فایل word بررسی تاثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی تاثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی تاثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

موضوع این تحقیق :
« بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی شهرستان قروه »
بنابر این با طرح سؤالات زیر مسئله این تحقیق را مطرح می سازیم :
1-    آیا ناکامی در پرخاشگری تأثیر دارد ؟
2-    آیا تأثیر ناکامی در پرخاشگری دختران و پسران دانش آموز یکسان است ؟
3-    دختران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟
4-    پسران دانش آموز در برابر عوامل ناکام کننده چه نوع واکنش پرخاشگرانه نشان می دهند ؟
5-    آیا عکس العمل های پرخاشگرانه دختران دانش آموز , در برابر عوامل ناکام کننده برای دفاع از خود , تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟
6-    آیا عکس العمل های پرخاشگرانه پسران دانش آ”موز در برابر عوامل ناکام کننده برای دفاع از خود , تسلط و بقای مانع ویا بقای نیاز است ؟
(پ) هدف تحقیق
هدف این تحقیق دارای دو جنبه بنیادی و کاربردی می باشد , بنابراین با توجه به این هدف دو جنبه , اهداف تحقیق مطرح می شود :
1-) جنبه بنیادی : بررسی دیدگاه روانکاری و بخصوص نظریه زیگموند فروید در مورد ناکامی بعنوان عامل برانگیزنده پرخاشگری است .
« ناکام ماندن تلاشهای فرد برای دستیابی به هدف موجب پیدایش سائق پرخاشگری شده  و این نیز به نوبه خود رفتاری را  برای صدمه زدن به فرد به شی موجد ناکامی بر می انگیزد و بروز پرخاشگری باعث کاهش این سائق شده و در پاسخ به ناکامی پرخاشگری یک پاسخ غالب است .» (هلیگارد , اتکینسون 1985).
2) جنبه کاربردی : بررسی پرخاشگری دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی و ناکامی بعنوان علتی برای آن که بدین منظور , آزمون مصّور ناکامی روزتر وایگ در کودکان مقطع ابتدایی بکار می رود .
ارائه راهبردها وتوصیه هایی به اولیا دانش آموزان در زمینه برخی  از علل رفتارهای پرخاشگرانه دانش آ”موزان و چگونگی مقابله و برخورد با آنها به منظور اصلاح رفتار آنان در جهت تخفیف رفتارهای پرخاشگرانه .

 

منابع
« منابع داخلی »
الف ) کتابها :
1-    اتکنسیون رتیال و اتکنسیون ریچارد بس , هلیگارد , ارنست . ر ( 1985) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول (10,11) صفحات  590-560
2-    اتکنسیون رتیال واتکنسیون ریچارد بس , و هلیگارد ارنست ر(1985) در زمینه روانشناسی جلد اول ترجمه گروهی انتشارات رشد – چاپ دوم 1367 فصول(14) صفحات (133-137)
3-    ارونسون الیور (1972) روانشناسی اجتماعی – ترجمه شکرکن حسین – انتشارات رشد – و چاپ سوم( 1366)فصل پنجم صفحات (190-160)
4-    ادوارد – ج – مورثی – انگیزش هیجان – ترجمه براهنی محمد تقی – انتشارات چهر- صفحات (126-125)
5-    بست , جان (1977) – روششهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری – ترجمه : شریفی حسن پاشا و طالقانی , نرگس انتشارات رشد – چاپ دوم (1367) فصول (10,2,1)
6-    براهنی محمد تقی و همکاران – واژنامه رواشناسی و زمینه های وابسته – چاپ فرهنگ معاصر
7-    دبس , موریس – مراحل تربیت ترجمه کاردان علی محمد انتشارات دانشگاه تهران صفحات 170 – 47
8-    خدیوی زند محمد مهدی – پرخاشگری و ناکامی – انتشارات تربیت چاپ اول 1374
9-    دلاور علی – روش تحقیق د رروانشناسی و علوم تربیتی – انتشارات ویرایش چاپ سوم 1376
10-    دلخشنواز  هاشم – روانشناسی شخصیت کودک نشر اروند چاپ دوم 1370 صفحه 240
11-    کازنوژان 1972 – جامع شناسی و سایل ارتباط جمعی – ترجمه : ساروخانی باقر – محسنی منوچهر – انتشارات اطلاعات چاپ بنجم فصل سوم صفحات 95 – 71
12-    کی نیا مهدی , مبانی جرم شناسی جلد اول صفحه 218 و جلد دوم صفحه 924
13-    گنجی – همزه – روانشناسی تفاوت های فرد – انتشارات بعثت 1369 صفحات 210 – 209
14-    لافون روبرت 1970 – ریشه های روانی رفتار کودکان – ترجمه سروری محمد حسین چاپ اول 1370
15-    منصور محمود – شخصیت – انتشارات دانشگاه تهران 1375 چاپ سوم فصل اول
ب – پایان نامه ها
1-    اسلامی حیدر و سالاری علی – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموز راهنمایی پسرانه شهر یزد وزارت اموزش و پرورش یزد 1370 –شماره مدرک (20401) شماره کامپیوتری (101278)
2-    بخشی گلناز – بررسی میزان افسرده گی در پرخاشگری کودکان شاهد – دانشکده روانپزشکی و علوم تجربی دانشگاه تهران 1371 – شماره مدرک 11-شماره کامپیوتری (025286)
3-    حبیبی امیر هوشنگ – بررسی عوامل موثر در پرخاشگری بین نوجوانان پسر دبیرستانهای شهرستان زنجان اداره آموزش و پرورش استان زنجان 1371 – 1372 شماره مدرک (14573) شماره کامپیوتری (095644)
4-    سبحانی رحیم – بررسی خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانوادگی آنها در استان لرستان آموزش و پرورش استان لرستان 75 – 1374 – شماره مدرک (14573) شماره کامپیوتری (151360)
5-    کاهنی سیما – بررسی تاثیر طلاق والدین بر بروز رفتارهای نابهنجار نوجوانان شهرستان بیرجند – دانشکده علوم پزشکی ( پرستاری و مامایی ) شهید بهشتی 1372 – شماره مدرک (19209) شماره کامپیوتری (024670)
6-    فرمهینی فراهانی محمد تقی – پرخاشگری کودکان وارتباط آن با ساخت خانواده – دانشگاه تربیت مدرس 65-1364 – شماره مدرک (08880) شماره کامپیوتری (090017)
7-    مرادی علیرضا بررسی – خصوصیات شخصیتی نوجوانان پرخاشگر و ساخت خانواده های آنها در میان دانش آموزان مدارس راهنمایی تهران – دانشگاه تربیت مدرس 1365- شماره مدرک (5557) شماره کامپیوتری (027499)
8-    محسنی کهنه شهری ابراهیم – علل روانی و اجتماعی پرخاشگری کودکان و نوجوانان دانشگاه ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تبریز 1350 – شماره مدرک (00950)شماره کامپیوتری (0004909

لینک کمکی