فایل word بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دارای 48 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه :
موضوع اصلی تحقیق بررسی تاثیر فشار روانی  بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد شهر تهران
نظر شخصی در باره تعاریف عملکرد تحصیلی یعنی سنجیدن عملکرد یاد گیرندگان و مقایسه نتایج حاصله با هدفهای آموزشی از پیش تعیین شده به منظور تصمیم گیری در این باره است
وقتی از طریق آزمونها دانشجویان با دانش آموزان سنجش می شوند این سنجش باعث می شود تا عملکرد هابه صورت واقع نمایان شود .
یک تحلیل اسنادی از واکنشها و عملکرد های دانشجویان به بازدهای تحصیلی آنها فرض می کند که دانشجویان به طور فسخی علل موفقیت و شکست خودرا شناسایی می کند و این فراین اسنادی نه تنها در اسناد دادن به علل خاص و واحد از قبیل استعداد , کوشش ,‌دشواری , شانسی و فشارهای روحی و روانی است . بلکه همین طور در استنباطهای مربوط به ابعاد اسنادی از قبیل درونی بودن و قابلیت کنترل نیز وجود دارد بعضی از دانشجویان عملکرد و نتایج تحصیلی خوبی دارند که عموما موفقیت خود را درون سازی می کنند . حال آن که دانشجویان نا موفق براهمیت علی عوامل محیطی تاکید می ورزند اما این الگوی اسنادی ممکن است وابسته به چندین فرایند مربوط به هم از جمله سوگیریهای خدمت به خود , خبر پردازی منطقی و ملاحظات خود – شناساندن باشد .
اسنادها همچنین به صورتی نظام دار به انتظارات مربوط به عملکرد آینده دریک درس  و ای تحصیل و همین طور به واکنش نسیت به باز خود دریافتی از آزمون پیوند دارند طیق یک الگوی چند وجهی پیون اسناد روان و عواطف , این روابط میان روان و اسنادها هم در سطح چند وجهی و هم در سطوح واحد به وقوع می پیوندند. به علاوه اسنادها بر رفتار اثر دارند , زیرا بعضی از الگوهای اسنادی منجر به عملکرد ضعیف, کاهش پایداری درماندگی و ناتوانی در طب کمک کارهای درسی می شود . چندین تحقیق نشان داده است که اسنادپس داده به عوامل قابل کنترل و ناپا یدار ممکن است عملکردهای تحصیلی را  را پس از شکست تسهیل کند .
( کریمی , 1382ص 126)
راههای دیگر وجود دارد برای این که عملکردهای را بتوانیم مشاهده کنیم و آن را مورد سنجش قرار دهیم  برای سنجیدن عملکرد دانش  آموزان یا دانشجویان می توان ازطریق ارزشیابی کردن عملکرد یا امتحان و ‍آزمون استفاده کرد.
بیان مسئله :
فشار روانی به طبقه ای کلی از مشکلات اشاره می کند که وجه تمایزشان از سایر مشکلات این است که در فشار روانی به فشارهایی که بر سیستم وارد می شود و واکنش سیستم در برابر آنها توجه می شود, سیستم می تواند فیزیولوژیک , اجتماعی یا روان شناختی باشد.(صبوری,1377,ص 22)
فشاری روانی بخش عمده زندگی روز مره هر فردی است که فرد می تواند بر طور مؤثر با آن مقابله کند هرفردی فشار روانی را در زندگی خود, تجربه می کند و فشار روانی بخشی از شرایط زندگی و انسانی است آن گونه که در هنر و ادبیات تمامی اعصار ثبت شده است و در زندگی روزمره , فشار روانی به راههای مختلف خود را نشان می دهد که از جمله آن , پاسخهایی که با عصبانیت داده می شود, سردردهای شدید, و نیز تأثیر بر روندهای کاری و تحصیلی (صبوری مقدم 1377,ص 20)

اهمیت و ضرورت تحقیق :
هدف عمده پژوهش نحوه تأثیر گذاری عوامل فشار زایی همچون, نبود پدر,  شغل, اقتصاد , اجتماع و امثال آن بر روی عملکردهای دانشجویان شاهد با غیر شاهد می باشد.
برخلاف نظر عامیانه که هرگونه افت و شکست تحصیلی را به هوش کم افراد نسبت می دهند پژوهشهای انجام شده رابطه بین استعداد تحصیلی پیشرفت با همبستگی r=0/5 نشان می دهند هر پژوهش علمی با یک سری اهداف, که محقق درصدد رسیدن به آنها است و مسیر اصلی تحقیق را مشخص می کنند آغاز می شود.(سیف, 1368, ص52)

