فایل word بررسی اقتصاد در روستا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی اقتصاد در روستا دارای 260 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی اقتصاد در روستا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

 فهرست مطالب

فصل اول : مبانی اقتصاد روستا
موضوع علم اقتصاد  
رابطه اقتصاد و جغرافیا    
موضوعات علم اقتصاد  
اقتصاد تولید کشاورزی
بنیان اقتصادی  
بنیان های اقتصادی اجتماعی جامعه  
نظام اقتصادی  
انواع نظامهای اقتصادی  
سازمان فعالیتهای اقتصادی  
عوامل توسعه اقتصادی روستا   
جمعیت  
سرمایه و سرمایه‌گذاری  
ابداعات  
مبادلات بین‌المللی  
رشد جمعیت و توسعه اقتصادی  
رشد جمعیت و توسعه اقتصادیدر روستا  
موانع توسعه اقتصادی روستا   
دورهای باطل فقر  
نرخ ناچیز تمرکز سرمایه  
موانع اجتماعی فرهنگی  
تنگناههای کشاورزی  
کمبود نیروی انسانی متخصص و ماهر  
مفاهیم و اصطلاحات پایه در اقتصاد روستایی                          

فصل دوم : کشاورزی واقتصاد روستایی
اقتصاد روستایی
کشاورزی و اقتصاد ملی  
کشاورزی و توسعه روستایی  
چالش‌های عمده توسعه روستایی  
کشاورزی و توسعه اقتصادی روستا  
فرایند تولید در بخش کشاورزی  
مهاجرت و اقتصاد روستایی  
سیاستهای تحول اقتصاد روستایی  
نقش دولت در اقتصاد روستایی و کشاورزی  
ضرورتهای دخالت دولت در بخش کشاورزی
علل عقب‌ ماندگی اقتصادی نواحی روستایی  
علل درونی  
ـ بالا بودن نرخ رشد‌ جمعیت  
ـ  عدم دسترسی به امکانات عمومی:  
ـ غلبه داشتن کشاورزی‌ سنتی به عنوان  مهمترین بخش اشتغال و تولید  
ـ  محدودیت منابع تولید‌  
ـ  عدم وجود قوه خلاقیت و ابتکار  
ـ کمبود سرمایه‌ و کالاهای سرمایه‌ای  
ـ کوچکی, تعدد وپراکندگی قطعات زراعی  
عوامل بیرونی  
ـ دو گانگی چند گانگی اقتصادی کشور  
ـ عقب‌ ماندگی تکنولوژی  
ـ نابرابری  
- درآمد - هزینه خانوار شهری و روستایی  
ـ الگوهای توسعه  
- قوانین و مقررات و اثرات اقتصاد سیاسی
نقش مسکن در اقتصاد روستایی  
تاثیر فعالیت اقتصادی بر روی اشکال مساکن  
سازمانهای مدیریتی روستا  
توسعه‌ نظام‌ دانش‌ و اطلاعات‌ کشاورزی

فصل سوم : بنیانهای اقتصادی روستا
منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی  
زمین  
تقسیم بندی اقتصادی زمین  
آب  
پائین بودن راندمان آبیاری  
اقتصاد آب در مناطق روستایی  
عرضه اقتصادی آب  
تقاضای آب  
نیروی انسانی  
راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد  
اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی  
اشتغال در مناطق روستایی  
وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی  
ساخت آموزشی شاغلین بخش کشاورزی  
سرمایه  
نقش سرمایه در بخش کشاورزی  
اهمیت تمرکز سرمایه در مناطق روستایی  
منابع تامین سرمایه  
- منابع مالی رسمی  
منابع مالی غیر رسمی  
زمینه های سرمایه گذاری در روستا  
نقش سرمایه به عنوان یک عامل تولید  
سرمایه‌گذاری در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمین  
سرمایه‌گذاری در زمینه‌های نیروی انسانی و تحقیقات  
نقش بازاریابی در اقتصاد روستایی  
بازاریابی محصولات کشاورزی  
عملیات بازاریابی  
عوامل بازار  
