فایل word بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دارای 240 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

چکیده 

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند, ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند. 

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان, انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان, خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم, خسارات و زیان‌های اقتصادی, اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است. 

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988, کنوانسیون شورای اروپا 1990 , دستورالعمل اروپایی 1991, توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000, کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی, راهکارهای اجرایی و اداری, راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد. 

 

فهرست مطالب

مقدمه     

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی    

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5    

مبحث : دوم : تاریخچه     

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم     

گفتار اول : عنصر قانونی     

گفتار دوم : عنصر مادی     

بند اول : شرایط مقدماتی     

1.   ضرورت وجود جرم قبلی     

2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم     

3.   خصوصیات مرتکب جرم     

بند دوم: عمل مرتکب     

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم     

1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها    

1-1   تصفیه پول    

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان    

4-1  وام های صوری و دروغین          

5-1   اسمور فینگ     

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار    

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند    

8-1   بهشتهای مالیاتی      

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی     

 1-2  حواله     

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    

        1-3 قاچاق پول     

  2-3  استفاده از کازینوها     

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه     

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     

بند چهارم : مراحل پولشویی    

1. مرحله جایگزینی     

2. مرحله لایه گذاری     

3. مرحله ادغام     

بند پنجم : نتیجه مجرمانه    

بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی     

گفتار سوم :عنصر معنوی جرم     

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی     

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری     

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی     

گفتار اول: فراملی بودن     

گفتار دوم : سازمان یافتگی     

گفتار سوم: بدون قربانی بودن    

مبحث سوم : میزان پولشویی     

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی     

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم     

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال     

گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا     

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    

گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    

گفتار دوم : گروه اگمونت     

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     

مبحث اول: راهکارهای تقنینی     

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    

گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم     

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی    

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری    

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی    

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     

بند دوم : حفظ سوابق مالی     

بند سوم : گزارش موارد مشکوک     

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک     

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان     

گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     

گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی     

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     

بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول     

بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی     

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل     

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه     

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    

مبحث چهارم :راهکارهای قضایی     

گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم     

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی     

بند اول : نیابت قضایی     

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری     

بند سوم :انتقال محکومین     

بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین     

نتیجه گیری و پیشنهادات     

فهرست منابع و مآخذ    

پیوست

 

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

الف ) کتابها

1ـ آخوندی ,‌محمود,‌آیین دادرسی کیفری , جلد 3 ,‌چاپ پنجم , انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , 1377

2-آشوری , محمد , آیین دادرسی کیفری , جلد 2 , چاپ اول , انتشارات سمت, 1379

3ـ آنسل , مارک , دفاع اجتماعی , ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی, چاپ سوم , انتشارات دانشگاه تهران , 1375 

4¬ــ  اردبیلی , محمد علی ,حقوق جزای عمومی, 2 جلد ,‌چاپ سوم , نشر میزان, 1380

5ـ استفانی , گاستون ـ لواسور , ژرژ و بولوک , برنار , حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان , چاپ اول , انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی , 1377

6ـ  باسورث دیویس , رو آن و سالت مارش , گراهام , پولشویی, ترجمه نصرالله امیر بشیری , چاپ اول , معاونت آموزش ناجا, 1376

7ـ  برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بک , وان ـژولی ـ ویشنو سکی و مییارد, دنیای بی قانون , ترمه محمود عباسی , چاپ اول , انتشارات حقوقی, 1382

8ـ  بکاریا , سزار ,‌رساله جرایم و مجازتها , ترجمه محمد علی اردبیلی ,‌چاپ چهارم , نشر میزان , 1380 

9ـ  پرادل ,‌ژان , تاریخ اندیشه های کیفری , ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی , چاپ اول ,‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا , 1373

10ـ  تذهیبی , فریده , تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول , انتشارات زعیم , 1381

11ـ رابینسون , جفری ,شستشوی پول آلوده , ترجمه آلبرت برناردی , چاپ اول ,‌کلک آزادگان , 1381

