فایل word حاکمیت شرکتی, مالکیت سازمانی, و تصمیم به پرداخت مبلغ سود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word حاکمیت شرکتی, مالکیت سازمانی, و تصمیم به پرداخت مبلغ سود دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word حاکمیت شرکتی, مالکیت سازمانی, و تصمیم به پرداخت مبلغ سود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

حاکمیت شرکتی, مالکیت سازمانی, و تصمیم به پرداخت مبلغ سود: 
مدارک برگرفته از شرکت¬های  USA

 

چکیده:
تصمیم به پرداخت سود متأثر از فاکتورهای مالی زیادی است. هدف این تحقیق کشف ارتباط بین «حاکمیت شرکتی, مالکیت سازمانی و تصمیم به پرداخت سود در شرکت¬های آمریکایی می¬باشد. نمونه ای از 296 شرکت آمریکایی در بازار بورس نیویورک (NYSE) که برای دوره ای 3 ساله (از 11- 20- 2009) ثبت نام کرده بودند, انتخاب شدند. در تحقیق حاضر, طرح همبستگی و غیر تجربی به کار برده شده است.
یافته های تحقیق حاکی از این است که تصمیم به پرداخت سود, کارکردی مثبت از اندازه هیئت مدیره شرکت, دو طرفه بودن CEO و بین المللی شدن آن شرکت و کارکردی منفی از مالکیت سازمانی می باشد.
نتایج نشان می¬دهند که وقتی که 1) انداز? شرکت ثابت نگه داشته شود. تصمیم به پرداخت سود کارکردی مثبت از (دوگانگی)  دو طرفه بودن CEO, اندازه هیئت مدیره و بین المللی شدن آن و کارکردی منفی از مالکیت سازمانی به حساب می¬آید؛ 2) وقتی عملکرد شرکت ثابت نگه داشته می¬شود. تصمیم به پرداخت سود, کارکردی مثبت از دو طرفه بودن (دو گانگی) CEOT  , و کارکردی منفی از مالکیت سازمانی می باشد. 3) وقتی اهرم مالی ثابت نگه داشته شود. تصمیم به پرداخت, کارکردی مثبت از دو طرفه بودن CEO, اندازه شرکت و بین المللی کردن آن؛ و کارکدی منفی از مالکیت سازمان می باشد؛ وقتی رشد شرکت ثابت حفظ شود, تصمیم به پرداخت منفی از مالکیت سازمان می باشد. یافته های آن ممکن است برای سرمایه گزاران در بازار بورس, سهامداران, مدیران مالیب و مشاوران مدیریت مؤثر واقع گردد.

کلید واژه ها:
حاکمیت شرکتی, مالکیت سازمانی, پرداخت سود, اندازه شرکت, رشد شرکت, اهرم مالی, عملکرد شرکت.

