فایل word استخراج کیتین از پوسته میگو و استفاده از کیتین برای جدا کردن یون منگنز VII

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word استخراج کیتین از پوسته میگو و استفاده از کیتین برای جدا کردن یون منگنز VII دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word استخراج کیتین از پوسته میگو و استفاده از کیتین برای جدا کردن یون منگنز VII  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه

دریا, مرکز شگفتیها, عجایب و جایگاه پیدایش اولین جانداران کره زمین است. در این اکوسیستم عظیم, با استفاده از انرژی خورشید, آبزیان مراحل مختلف را پشت سر می گذارند تا ارزانترین و اقتصادی ترین غذای مردمان جهان را بسازند. میگو, خرچنگ و لابستر از مهمترین آبزیان هستند که هر ساله با صید هزاران تن از آنها ضایعات بسیاری به جا می گذارند. کیتین, یکی از مهمترین اجزا این ضایعات است که کاربردهای بسیار گسترده ایی در صنعت برای بهینه سازی مواد دارد. هدف از این پروژه, استخراج کیتین از پوسته میگو و استفاده از کیتین برای جداسازی یون منگنز (VII) می باشد. بررسیهای اقتصادی نشان می دهد در ایران سالیانه چندین تن میگو صید می شود که ضایعات زیادی به همراه دارد و استفاده بهینه از این ضایعات نمی شود.
استخراج کیتین ساده, صادر کردن کیتین به صورت  خالص از نظر ارزش زیادی دارد.فهرست


- مقدمه    1
- چکیده     2
-    کیتین چیست؟    3
- ساختار شیمیایی و خواص کیتین    5
- روش استخراج کیتین از پوشه سخت پوستان    9
- تصاویر برخی سخت پوستان    10
- کاربردهای کیتین    12
- پارامترهای اقتصادی تولید    23
- روش استخراج کیتین از پوسته میگو     24
- شناسایی و تجزیه و تحلیل ماده استخراج شده     28
- بحث و نتیجه گیری     29
- منابع    31منابع

1-    Brine, C.J. And Austin, R.R. ; Marine Chemistry.; PP 505- 518 (1980)
2-    Brine, C.J.; Advances In Chitin And Chitosan. ; (1990)
3-    Brzeski, M.M.; Infofish International. ; 5, PP 31-33 (1987)
4-    Carlstrom, D.; j. Biophys Biochem. Cytol. 3, PP 669-683 (1957)
5-    Chien, M.S. And Lai, S. C.; Studies On Processing And Utilization Of Antarcric Krill; 2 PP 92-112 (1980)
6-    Cosio, I. G. And Fisher, R.A. ; J.Food Sci. ; PP 901 (1982)
7-    Earl, R.P. And Braun, C. E. ; Org. synth. ; 3, pp 430-431 (1953)
8-    Fisher, W. And Brianchi, G. ; Fao species Identification Sheets For Fishery Surposes; 5 (1984)
9-    Holthuis, L.B. Shrimp And Prowns Of The World; 1 PP 147-151 (1983)
10-Horwoitz, S.T. Roseman, S. And Blumenthal. H. J.; J. Am. Soc. ; 79, PP 5046-5049 (1957)
11-Knorr, D.; Food Technology; PP 85-95 (1984)
12-Kono, M. M. Shimizuc, N. S; Jap. Soc. Sci. Fish; 53, PP 117-121 (1979)
13-Liu, M. S.; Advances In Fishery Processing Resarch.; 1,PP 117-121 (1979)
14-Madhavan, P. ; Fishery Technology; PP 1-44 (1992)
15-Mathur, N. K. Narang, C. K. ; J. Chem. Educ. ; 67, PP 938-942 (1990)
16-Merck Index; PP 259 (1989)
17-Nicol, S. ; Now Scientist; PP 46-48 (1991)
18-Olsztyn, p. ; Acta. Biochim. Pol.; 26 (4), PP. 303 (1979)
19-Ornum, J. V.; Infofish International; 6, PP 45-52 (1992)
20-Rama Krishan, C. And Prasad, N. ; Biochim. Biophys. Acta; 261 (1), PP 123-135 (1972)
21-Rofer, J.K; The Sigma Library O FT- IR Spectra Edition; 1, (1989)
22-Sambasivan, M. ; Fishery Technology; PP 1-8 (1992)
23-Srinivasa, T. K., Thankamma, R. Madhavan, p. ; Fishery Technology; 28, PP 154-157 (1991)
24-Yomanoto, C. And Yoshio. ; Adv. Chitin, Chitosan Relat, Enzymes. ; 77, PP 95 (1984)
 
25- امین, ابوالقاسم و شکوهی زاده, محسن؛ زیست شناسی جانوری؛ (1350)
26- خورگامی, محمد هادی و درویش, محمد رؤف؛ کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی؛ (1367)
27- دبلیویوئینگ, گالن مترجم: علی معصومی و عباس کمالی نژاد؛ روشهای دستگاهی در تجزیه شیمیایی؛ (1364)
28- روز, استون مترجم مصطفی مفیدی: شیمی حیات: (1366)
29- شفیعی, عباس: کروماتوگرافی و طیف سنجی: (1366)
30- صدیق مروستی, عبدالحمید؛ پایان نامه جهت دریافت دکترای دامپزشکی؛ شماره 1968 (70- 1369)
31- قادری, اردشیر: پروژه کنترل کیفیت میگو: (شیلات) (1371)
32- مورسیون و بوید مترجم: بکاولی, رحیمی زاده, هروری, شیمی آلی: (1370)
33- نظری نیا, عبدالله: پایان نامه جهت دریافت دکترای دامپزشکی: شماره 1566 (1365)
34- نفیسی, رضا: بیوشیمی پزشکی: (1365)
35- ماهنامه آبزینان شماره 12 و 13, آبان و آذر (1370)
36- ماهانه آبزیان شماره 21 و 22, مرداد و شهریور (1371)
37- مجله شیمی شماره دوم, سال پنجم (1371)
38- مرکز تحقیقات شیلات بوشهر
39- مرکز تحقیقات شیلات تهران
40- مرکز تحقیقات شیلات دریای عمان
اینترنت:
1-    www.google.com
2-    www. Yahoo. Com
3-    www. msn. Com

لینک کمکی