شیوه بررسی اقتصاد روستا

فصل چهارم:  صنایع روستایی
صنایع روستایی, تعاریف و ویژگیها  
خصوصیات‌ و ویژگیهای صنایع روستایی
صنایع روستایی در ایران
توسعه‌ صنایع‌ روستایی با هدف توسعه روستایی  
توسعه‌ صنایع روستایی با  هدف  توسعه بخش کشاورزی
تعریف صنایع روستایی در ایران  
نواحی صنعتی روستایی  
مزایای ایجاد نواحی روستایی
موانع توسعه صنعتی روستاها  


مقدمه
اقتصاد روستایی شامل تمام فعالیتهای اقتصاد کشاورزی و غیر کشاورزی در مناطق روستایی است از آنجایی که هدف غایی علم اقتصاد تامین مواد غذایی و رفاه عمومی تلقی می شود, لذا بررسی وضعیت و چگونگی انجام فعالیتهای کشاورزی در اقتصاد روستایی کشور از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در شرایط فعلی, کشاورزی مهمترین فعالیت اقتصادی در اغلب روستاهای ایران بوده و لازم است به عنوان محور برنامه های توسعه قرار گیرد محوریت کشاورزی و روستا در برنامه های توسعه به این معنی است که از بخشی نگری محض پرهیز شده و مناطق روستایی به عنوان مکانهای تولیدی مورد توجه جدی قرار گیرد و همه بخشهای اقتصادی در راستای تحقق اهداف توسعه ملی, به صورت هماهنگ و مکمل عمل کنند
محدودیت زمین و عوامل تولید از یک سو و افزایش جمعیت از طرف دیگر, بازدهی تولیدی زمین را کاهش داده و اقتصاد نواحی روستایی را ناپایدار ساخته است افزایش نیاز کشور به مواد غذایی, لزوم توسعه هماهنگ نواحی روستایی به منظور ایجاد تعادلهای منطقه ای , محدودیت های منابع تولید در نواحی روستایی, محدودیت سرمایه و نیروی انسانی متخصص, عقب ماندگی تکنولوژیک و الگوهای توسعه تمرکزگرا از عمده چالش های محیطی , اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی در دهه آینده تلقی می گردد راهکار لازم برای رهایی از چالش های مذکور شناخت قابلیت ها و محدودیتهای نواحی روستایی؛ تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و رواج فعالیتهای جدید است این راهکار می تواند وابستگی اقتصاد روستایی به اقتصاد کشاورزی را کاهش دهد چرا که اقتصاد کشاورزی در ایران به شرایط محیطی و اقلیمی وابسته بوده و نوسانات اقلیمی در درآمد کشاورزان بسیار موثر است افزایش تولید و درآمد , مدیریت منابع تولید و از بین بردن فقر در نواحی روستایی از مهمترین وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است
         
 
 منابع
1-    آسایش, حسین , مشیری ,سید رحیم , 1381, روش شناسی و تکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا , تهران: قومس.
2-    آسایش, حسین , 1376, اقتصاد روستایی, چاپ دوم , دانشگاه پیام نور .
3-    ابراهیمی, حسین , 1380, بررسی مزیت نسبی کشاورزی و الگوی بهینه کشت, دانشگاه فردوسی مشهد , دانشکده علوم اداری و اقتصادی , پایان نامه دوره کارشناسی ارشد.
4-      اخباری , محمد, 1383, رابطه برابری با رشد اقتصادی از دیدگاه مکاتب اقتصادی, اقتصاد و جامعه , تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
5-    اردشیری , مرادعلی,1367, مجموعه مقالات اولین کنگره ملی بررسی توسعه کشاورزی ایران, سازمان تحقیقات و منابع طبیعی.
6-    ارجمند نیا ,اصغر,1373,  برنامه ریزی توسعه مراکز اسکان روستایی, اقتصاد کشاورزی و توسعه, سال دوم .
