فایل word بررسی تاثیر میزان تحصیلات بر ملاک های انتخاب همسر در بین دانشجویان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر میزان تحصیلات بر ملاک های انتخاب همسر در بین دانشجویان دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر میزان تحصیلات بر ملاک های انتخاب همسر در بین دانشجویان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب  
- چکیده    2
- پیشگفتار    3
فصل اول : " طرح تحقیق"    
- مقدمه    6
1-1- بیان مسئله    11
2-1- سئوال تحقیق    15
3-1- اهداف تحقیق    16
4-1- ضرورت و اهمیت تحقیق    18
فصل دوم: " ادبیات تحقیق"   
الف- ازدواج   
1-1-2- تعریف ازدواج    22
2-1-2- ازدواج بعنوان یک پدیده اجتماعی و تحول آن    25
3-1-2- انواع ازدواج و معیارهای آن    31
4-1-2- تاریخ تحولات خانواده و ازدواج در ایران    37
ب- پیشینه تحقیق   
1-2-2- تحقیقات داخلی    47
2-2-2- تحقیقات خارجی    51
ج- چارچوب نظری   
1-3-2- نظریه همسان همسری    59
2-3-2- نظریه نیازهای شخصیتی مکمل    69
3-3-2- نظریه مجاورت مکانی (همجواری)    74
4-3-2- نظریه تأثیر تصور از والدین در انتخاب همسر    76
5-3-2- تئوری تصور از همسر مطلوب    79
- بسوی یک نظریه ترکیبی    79
6-3-2- نظریه مبادله    82
- بیان فرضیه ها    85
- مدل تحلیلی    86
فصل سوم: " چارچوب روش تحقیق"   
1-3- روش تحقیق     88
2-3- تکنیک جمع آوری اطلاعات    89
3-3- اعتبار و روائی    89
4-3- نمونه تحقیق    90
5-3- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه     90
6-3- روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات    92
7-3- زمان و مکان تحقیق    93
8-3- کاربرد علمی و عملی پژوهش    93
9-3- متغیرهای تحقیق    94
10-3- تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق    94
فصل چهارم :    
توصیف داده ها    98


فصل پنجم:   
- نتیجه گیری     149
- محدودیت ها    151
- پیشنهادات     152
- منابع و مأخذ    153
- پیوستها   چکیده
از آنجایی که بررسی و شناخت ملاکهای همسرگزینی موجبات تشکیل خانواده سالم را برای جوانان در آستانه ازدواج فراهم می سازد, بسیار حائز اهمیت است.
لذا در این پژوهش سعی شده به مهم ترین ملاکهایی که در همسرگزینی افراد تحصیل کرده نقش دارند اشاره گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در امر ازدواج بررسی و شناخته شود. در این راستا, هدف تحقیق "بررسی میزان تأثیر پذیری ملاکهای ازدواج از میزان تحصیلات (دانشگاهی) است".
چارچوب تئوریک این بررسی را دیدگاههای همسان همسری, مجاورت مکانی و تئوری مبادله تشکیل میدهند , بر اساس این تئوریها فرضیاتی مطرح و به معرض آزمون گذارده شده اند. در این پژوهش بواسطه ویژگی موضوع مورد مطالعه از روش "پیمایش" بعنوان یک روش تحقیق مناسب این قبیل تحقیقات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد, که در بین یک نمونه (196) نفری از دانشجویان کارشناسی ترم اول و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن (در پاییز 84) توزیع و پس از تکمیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش مقایسه ای و با استفاده از آزمون "t" استیودنت صورت گرفت.
نتایج نهایی تحقیق نشان داد که , از بین هفت فرضیه مطرح شده, صرفاً فرضیه های همگنی سنی و همگنی تحصیلی با میزان تحصیلات در امر ازدواج رابطه معنی داری دارند. بدین معنی که جوانان تحصیل کرده (در جامعه آماری دانشجویان) گرایش بیشتری به ازدواج با کسانی را دارند که از نظر تحصیلات و سن مشابه آنان باشند. ولی ملاکهای زیبایی ظاهری, اصالت خانواده و رفاه مادی هر چند از نظر دانشجویان مورد بررسی اهمیت زیادی در امر ازدواج دارند, امّا متأثر از متغیر تحصیل نمی باشند, و ملاکهای قومیت و اعتقاد دینی نیز صرف نظر از میزان تحصیلات, در حد متوسط مورد توجه دانشجویان جامعه آماری بوده است.

لینک کمکی