از اهداف کلی این تحقیق:
تعریف فشار روانی , عوامل بوجود آورنده فشارهای روانی بر روی دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد و غیرشاهد استان تهران می باشد.
اهداف جزئی:
1-    فقدان پدر ومشکلات روحی و روانی
2-    مشکلات روحی و روانی دانشجویان شاهد
دانشجویان که قشری از جامعه می باشند معمولاً برای امر تحصیل از خانه و خانواده و بستگان خود به دور هستند و همین مسئله است که آنها را نسبتاً دچار نگرانیهایی می کند و یک نوع استرس و فشار روانی در آنها ایجاد می کند و نیز عواملی از قبیل ازدواج , از دست دادن یکی از اعضا خانواده , از دست دادن شغل, اقتصاد خانواده , ترافیکها و سروصدا و ... همه می توانند تشریح کننده فشارهای روانی باشند بعضی افراد در مقابل این گونه حوادث مقاوم هستند و برخی دیگر نمی توانند با مشکلات کنار بیایند و خود را نمی توانند با محیط ( اطراف تطبیق دهند و در این موقع زندگی آنها دستخوش تغییرات می‌شود. ( سیف 1368, ص52)

منابع و مأخذ
10- کریمی , یوسف , روان شناسی اجتماعی , چاپ چهارم پاییز 1382, انتشارات دیرآور
1- اتیکسون – ریچارد .س – اتیکسون- ارنست هیلگارد-زمینه روان شناسی جلد دوم گروهی از مترجمان – زیر نظر و به ویراستاری : دکتر محمد تقی براهنی
2- آزاد, حسین, آسیب شناسی روانی , انتشارات بعثت , 1372,ص 105-87
3- بیرشک ,بهروز, بیماریهای وابسته به استرس و راههای درمانی آن , ورزش و جوانان , دومین سمپوزیوم سراسری استرس تهران , دانشگاه علوم پزشکی ایران , 1371 ص 32
4- چینی ,عباس ,بلوکراس, بلوشیلد, روانشناسی استرس, انتشارات ترمه 1371, ص 10
5- دلاور, علی – روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی-1371 انتشارات پیام نور
6- شاملو, سعید , بهداشت روانی , انتشارات رشد, 1372,ص 208 و 204
7- لیرون جی ماساراسون – باربارا- ساراسون روانشناسی مرضی, دکتر بهمن نجاریان – محمد علی اصغری مقدم محسن دهقان چاپ اول , زمستان : 1371 انتشارات رشد
8- مارتین شفر- فشارروانی – چاپ دهم , پائیز 1372 , انتشارات رشد
9- صبوری مقدم , حسن , فشار روانی و راههای مقابله با آن , چاپ اول 1377, انتشارات آستان قدس رضوی
 
پایان نامه
1-    طباطبایی – کاظم – بررسی عوامل فشارزای روانی و رفتارهای مواجعه ای مردم تهران پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 1369
2-    درویش نیا, علیرضا , بررسی عوامل استرس زا در مدیران آموزشی زن شهرشیراز , کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد , استاد راهنما: غلام حسینی اسفند 1374 ص 54-50.
3-    جانجانی – حسن , بررسی اثر استوسورهای دانشجویی در بروز اختلالات روان تنی در دانشجویان دانشگاه شاهد , کارشناسی دانشکده علوم انسانی – استاد راهنما: محمد ابراهیم مداحی سال تحصیلی 75-74 ص 13-10
4-    محمد پور , فرحناز- بررسی استرس شغلی معلمین و شیوه مقابله با آن ( کلیه مقاطع ابتدایی شهرستان فسا) کارشناسی دانشکده علوم انسانی , دانشگاه شاهد- استاد راهنما: محمد ابراهیم مداحی
سال تحصیلی 76-75 – ص 34-30
5-    غفاری , احمد – بررسی عوامل فشارهای روانی بر عملکردها , پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد , 1378
 
منابع خارجی

1-    Aro –Hilleyi,lifes tress and psychosomatic symptomsamong 4 To 2. byearold finsnadoles- scents. Psychological medicine 1987-17-1g1.2.0L
2-    Conen, 5.8 Gailm wiliamson (1991) stress and in factious  Deasease.
In it umans. Psychological Ball etin. Vol 109,No,105-24
3-    Wolf.G.C. (1985) pepticuzcer and psucnosocial stress, Z- Arzt1 – for TBTLD, 79,7 (2,97-301)1985
4-    Lydeard, s.joen .R (1989)zifeevent
Umlnerobility and pisease form
Prect 6/4 ( 307-316)1989( 307-316)1989( 307-316)1989.

لینک کمکی