فایل word بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد متبلا به بیماری میگرن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد متبلا به بیماری میگرن دارای 107 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد متبلا به بیماری میگرن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست

چکیده     7
فصل اول :کلیات     8
مقدمه     9
طرح مساله     13
اهداف پژوهش     15
ضرورت تحقیق     16
فصل دوم : نگاهی به تاریخچه های پژوهش     17
مقدمه     18
ادبیات تحقیق ( استرس )     20
پیشینه نظری ( استرس)     25
تعریف سردرد های میگرنی     27
انواع سردرد     28
سردرد شریانی از نوع میگرن     29
تعریف میگرن ( تاریخچه )     30
نشانه های میگرن     34
میگرن چند مرحله دارد     36
فراوانی سردرد میگرن     38
انواع مختلف میگرن     41
میگرن کلاسیک     42
میگرن چشمی     43
میگرن بازیلر     44
میگرن یائسکی     45
علت شناسی     46
اختلالات عروق مغز     47
احتلالات زیست – شیمیایی     49
خواب     52
عوامل روانشناختی     54
تشخیص اختراقی     55
درمان گری میگرن     56
سایر روشهای درمان گری     57
پیشینه تحقیق     58
تحقیقات صورت گرفته در خارج از ایران     61
تحقیقات صورت گرفته در ایران     63
فصل سوم : روش تحقیق     64
مقدمه     65
جمعیت هدف     66
روش اجرا     68
روش آماری     70
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها    71
مقدمه     72
یافته ها وتجریه و تحلیل داده ها    75
جدول 2-4 مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم ودارای سردرد میگرنی     76
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری         80
نتیجه گیری     81
بحث درمورد یافته های تحقیق     82
محدودیت ها و پیشنهادات     83
پیشنهادات     84
منابع     86
ضمائم     88

 

چکیده :
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر تنیدگی در افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری میگرن در تهران می باشد . فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذشته شدند عبارتند از:
فرضیه اول : مقایسه تاثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به میگرن و فرضیه دوم : مقایسه تاثیر تنیدگی در بین زنان  و مردان دارای سردردهای میگرنی!
گروه نمونه ی این پژوهش شامل 60 نفر از افرادی هستند که 30 نفر افراد سالم و 30 نفر افراد مبتلا به سردردهای میگرنی می باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و بر روی آنها آزمون استرس انجام شد که پس از آن از روش (t) استفاده شده که نتیجه بدست آمده به شرح زیر می باشد :
ــ تاثیر تنیدگی بر افراد مبتلا به بیماری میگرن بیشتر می باشد.
ــ تاثیر تنیدگی بر زنان میگرنی بیشتر ا ز مردان میگرنی است.

مقدمه :
بطور کلی تعاریف گوناگونی از فشار عصبی و روانی به مفهوم استرس «تنیدگی» شده است. تنیدگی مجموعه واکنش های عمومی فر نسبت به عوامل ناسازگاری و پیش بینی نشده داخلی و خارجی است بد نگیرند که هر گاه تعادل فرد به علت عواملی محیطی از بین برود استرس پدید می آید. استرس گاهی سبب آسیب روانی فرد و سازمان می شود و باعث می شود که بدان وظایفی که به طور عادی و به سادگی انجام می دهد با دشواری بیشتر انجام دهد.(رسول زاده 1375)
بررسی تاثیر تنیدگی بر انسان یکی از گسترده ترین قلمدادهای پژوهشی را در عصر حاضر تشکیل می دهد تنیدگی «استرس» می تواند بر اثر عوامل متعددی که عوامل تنیدگی زا نامیده شده اند به وجود آید و تغییرات عمده ای را در ارگانیزم ایجاد کند. هر وضعیتی که برای فرد با آسایش او تهدید کننده به حساب آید از آن جهت که وی را مجبور به استفاده از توانایی خود در مقابله با آن می کند «تنیدگی» نامیده می شود. عوامل تنیدگی زا نه تنها شامل بحرانهای شدید مثل : جنگ, طلاق, ... و وقایع معمولی روزانه مثل انتظار کشیدن در صف, خرید وسایل ضروری, اختلافات زناشویی و ... است بلکه مشکلات روزمره و درگیریهای خفیف زندگی را نیز در بر می گیرد. از سوی دیگر بین تنیدگی و اضطراب رابط? تنگاتنگی وجود دارد که متمایز کردن این دو را بسیار دشوار می سازد و به موازات افزایش تنیدگی و به دلیل فراوانی عوامل تنیدگی زا در زندگی امروزی بشر که حاصل صنعتی شدن جوامع است. اضطراب نیز به طور گسترده زندگی بشر را فرا گرفته تنیدگی در تمام قسمتهای ارگانیزم انسان اثر می گذارد. حالتهای تنیدگی همانند اضطراب ممکن است به صورت مختلف فیزیولوژیکی, رفتاری و شناختی متجلی گردند.(رسول زاده 1375)

لینک کمکی