7-    استاز, ام.جان ,1370, توسعه کشاورزی در جهان سوم , ترجمه:کریم درویشی ,کورش تاج و دیگران, تهران :  وزارت کشاورزی , مرکز تحقیقات روستایی و اقتصاد کشاورزی .
8-    استاز, ام. جان , کارل ایشر,1377, اقتصاد کشاورزی و فرایند توسعه اقتصادی , ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد یزدان پناه , تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
9-    ایران نژاد, ژیلا,1378 ,اعتبارات کشاورزی و جایگاه نظام بانکی در کشاورزی ایران ,فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه سال سوم ,شماره 26
10-     ایران نژاد , ژیلا, 1375, سرمایه گذاری و اعتبارات در بخش کشاورزی ایران, تهران : وزرات کشاورزی, مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی,
11-     ب.تولون,1374,جغرافیای سکونت ,ترجمه:محمد ظاهری,انتشارات دانشگاه  تربیت معلم تبریزز
12-     بانک جهانی, 1383, توسعه پایدار در جهان در حال تحول, ترجمه:علی حبیبی, غلامرضا گرائی نژاد و نسرین قبادی, تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاونت امور پشتیبانی, مرکز مدارک علمی و انتشارات.
13-     بهفروز, فاطمه,1374, زمینه های غالب درجغرافیای انسانی, تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران, چاب اول
14-     تودارو, مایکل ,1374,توسعه اقتصادی در جهان سوم ,جلد اول ,ترجمه غلامعلی فرجادی ,تهران,سازمان برنامه و بودجه
15-      تیاسن, آمار, 1377, اقتصاد کشاورزی و فرایند توسعه اقتصادی , ترجمه: غلامرضا آزاد و احمد یزدان پناه, تهران, وزارت بازرگانی, شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
16-     جان دبلیو لانگ ورث,1379,توسعه اقتصادی چین با مقایسه های بین المللی,ترجمه مصطفی مهاجرانی, موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی ,بخش اطلاعات و انتشارات.
17-     جزایری, ادریس و دیگران , 1378, توسعه از الگوی قدیم و الگوی جدید, تهران:  وزارت کشاورزی, معاونت برنامه ریزی و بودجه,  موسسه پژوهشها ی برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی,
18-     جعفری , سید عباس , 1383,  رویکرد بازار آب و الزامات آن , فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه,  تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و ااقتصاد کشاورزی.
19-     چمبرز‌, رابرت‌‌, 1376 , توسعه روستایی‌, اولویت بخشی به فقرا ,‌ ترجمه‌ مصطفی ازکیا‌‌, انتشارات دانشگاه‌ تهران,
20-     جنیفر,آ,الیوت,1378, مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشور های در حال توسعه ,ترجمه:عبدالرضا رکن الدین افتخاری , حسین رحیمی,تهران , موسسه توسعه روستایی ایران .
21-    ‌  جوان, جعفر,1380, جغرافیای جمعیت ایران, مشهد: جهاد  دانشگاهی مشهد.
22-     جی . لیپسی, ریچارد, هاربری, کالین, 1378, اصول علم اقتصاد , اقتصاد خرد, ترجمه : منوچهر فکری ارشاد, مشهد: نشر نیکا.
23-      خادم آدم ,ناصر,1375 , سیاست  اقتصاد کشاورزی در نظامهای مختلف و ایران ,تهران: انتشارات اطلاعات. 
24-     ختایی, محمود, 1378, بخش کشاورزی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور, تهران: وزارت کشاورزی, موسسه پژوهشها و اقتصاد کشاورزی,
25-     خطیب, محمد علی, 1373, اقتصاد توسعه, چاپ دوم, تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران,
26-     خوش اخلاق , رحمان1378,اقتصاد منابع طبیعی ,چاپ اول ,اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
27-     دبرتین , دیوید, 1376, اقتصاد تولید کشاورزی, ترجمه: محمد قلی موسی نژاد , رضا نجار زاده, تهران: دانشگاه تربیت مدرس, موسسه تحقیقات اقتصادی.
