فایل word بررسی و مقایسه بین انواع برنامه ریزی و میزان کارایی آن در مدارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی و مقایسه بین انواع برنامه ریزی و میزان کارایی آن در مدارس دارای 102 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی و مقایسه بین انواع برنامه ریزی و میزان کارایی آن در مدارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه :
رشد و توسعه هر جامعه در کلیه ابعاد اقتصادی , فرهنگی , اجتماعی و سیاسی متاثر از نیروی انسانی است در این میان آموزش از عوامل اسای در تربیت نیروی انسانی به شمار می رود از یک نظر می توان آموزش را شامل دو دسته رسمی و غیر رسمی دانست که این هر دو به تغییر رفتار و ابعاد مجموعه ای از دانش , تفکر , نگرشها , ارزش ها و مهارتها می انجامد کسب موفقیت در این زمینه مستلزم آن است که آموزش چه رسمی و چه غیر رسمی مبتنی بر اصول عملی باشد این امر اهمیت برنامه ریزی آموزشی رسمی و تربیت نیروی انسانی را مشخص سازد . ( میرزا بیگی , 1380, ص16) .
برنامه ریزی به کار مدیران و غیر مدیران جهت می دهد و توجه آنها را به اهداف سازمان متمرکز می سازد و وقتی که همه بدانند کجا می روند و برای رسیدن به مقصد هر یک چه کمکی باید بکنند , هماهنگی و همکاری بیشتری به وجود می آید برنامه ریزی موجب می شود که فعالیتهای تکه ای و بی ثمرو بی راهه روی کاهش یابد . ( علاقه بند , 1387 , ص 41) .
بدون داشتن برنامه ریزی منظم و منطقی نمی توان به اهداف تعیین شده دست یافت , در واقع برنامه ریزی نوعی تضمین برای رسیدن به اهداف است , همانگونه که کشورهای توسعه یافته با برنامه ریزی مناسب روز به روز پیشرفته تر و جوامع توسعه نیافته به علت عدم برنامه ریزی یا برنامه ریزی نامناسب عقب مانده تر می شوند .
به طور کلی , عملیات سازمانی را پیشگیری و بر اهداف سازمان متمرکز ساخته عمل نظارت و کنترل را نیز تسهیل می کند برخی از صاحب نظران مدیران را در تعیین اهداف مقدمه بر برنامه ریزی می داند ولی برخی دیگر , برنامه ریزی جوانب مهم کار مدیریت به شمار می رود هر مدیری وظیفه دارد منهی نوع و وسعت آن را با توجه به میزان اختیارات مدیر و ماهیت کار سازمانی تغیر می کند بنابراین برنامه ریزی درست و به موقع مدیران موجب پیشگیری از اتلاف وقت و به هدر نرفتن سرمایه های انسانی می شود و باعث می شود فعالیتها اهداف پیش بینی شده سوق داده شود .

 
بیان مسئله :
انواع برنامه ریزی البته از لحاظ دامنه عمل در کل مدتهاست که اذهان عمومی یا شاید اذهان اشخاصی نظیر محققان را در برگرفته است و اخیرا برای چرخش آموزش و پرورش بهتر برنامه ریزی در راس امور قرار گرفته چرا که این مسئله می تواند از یک تا صد در صد تاثیر را برمیزان کارایی مدارس داشته باشد . هر نوع برنامه ریزی مشخص می تواند تاثیر مشخص و پر واضحی را بر کارایی مدارس داشته باشد .
برنامه ریزی, مانند پلی, زمان حال را به آینده مربوط می کند. هر کس ‍می تواند با برنامه ریزی و تعیین اهداف مورد نظر و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها, در جهتی صحیح حرکت نموده و به موفقیت لازم دست یابد.
برنامه ریزی, یکی از ارکان اصلی سازمان ها بوده و ادامه حیات سازمان و دستیابی به نتایج مورد نظر, بدون داشتن برنامه ای مشخص, غیر ممکن می نماید. فقدان برنامه ریزی در سازمان با عدم توفیق سازمان و شکست آن در مأموریت های محول شده ملازم است. برنامه ریزی دو رکن اصلی دارد که عبارت است از: تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها. دوم آن که, در برنامه ریزی بایستی دو نکته مهم همواره مورد نظر باشد: یکی داشتن دوره زمانی مشخص و دیگر داشتن بودجه و هزینه معین( حکیمی , 1378, ص 169) .
بنابراین, می توان برنامه ریزی را در یک عبارت مختصر و جامع این گونه تعریف کرد:
برنامه ریزی عبارت است از تعیین اهداف و پیش بینی راه های دستیابی به آن ها در دوره زمانی مشخص و با هزینه معین.برنامه ریزی علاوه بر این که نقش هدایت کردن و راهنمایی را در سازمان به عهده دارد, به مدیران سازمان ها این امکان را می دهد که از منابع و امکانات سازمان به صورت مناسب و بهینه استفاده نمایند. برنامه ریزی می تواند در تصمیم گیری درست, مدیران را یاری داده و با شناسایی به موقع فرصت ها, و عوامل تهدید کننده سازمان, مدیران را در استفاده صحیح از فرصت ها و مقابله به موقع در برابر تهدیدها کمک کند.( همان منبع , ص170)
و اما سوال اصلی که در این تحقیق می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که آیا برنامه ریزی توسط مدیران در مدارس شامل  هدف گذاری , پیش نگری و بودجه بندی است می تواند بر بهتر شدن فعالیت ها در مدارس تاثیر داشته باشد


