فایل word بررسی رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسی رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت دارای 49 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسی رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


 مقدمه:

 همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسکن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی و اجتماعی در جوامع شهری تبدیل شده است . رشد سریع شهرنشینی در کشورها توسعه منابع وامکانات برای پاسخگویی به نیاز افراد به سرپناه را تحت فشار قرار داده است در کشورها به دنبال رفع مشکل تأمین مسکن از طرف وزارت مسکن سیاستهای مختلفی اعمال شده است یکی از این سیاستها سیاست انبوه سازی مسکن می باشد
در این پروژه سعی شده است که این سیاست را که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .
 اهمیت موضوع تا آن حد است که مسکن امروزه به عنوان یکی کالای اساسی بیشترین انگیزه خانوارها به منظور پس انداز ایجاد می کند . همچنین بیشترین میزان اشتغالزایی را در بین فعالیتهای اقتصادی مربوط به بخش مسکن می باشد  به همین منظور هر سیاستی که به مرحله اجرا می رسد در صورت عدم کارایی تأثیرات کلانی برروی اقتصاد کشور سرمایه ملی و هزاران فاکتور دیگر خواهد گذاشت.
در این مقاله سعی بر آن شده است که کارایی این سیاست که به عنوان راه حلی برای مشکل کمبود مسکن در شهرها اعمال شده است بطور موردی در شهر یزد مورد ارزیابی قرار گیرد .
هدفی که زمینه ساز حرکت در این تحقیق می باشد
 بررسی کارایی سیاست انبوه سازی در مقابل تک سازی با استفاده از نظرات افراد ساکن دراین مجتمع ها می باشد به دنبال رسیدن سئوالاتی که مطرح شد بااستفاده از روش تحلیل تجربی حرکت کردیم و در طی کار از روش تکمیل پرسشنامه جهت  اثبات فرضیه های پیش بینی شده استفاده شد و نتایج ارزیابی نیز در طول پروژه ارائه شده است .منابع و مآخذ
 
1- اسمعیل پور , فاطمه , علل توسعه بی رویه شهر یزد , بعد از انقلاب با تأکید بر مهاجرتهای روستایی ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا سال 80.
2- سازمان  مسکن و شهرسازی استان یزد, دست در دست خشت بر خشت , صفحه 157.
3-کیهان زاده , آرش , بررسی مجتمع های مسکونی بلند مرتبه از دیدگاه اجتماعی مجله انبوه سازان , مسکن شماره 6 , ص 18-15.
4- نقی زاده , محمد , انبوه سازی و پسامدهای آن مجله مسکن انقلاب شماره 105, صفحه 4.3.
5- صادقی, افسانه , رویکردی به تأثیرات انبوه سازی مسکن دربافت جدید بر توسعه درون شهری ؛ مجله انبوه سازان مسکن شماره 6, ص 6
6- مشهدیزاده , ناصر , بررسیهای زمینه اقتصادی اجتماعی و کالبدی آپارتمانشینی و آپارتمانسازی در شهر یزد , مجموعه مقالات سمینارهای توسعه مسکن ,ص 242,343.
7- نقی زاده , محمد , انبوه سازی کوچک سازی و پسامدهای آن , مجله مسکن انقلاب ؛ شماره 105
8- کاموری , بیژن , انبوه سازی از دیدگاه حرفه مندان , مهندسی , مجله انبوه سازان مسکن , ص 59

لینک کمکی