28-     درخشان ,حسن,1375,بررسی وضعیت اعتبارات اعطا شده توسط بانک کشاورزی, مجموعه‌ مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران‌, جلد دوم, دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌, 1375
29-     دیوید والر, کالیر, پل, 1383, جهانی شدن رشد و فقر, ترجمه : غلامحسین فیروز فر , تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی,
30-     رامشت, محمد حسین ,1372,جغرافیای خاکها ,چاپ دوم ,دانشگاه اصفهان
31-     رحیمی , حسین,1383, جغرافیا و توسعه پایدار, مشهد؛ اقلیدوس.
32-     رحیمی, عباس, 1383, تبیین ویژگیهای صنایع تبدیلی‌ و تکمیلی بخش کشاورزی ‌ و صنایع روستایی‌, تهران:  نشر جامعه‌نگر‌, دفتر امور صنایع تبدیلی و تبدیلی بخش کشاورزی.
33-     رزاقی , ابراهیم,1367,اقتصاد ایران, تهران, نشر نی.
34-     رکن الین افتخاری, عبد الرضا , 1382, نقش روستا در امنیت غذایی, خلاصه مقالات همایش کشاورزی و توسعه ملی , تهران : موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی.
35-     رکن الدین افتخاری, عبدالرضا , 1373, بررسی دیدگاههای مختلف در ارتباط با فرایند یکپارچه سازی اراضی زراعی (قسمت اول), فصلنامه تحقیقات جغرافیایی, سال دهم, شماره1.
36-     رونقی , ح, 1373,چاره اندیشی برای کمبودهای بخش کشاورزی, ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی, شماره 5و6
37-     زرگر, اکبر, 1378, درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران, تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
38-     سابورویامادا,اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری در کشاورزی ,ترجمه جواد نیازی ,فرهاد ماهر و غلامرضا حیدری,
39-     سازمان برنامه‌ و بودجه, 1379 ,گزارشی درباره نواحی صنعتی روستایی, تهران, دفتر هماهنگی امور مناطق‌, , نشریه شماره 94.
40-     سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ,1383, قانون برنامه چهارم اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
41-     سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ,1383, مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه, معاونت امور اقتصادی , دفتر برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد کلان .
42-     سعیدی, عباس, 1377, مبانی جغرافیای روستایی , تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت).
43-     سلی , فیندل, 1373,  برنامه ریزی مهاجرتهای داخلی, ترجمه : عبدالعلی لهسایی زاده , تهران .
44-     سلیمانی, مهدی,1373,بررسی بازار غیر متشکل پول در مناطق شهری ایران,پایان نامه کارشناسی ارشدموسسه بانک
45-     شادی‌ طلب‌, ژاله‌, الگوی‌ پس‌انداز‌ در جامعه روستایی ایران‌, مجموعه‌ مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران‌, جلد دوم, دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌, 1375 
46-     شاکری , عباس, 1383, جایگاه بخش کشاورزی در فرایند توسعه اقتصادی کشور, فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه, تهران:موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و ااقتصاد کشاورزی.
47-     شفا الدین,مهدی,1352,اقتصاد کشاورزی روستایی,دانشسرای عالی سپاه دانش,واحد تعلیمات مکاتبه ای,چاپ سوم
48-     شهبازی , اسماعیل, 1372  , توسعه و ترویج روستایی , تهران,موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .
49-     صادقی,سید کمال,1375,تحلیل تقاضای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی, مجموعه‌ مقالات اولین کنفرانس اقتصادی کشاورزی ایران‌, جلد دوم, دانشگاه سیستان‌ و بلوچستان‌, 1375 
50-     صفی نژاد,جواد, 1352 بنه نظامهای بهره برداری سنتی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
51-     طالب مهدی  نگاهی جامعه شناسانه به مسائل اعتبارات روستایی در ایران ‘  معاونت ترویج و مشارکت مردمی جهاد سازندگی 1372.