واژگان لاتین :
 
1 – برنامه ریزی
2 – سونیلسون
3 – ادینگ
4 – الوین
5 – هاربیسون
6 – مایرز
7 – یونسکو
8 – برنامه ریزی کلان
9 – برنامه ریزی خرد
10 – برنامه ریزی محلی
11 – برنامه ریزی ملی
12 – برنامه ریزی ویژه
13 – برنامه ریزی جامع
14 – برنامه ریزی آموزشی
15 – برنامه ریزی درسی
16 - راهبرد یاددهی یادگیری
17 – تدریس توضیحی
18 – یادگیری اکتشافی
19 – یادگیری تسلط یاب     1 - Planning
2 - Sonilson
3 - Eding
4 - Alvin
5 - Harbison
6 - Myers
7 - UNESCO
8 - Macro Planning
9 - Small Plan
10 - Local Planning
11 - National Planning
12 - Special Planning
13 - Comprehensive Plan
14 - Training Program
15 - Curriculum
16 - How can learning strategy
17 - The Teaching comment
18 - Exploratory Learning
19 - Learning to master navigation     


منابع :
1 - محسن پور, بهرام: 1376,  برنامه ریز آموزشی,  انتشارات مدرسه
2 - خلیلی شورینی , دکتر سیاوش ,1381 ,اصول و مبانی برنامه ریزی آموزشی , انتشارات یادواره کتاب سال
3 - دکتر فیوضات : یحیی,1386 , مبانی برنامه ریز آموزشی / انتشارات نشر ویرایش
4 - تایلر, رالف . 1382 و اصول اساسی یرنامه ریزی درسی وآموزشی , ترجمه علی تقی پور ظهیر ,تهران انتشارات اگاه
5 - تقی پور ظهیر , علی, 1381مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی , تهران , انتشارات آگاه
6 - شعاری نژاد , 1370علی اکبر ,روان شناسی یادگیری , تهران انتشارات توس
7 - جوادیان غلامحسین, 1382تدوین برنامه درسی در سطح مدرسه , فصلنامه مدیریت در آموزش وپرورش دوره نهم پائیز وزمستان
8 - لوی , الف, 1383 مبانی برنامه ریزی آموزشی درسی مدارس ترجمه,  مشایخ , فریده, , تهران, انتشارات مدرسه
9 - یارمحمدیان, محمد حسین.1382  اصول برنامه ریزی درسی. تهران: یادواره­ی کتاب.
10 - – دلاور , علی , 1380 مبانی نظری علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی انتشارات تهران
11- دلاور , علی ,1385 , روش تحقیقی در روانشناسی و علوم تربیتی انتشارات تهران
12 – نبوی  , داود , 1370, مقدمه ای بر تئوری های سازمان  و مدیریت , تهران انتشارات دانشگاه پیام نور
13. سلیمی , سیدمحمد ( 1372 ) , روابط انسانی در مدرسه , فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش , انتشارات تهران
14 – صبح خیز , سیروس (1370) , مروری بر نظریه های معاصر مدیریت , مجله مدیریت دولتی , انتشارات سمت
15  -    سهرابی ,عبداله , 1368, اصول و مبانی مدیریت , تهران انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی .
16 – سیف , علی اکبر , 1383 , روانشناسی پرورشی , تهران , انتشارات پیام نور
17 – گروه مشاوران یونسکو,سال 1369, فرآیند برنامه ریزی آموزشی , ترجمه فریده مشایخ, تهران, انتشارات مدرسه,چاپ اول.
18 – بازرگان,فریدون ,1351 ,اصول و روشهای آموزش و پرورش, تهران شرکت سهامی کتابهای جیبی.
19 – راسخ , شاپور ,1350 , تعلیم و تربیت در جهان امروز از نظر جامعه شناسی اقتصادی و برنامه ریزی , تهران , انتشارات امیرکبیر.
20 – پ . داج هود , 1371 , چگونه آموزش علوم را متحول سازیم؟ترجه دکتر مهرمحمدی , تهران موسسه انتشارات چاپ دانشگاه.
21 – WWW.SID.IR
22 – www.patentmaps.com
23 –  DANESHNAMEH.ROSHD.IR

لینک کمکی