12ـ سلیمی ,‌صادق , جنایات سازمان یافته فراملی,‌چاپ اول انتشارات تهران صدا , 1382 

13ـ شاکریان , شاهرخ , فقیری , شکوه و منتصر اسدی ,‌فاطمه , مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) , جلد 5 ,‌انتشارات ریاست جمهوری , اداره کل قوانین و مقررات کشور , 1376 

14ـ شهری , غلامرضا و ستوده جهرمی , سروش ,‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ,‌ جلد 1 ,‌انتشارات روزنامه رسمی کشور ,‌1373 

15ـ  صانعی , پرویز , حقوق جزای عمومی, چاپ اول ,‌نشر طرح نو , 1382 

16ـ صحرائیان ,‌مهدی , سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان, چاپ اول , نشر معارف , 1381

17 ـ کاپلستون ,‌فردریک , تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل , ترجمه بها الدین خرمشاهی , چاپ اول , انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش, 1370 

18 – گسن ,‌ریموند, جرم شناسی کاربردی , ترجمه مهدی کی نیا, چاپ اول , ناشر مترجم ,‌1370

19 – ـــــــــــــــــ , جرم شناسی نظری , ترجمه مهدی کی نیا , چاپ اول , انتشارات مجد, 1374 

20 – گلدوزیان , ایرج , بایسته های حقوق جزای عمومی , چاپ چهارم , نشر میزان , 1380

21 ـ محقق داماد , مصطفی , مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌, مرکز نشر علوم اسلامی , 1378

22 ـ ــــــــــــــــــــ , قواعد فقه (بخش مدنی),‌چاپ هشتم ,‌مرکز نشر علوم اسلامی ,‌1380

23 ـ مدنی , سید جلال الدین , آیین دادرسی کیفری , چاپ اول , انتشارات پایدار,‌1378

24 ـ موسوی مقدم ,‌محمد , درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) , چاپ اول , ‌کرج , انتشارات رضوانی , 1381

25 ـ میرمحمد صادقی , حسین , جرایم علیه اموال و مالکیت , چاپ ششم , نشر دادگستر , 1377

26 ـ ــــــــــــــــــــ  , حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) , چاپ اول, نشر میزان ,‌1377

ب) مقالات و نشریات 

27 ـ آزمایش , علی , «تروریسم بین المللی » ,‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی , ش 2 ,‌ص 167

28 ـ اردبیلی , محمد علی , «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » , علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقا دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران , جلد 1 ,‌چاپ اول , انتشارات سلسبیل , 1384 , ص 297

29 ـ باقرزاده , احد , «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی », پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی , شیراز , 8 – 7 خرداد82 ) ,‌چاپ دوم ,‌نشر وفاق , 1382 , ص 231 

30 ـ بسیونی ,‌محمد شریف و وتر , ادوارد ,‌ « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» , ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری , مجله حقوقی و قضایی دادگستری , ش 24 , بهار 1380, ص 91 

31 ـ بوریکان , ژاک , «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ,‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ,‌مجله تحقیقات حقوقی , ش 22 – 21 , ص 313 

32 ـ بولوکوس , آدام ,‌فارل , گراهام , «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل », ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ,‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی  جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ,‌جلد 3 , انتشارات روزنامه رسمی , 1379, ص 236 

33 ـ پرویزی , رضا ,‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » , نشریه امنیت , سال 4 , ش 18 , 17 , آذرودی 79 , ص 45 

34 ـ‌تذهیبی , فریده ,‌«در تعقیب پول کثیف » ,‌نشریه بانک و اقتصاد ,‌ش 24 , ص 36

35 ـ تسیه , آن ,‌«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول», ترجمه روح الله کرد علیوند , مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ,‌جلد 2 , انتشارات روزنامه رسمی ,‌1379 ,‌ص 18 

36 ـ تصدیقی , بهروز ,‌«تاریکخانه های اقتصادی, پولهای سیاه » ,‌نشریه مجلس و پژوهش ,‌ش 38 , بهار  82 ,‌ص 207 

37 ـ جزایری , مینا ,‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ,‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی , شیراز ,‌8 ـ7 خرداد 82 ) , چاپ دوم , نشر وفاق  , 1382 , ص 89 

38 ـ جی نورتون , ژوزف و شمس , هبا,‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واکنش های پس از 11 سپتامبر » , ترجمه محمد جواد میرفخرایی , مجله حقوقی ,‌ش 29 , پاییز 82 , ص 213 