52-     طاهرخانی, مهدی,1379 , صنعتی شدن روستا سنگ‌ بنای استراتژی آینده توسعه‌ روستایی,  وزارت جهاد کشاورزی‌ معاونت عمران و صنایع روستایی
53-    عظیمی ,حسین,1374, مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران, چاپ چهارم, تهران , نشر نی.
54-     فائو, 1375, برنامه سرشماری جهانی کشاورزی در سال 2000, ترجمه: حسین نیر , وزارت کشاورزی, اداره کل آمار و اطلاعات.
55-    فرجی , عبدالرضا, 1382,جغرافیای اقتصادی ایران(1):کشاورزی , تهران , دانشگاه پیام نور
56-     قره‌باغیان,  مرتضی ,1375 , اقتصاد رشد و توسعه , جلد اول , تهران : نشر نی
57-     کالیر, پل, دیوید والر , 1383, جهانی شدن رشد و فقر, ترجمه: غلامحسین فیروز فر , تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
58-     کانث , جان, 1374, الگوی نظری در اقتصاد توسعه , ترجمه: غلامرضا آزاد, تهران, نشر دیدار .
59-     گریک ,دیوید , 1375 , مقدمه ای بر جغرافیای کشاورزی , ترجمه : عوض کوچکی,سیاوش دهقانیان,علی کلاهی , مشهد , موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .
60-     متوسلی , محمود ,1382, توسعه اقتصادی , مفاهیم , مبانی نظری, رویکرد نهاد گرایی و روش شناسی, تهران , سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) . 
61-     محمدی داوود , آیتی محسن, 1377, کلیات اقتصاد :نگرش اسلامی, تهران: پیوند.
62-     مدرسی طباطبایی, حسین,1362, زمین در فقه اسلامی, جلد اول تهران , دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
63-     مردوخی‌, با یزید‌, 1377, فرایند توسعه صنعتی ایران‌ طی نیم قرن  اخیر‌, تهران, مجموعه مقالات‌ همایش پنجاه سال برنامه‌ریزی در ایران‌, جلد دوم, مباحث‌ برنامه‌ریزی بخشی, منطقه ای و نظام‌ فنی واجرایی‌, سازمان برنامه‌ و بودجه.
64-     مرکز آمار ایران ,1383, گزیده نتایج سرشماری عمومی کشاورزی-1382, دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.
65-     مرکز آمار ایران ,1375, نتایج  تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن-1376, دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.
66-     مرکز آمار ایران ,1384, سالنامه آماری کشور سال 1383, تهران مرکز آمار ایران , دفتر انتشارات و اطلاع رسانی.
67-     مرتضوی تبریزی,مسعود,1383, مهاجرت روستائیان به شهرها,تهران:انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
68-     مطیعی لنگرودی , سید حسن, 1382, برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران, مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
69-      مطیعی لنگرودی , سید حسن, 1381 , جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی) ,مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
70-     منتظر ظهور, محمود ,1371, اقتصاد خرد کلان , تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران .
71-     موسسه توسعه آسیاواقیانوسیه, وابسته به سازمان ملل,1365, برنامه ریزی در سطح محلی و توسعه روستایی, ترجمه :عباس مخبر, تهران وزارت برنامه و بودجه,مرکز مدارک اقتصادی,اجتماعی و انتشارات.
72-     موسسه انتشارات آگاه, مجموع مقالات ,1362,
73-     موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ,1367, ماهنامه بررسیهای بازرگانی, سال دوم, شماره 6, آبان.
74-     مهندسان مشاور DHV از هلند, 1375, رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی (جلد دوم) , صنعتی سازی روستاها , ترجمه : اصلانی , رشید, خرمایی , علیرضا و شاهپوری,بهنام, تهران: وزارت جهاد سازندگی, مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی .
