
17.    ولی زاده , علیرضا , 1381
فهرست منابع انگلیسی
1.    Botvin. G.J.Kantor.L.W ( 2000 ) . “Perrenting alcohol and Tabaccouse.
2.    Crnin.M.E.(1996 ). “Life skills curricula for stadents with learning disabilities”. Journal of learning disabilitis.
3.    Darden . C . A : “Ginter. E .J ( 1996 ) . “Life skills development scale- adolescence from”. Journal health counseling.
4.    Darden.C.A : Gazda .G M ( 1996 ). “Life skills and mental health counseling”. Journal of mental counseling.
5.    Ginter.E.J ( 1999 ) . “David K.Brooks contribution to the developmentally based life skill approach”. Journal of mental health counseling.
6.    Klingman. A ( 1998 ). “Psyehological education : studying adolescents interests from their own perspective”. Journal of Adolescence.
7.    Miller.M: Namm .G .D (2001) . “asing group miccussions to improve solial problem solving and learninf”. Journal of Edoucation
8.    Nastasia.B ( 1998 ) . “A model for mental heahth programming inschool communities : introduction to the mini-series’. Journal of school psychology review .
9.    Quatman.T: watson.C.M( 2001 ) . “Gender differences in adolescent self-esteem : An exploration of domains” journal of genetic psychology.
10.    Schogiel . D.R ( 1998 ) . “Empowerment education for individuals with serious mental illness. “ Journal social narsing mental health services.
11.    Weist.M.D.(2001) .”Toward a public mental health promotoom and intervention syuth”. Journal of school health .
12.    Wotld health organization ( who) ( 1997 ). “The lifr skills education project Geneva. Who Technical report series.

لینک کمکی