39 ـ حبیبی , همایون , «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» , فصلنامه سیاست خارجی ,‌سال 16 , ش 1 , بهار 81 ص 175 

40 ـ حسن زادی ,‌علی ,‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » , مجله اقتصادی , ش 11 , ص 38 

41 ـ حیدری ,‌علی مراد , « جرم انگاری پولشویی », نشریه فقه و حقوق , سال اول , تابستان 83 , ص 131 

42 ـ خالقی , علی ,‌«انتقال محکومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران », مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ,‌ش 64 ,‌تابستان 83 , ص 17 

43 ـ ــــــــــــــ , «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » , علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری ), انتشارات سمت , 1383 , ص 413 

44 ـ دوانی , غلامحسین , «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45 ـ رهبر , فرهاد ـ زال پور , غلامرضا و میرزاوند ,‌فضل الله ,‌«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »,‌نشریه مجلس وپژوهش ,‌ش 37 , بهار 1382 , ص 77 

46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ,‌«مفاهیم , آثار و پیامدهای پولشویی», نشریه مجلس وپژوهش , ش 37 , بهار 1382 , ص 15 .

47 ـ رئیس دانا , فریبرز ,‌«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» , نشریه صنعت حمل و نقل, ش 217 ,‌شهریور 81 , ص 12 

48 ـ سلیمی ,‌صادق , «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » , علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقا دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) , جلد 1 , چاپ اول ,‌انتشارات سلسبیل , 1384 , ص 361 

49 ـ شمس ناتری , محمد ابراهیم , «اصل برائت و موارد عدول از آن » ,علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )‌, انتشارات سمت ,‌1383 , ص 284 

50 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ , «پولشویی , آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی , ش 5 ,‌ص 87 

51 ـ‌ صحرائیان ,‌مهدی , «از آل کاپون تا اسکله های جنوب », روزنامه یاس نو ,‌23/6/82 

52 ـ ـــــــــــــــــ , «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» , ‌نشریه مجلس و پژوهش ,‌ش 37 , بهار 82 , ص 337 

53 ـ طاهری ,محمد ,‌«چهار راه پولشویی» , روزنامه همشهری , 10/2/82 

54 ـ عربیه ,‌غلامحسین ,‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »,‌پولشویی  (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی , شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم , نشر وفاق, 1382 , ص 217 

55 ـ علیزاده , ژیلا , «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» , نشریه بانک و اقتصاد, ش 38 ,‌ص 24 

56 ـ فابره , گیلهام , «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی , نشریه ترجمان اقتصادی , ش 52 ,‌ص 47 

57 ـ فریادرس , محمد, «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»,‌کیهان , 14/2/83 

58 ـ کامکار , مهدیس , «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی , جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»,‌ فصلنامه رفاه اجتماعی , سال 3 , ش 9 , پاییز 82 , ص 27 

59 ـ محمدی , جواد , «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم », نشریه فقه و حقوق , سال اول تابستان 83 , ص 177 

60 ـ محمودی, وحید ,‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » , پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی , شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ,‌1382 ,ص 157 

61 ـ  مناکوردا , استفانو , «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ,‌ترجمه فاطمه قناد ,‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر , جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی , 1379 , ص 36 

62 ـ «الماس شویی» , نشریه اقتصاد ایران , اردیبهشت 82 , ص 55 

63 ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در 

www.irandidban.com/print/asp? ID=07660

64 ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ,‌ش 999 , 16 ژوئیه 2001 , ترجمه م . باهر ,‌ترجمان اقتصادی , ش 7 , ص 31 

65 ـ «پولشویی مدرن », اقتصاد ایران , اردیبهشت 82 ,‌ص 35 

66 ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ,‌فصلنامه بانک صادرات , ش 8 ,‌ص 60 

67 ـ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ,‌برگرفته از نشراکونومیست , 28 سپتامبر 2001 ,‌ترجمه و. رضایی نصیر , ترجمان اقتصادی , ش 17 , 18 مهر 80 , ص 13 

68 ـ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل , 2 سپتامبر  برابر با 4/7/80 , ترجمه ع , فتاح زاده , ترجمان اقتصادی ,‌ش 17 , 18 مهر 80 , ص 13 