75-     موسی‌نژاد‌, محمد قلی‌, 1373[ ,تخصیص بهینه منابع برای خودکفایی درمحصولات کشاورزی‌,  وزارت امور اقتصادی ودارایی‌, معاونت امور اقتصادی‌, چاپ  اول , تهران.
76-     نراقی, یوسف, 1375 , توسعه و کشورهای توسعه نیافته , شرکت سهامی انتشار, ص73.
    
77-     نوری نائینی,محمد سعید, 1367, مجموعه مقالات اولین کنگره ملی بررسی توسعه کشاورزی ایران, سازمان تحقیقات و منابع طبیعی ,
78-     نونژاد , مسعود, اقتصاد توسعه, شیراز, نشر کوشا مهر, چاپ اول , 1381, ص158-147
79-     وزارت جهاد سازندگی (1369),مقدمه‌ای بر توسعه صنایع روستایی با نگاهی بر صنایع  روستایی ایران, معاونت‌ طرح‌ و برنامه
80-     وزارت جهاد سازندگی,‌ 1377, گزارش عملکرد گذشته‌ و تبیین وضع موجود‌, دفتر صنایع روستایی‌ جهاد سازندگی
81-     وحیدی,منوچهر,1364,آب و آبیاری در ایران, تهران,سازمان برنامه و بودجه.
82-     ولفگانگ زاکس, 1377,  نگاهی نو به مفاهیم توسعه ,ترجمه:فریده فرهی و وحید بزرگی, تهران : نشر مرکز.
83-     هاشمی , حسن و دیگران, 1378, پنج مقاله در باب نیروی انسانی در بخش کشاورزی , وزارت کشاورزی, موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی,
84-     هایامی, یوجیرو, 1381 , اقتصاد توسعه, ازفقر تا  ثروت ملل, ترجمه: غلامرضا آزاد , تهران, نشر نی . 
85-     یاسوری , مجید , 1380, بازساخت محیط برای توسعه پایدار, دانشگاه فردوسی مشهد, پایان نامه دوره دکتری.
86-     ی, سو, آلوین, 1378, تغییر اجتماعی و توسعه , تهران : انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
87-     Abraham, J.(1994) “Rural industries and Rural industrializstion in Developing Economy: indian  Experience,” Journal of Rural of Reconstraction; vol, 27,pp,45-52.
88-    Chambers , Robert. 1986 " Rural development, putting the last first, longman scientific & technical . p35-40
88- Cecchini, Simon & Talat Shah. Information Communications & Technology as a Tool for Empowerment. World Bank EmpowermentSourceBook. 2002               
89-FAO. 2000. Improving access to Agricultural Information. 1stConsultation on Agricultural Information Management 
90- Farrel, Clare. 2001.Information Flows in Rural and Urban Communities: Access, Processes and People. International and RuralDevelopment Department (IRDD).University of Reading. UK   
91 -  Oded Stark. (1991), the migiration of labour combrige mass bassil , Blak well , 6
92- Joachim Singelmann , 1996, Will Rural Areas still matter in the 21st century ?  Rural Sociology Vol.,61,no 1.
93-   Misra, R.P. Achyuta, R.N (1990) “micro – level Rural planning: principle, Methods and case stydy”, concept publishing company, New Delhi.
94- Saadan, Kamarudin. 2001.Conceptual Framework for the Developmentof Knowledge Management System in Agricultural Research andDevelopment. Asia Pacific Advanced Network Conference, Malaysia                                             .
95    - http://www.ers.usda.gov/rural population and migration
 96- http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/ruralecon.html
97-  http://www.pew-partnership.org/viableeconomies/capital.html
98-http://www.iran-emrooz.net/index.php ?/news2 /more /12
99- http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/popchange/
100-    http://www.ers.usda.gov/briefing/Population/elderly/
101 -  Simon, Cecchini & Talat shah, Infromation & Communications Technologyas a Tool for Empowerment World Bank Empowerment Source Book, 2002
102- http://iranwsis.org 1/3/1383.

لینک کمکی