فایل word بررسی تاثیر رنگ ها بر روی یادگیری کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر رنگ ها بر روی یادگیری کودکان دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر رنگ ها بر روی یادگیری کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از تاثیر رنگها بر یادگیری در دختران و پسران  دارای تفاوت است و همین طور رنگ زمینه در یادگیری تاثیر دارد که جامعه آماری عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقطع اول دبستان است که با آمار به دست امده 540 نفر است که 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و آزمون گردنیاف رنگی بر روی آنها اجرا گردیده است که نتایج بدست آمده از طریق آمار استنباطی و واریانس دو عاملی جهت فرضیه اول مورد سنجش قرار داده شده و همین طور جهت سنجش فرضیه دوم و تاثیر رنگ متن و زمینه بر روی یادگیری از روش آمار توصیفی و به دست آوردن  فراوانی و درصد آن که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین تاثیر رنگها بر روی یادگیری دختران وپسران تفاوت وجود ندارد و در حدود 42  درصد از دانش آموزان معتقدند که رنگ زمینه می تواند در یادگیری تاثیر گذار باشد.


مقدمه
همان طور که اکثر روان شناسان  یادآوری کرده اند اولین سالهای زندگی در رشد روانی- عاطفی  کودک نقش بسیار مهم دارد.اریک اریکسون معتقد است که کار اصلی شخص در جریان خردسالی غیر از موارد دیگر یادگیری اعتماد است و به نظر او در دوره ی خردسالی کودک یاد می گیرد که دنیا محل خوب و رضایت بخش است یا منبع ناراحتیها و ناکامیها و هیجانهای منفی است که از دیدگاه اریکسون اولین موفقیت روانی – عاطفی کودک این است که بدون اضطراب و خشم شدید بپذیرد که مادرش جلو چشمش دورتر رود و پذیرش این بر اثر پیش بینی مسایل بیرونی صورت می گیرد .
تعداد زیادی از روان شناسان مخصوصا آنهایی که تحت تاثیر سنت فرویدی قرار گرفته اند معتقدند که اولین روابط کودک برای روابط بعدی او با دیگران الگو قرار می گیرد.
روان شناسان اهمیت رشد عاطفی سالم را یادآوری کرده اند که تمام این مسایل نشات گرفته از یادگیری در کودکی است که مسایل عاطفی شناختی و حتی تاثیر رنگ ها در اوان کودکی می تواند دیدگاه کودک را تغییر دهد .
توانایی و تاثیر رنگ نیز بر روی یادگیری عمل نمادها را همراهی می کنند که این توانایی ها مخصوصا در بازی کودک تجلی میکنند و مثلا شکل تقلید تاخیری و بازی نمادین با رنگ مورد علاقه کودک می تواند تاثیر پذیری بیشتری داشته باشد که رنگ به نوعی بر روحیه و شخصیت کودک می تواند تاثیر گذار باشد به طوری که رنگ های تند مثل قرمز و آبی در یادگیری بیشتر خود را نشان می دهند .
بیان مسئله:
در طول مرحله ی حسی- حرکتی یعنی از بدو تولد تا دو سالگی کودک مخصوصا مشغول کشف روابط بین حواس اعمال و پیامدهای انهاست که ویژگی اصلی این مرحله کشف پایداری شی   است که تاثیر رنگ اشیا در این کشف پایداری اشیا   می تواند نقش بسزایی داشته باشد .


 منابع و مآخذ
آزاد – حسین – روانشناسی شخصیت – انتشارات رشد – سال 1383 – تهران
بیانی – احمد – روش تحقیق – انتشارات رشد – سال 1380 – تهران
دلاور – علی – آمار استنباطی – انتشارات رشد – سال 1382 – تهران
دلاور – علی – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – سال 1380 – تهران
دادستان – پریرخ – روانشناسی رنگ ها و تأثیرات آن – انتشارات بیان – سال 1382 – تهران
سیف – علی اکبر – روانشناسی یادگیری – انتشارات ارجمند – سال 1380 – تهران
شعاری نژاد – حسین – روانشناسی رشد – انتشارات سمت – سال 1382 – تهران
گنجی – علی اکبر – روانشناسی رشد (1) – انتشارات رشد – سال 1380 – تهران

لینک کمکی