69 ـ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی » , رسالت‌,‌13/11/80 

70 ـ «نظر کارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در 

www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz

71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76 

72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83 

73 ـ روزنامه جمهوری اسلامی 29/2/83 

74 ـ روزنامه شرق 6/3/83 

75 ـ روزنامه همشهری 17/2/82 

ج) تقریرات وگزارشات

76 ـ آزمایش , علی ,‌تقریرات درس حقوق جزای عمومی ,‌دانشگاه تهران, نیمسال اول سال تحصیلی 84 – 83 

77 ـ آشوری , محمد, تقریرات درس جرم شناسی, ‌کارشناسی ارشد دانشسگاه تهران , نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81 

78 ـ آقای نیا , حسین, تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 , کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ,‌نیمسال دوم سال تحصیلی 82 – 81 

79 ـ نجفی ابرند آبادی , علی حسین ,‌تقریرات درس جرم شناسی , دکتری دانشگاه تربیت مدرس, نیمسال اول سال تحصیلی 80 –79 

80 ـ ــــــــــــــــ , تقریرات درس جرم شناسی , کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی , نیمسال اول سال تحصیلی 81-80 

81 ـ «پولشویی », گزارش دفتر بررسی های اقتصادی , از سری بررسی های امنیت اقتصادی , 1381 

82 ـ «پولشویی و راهکارهای مقابله با آن », گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور 78 

د) پایان نامه ها

83 ـ بابایی خانه سر , عباس , «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی», پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران , 1375 .

84 ـ حیدری , علی مراد , «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران» , پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم ,‌1382 

85 ـ طغرانگار , حسن ,‌«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل, پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) , 1380 

86 ـ محمدی , احمد , «بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ,‌پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) , 1380 

87 د ـ محمودی جانکی , فیروز , «مبانی ,‌اصول و شیوه های جرم انگاری», پایان نامه دکتری حقوق جزا و ‌جرم شناسی دانشگاه تهران ,‌1382 

 منابع عربی  

الف) کتب 

88 ـ آلن شوت ,‌بول, ‌دلیل مرجعی بشأن مکافحه غسل الاموال و محاربه تمویل الارهاب, الطبعه الاولی, بنک الدولی ,‌الولایات المتحده الامریکیه , 2003 

89 ـ موسوی خویی , ابوالقاسم , منهاج الصالحین ,‌جلد اول ,‌چاپ پنجم , قم , ‌مطبعه العلمیه , 1395 

ب) مقالات 

90 ـ السقا ,‌محمد ابراهیم , «غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه» فی 

www.cba  .edu.kw

91 ـ الفضل ,‌منذر ,‌«مشکلات التطرف و الارهاب الدولی» , سوئد ,‌2001 فی

www.Rezgar.com/debate/world.art

92-ورده,ابراهیم, «الاضرار الجانبیه للحرب المالیه علی الارهاب», فی

www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm

منابع انگلیسی

1st) Books

 

93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003

94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan

press, 1995

95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003

96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972

 

2nd) ARTICLES AND REPORTS

97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001

98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf 

99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html

100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals

101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state  .gov/journals

102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html

103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235 

104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm

105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of  Nation – State” , Journal of  Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468 

106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996

107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com

108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals

109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13

110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp

112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999

114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1

115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000

117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org

118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html

119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html

120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)

121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996

122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98

123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003

124- Financial Action Task Force Report on Money laundering  & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004

125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999

126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And  Territories,22,June 2001

سایتهای اینترنتی

127- www.Undcp.org

128- www.Fatf-gafi.org

129-www.oecd.org/fatf

130-www.egmontgroup.org

131- www.Wolfsberg-Principles.com

اسناد و مدارک و قوانین

133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999

134 - قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 3/9/1370

135 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا, اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

136 - قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 

137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر , مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام 

138 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 

139 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363

140 - قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51

141 - قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

142 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339

143 - مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83 

144 - مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی , مصوب81

145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001

146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001

147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988

148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990

149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991

150- United Nation convention Against Transational Organized Crime

151- United Nation Convention Against Corruption,2003

152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988 

153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992

154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)

155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)

 

 

لینک کمکی