مقدمه:
تصمیم به پرداخت سود, قبل از اینکه به مرحله نهایی برسد, از طریق چالشهای سرسختی به انجام می رسد. هیئت مدیره و مدیر عامل (CEO) با چالشهای بسیاری نظیر فشار از سوی سهامداران / سرمایه گذاران, تعهدات و الزامات بدهی (مثلاً اگر شرکت پرداخت های بدهی قصور کرده باشد, نمی¬تواند سود را پرداخت کند) و نیازهای مالی شرکت رو برو هستند. طبق یافته های مایکل (2011), بخاطر حل مشکلات مالی, سرمایه گذاران خواهان سود جاری بالایی دارند تا نیازهای اقتصادی اجتماعی اشان را برآورد کنند. نظریه «پرنده در دست» گوردون (1963) این واقعیت را حمایت می کند.
تحقیق در خصوص پرداخت سود از سال 1956 با کاری آغازین توسط لینتز (1956) آغاز گردید. به دنبال آن, میلر و موردیلین (1961) و بلک (1976) بیان کردند که بازارهای سرمایه کامل معین, پرداخت سود متأثر از شرکت نمی باشد, بنابراین نامربوط است. اگر چه, متخصص ترین افراد مالی و بسیاری از دانشگاهیان میان این نتایج را با شگفتی تمام پذیرفتند چرا که عقل سلیم در این زمان می گوید سیاست تقسیم سود مدیریت شده مناسب, بروی قیمت سهم سهامداران تأثیر عمده ای دارد.
شرکتهای موفق, سودی ایجاد می کنند که در بین سهامداران توزیع گردیده و برای آینده مربوط به درآمد انباشته بدست آمده در عایدات انباشته استفاده گردد. هیئت مدیره و مدیر عامل گزینه هایی برای سرمایه گذاری در درآمد های بدست آمده از دارایی هایدر حال اجرا دارند, تا اوراق بهادار خریداری, بدهی ها را واگذار و یا به شکل سود نقدی بین سهامداران توزیع کنند. اگرچه وقتی هیئت مدیره  و مدیر عامل تصمیم به توزیع درآمد کسب شده به شکل سود تقسیمی, میان سهامداران داشته باشند, مباحثی بوجود می آید؛ یعنی اینکه توزیع می بایست به شکل سود نقدی باشد, و یا با باز خرید برخی سهم ها بین سهامداران دست به دست شود و اینکه این توزیع تا چه حد ثابت و پا برجا باید باشد.
طبق عرایض بروک و همکارانش (1988) , هیچ دلایلی برای باور اینکه سیاست تقسیم سود شراکتی با یک هدف واحد دنبال شود, وجود ندارد. بلک (1076) نیز می¬گوید «هر چه ما به تصویر تقسیم سود مشکل¬تر نگاه کنیم, بیشتر شبیه یک پازل به نظر ما می¬رسد؛ با قطعاتی که اصلاً با هم جور نمی¬شوند».
حاکمیت سازمانی همچنین نقش مهمی در تصمیم به پرداخت سود ایفا می¬کند. مالکیت و ساختار کنترل شرکت بر اشتراک¬های پرداخت سود تأثیر می گذارند. جایی که مالکیت سازمانی (یعنی درصد بالای داشتن سهام سازمان هایی مثل شرکتهای با صندوق¬های مشترک سرمایه گذاری, حسابهای مستقل بازنشستگی یا وقف و خیریه  بالا شد, این سهامداران می¬کوشند مشکل آژانس را با کنترل تصمیم به پرداخت سود, کنترل کنند. ماری و پاژوست (2002 ص 16) شرح می¬دهند که انگیزه اصلی برای سود سهام آژانس این است که, بجز سورهای شرکت که به عنوان سود سهام پرداخت شده اند, مدیران شرکت ممکن است گردش جریان را برای استفاده شخصی یا پیگیری پروژه های سرمایه گذاری بدون سود معطوف کنند. پرداخت سود می تواند به عنوان ابزاری جهت کاهش گردش جریان وجوه آزاد باشد که مدیران می توانند بنا به تشخیص خودشان از آن استفاده کنند. (جنسن, 1986). در نتیجه, سهامداران خارجی ممکن است در خصوص سود عایدات انباشته دارای اولویت باشند. با وجودی که پژوهش¬ها درباره پرداخت سود از سال 1956 آغاز گردید, و محققان و صاحب¬نظران مختلفی درباره شیوه و سیاست پرداخت سود مطلب نوشته اند, ولی بحث و جدل در خصوص اینکه چرا شرکت ها باید سود سهام را پرداخت کنند هنوز به صورت رضایت¬بخش حل نشده است (رنبوگ و تروجانوسکی, 2008). تصمیم به پرداخت سود, در این مقاله, به عنوان الگوی توزیع نقدینگی, طی زمان به سهامداران تعریف شده است.
پژوهش¬ها, تنوعی از متغیرها را نشان می¬دهند که ممکن است بر تصمیم به پرداخت سهم تأثیر بگذارند. انتخاب متغیرهای توصیفی در تحقیق حاضر, بر مبنای مطالعات تجربی قبلی مرتبط با پرداخت سود می¬باشد؛ اگرچه, "انتخاب" برخی اوقات, بخاطر عدم دسترسی به داده های مرتبط, با محدودیت هایی روبروست. در نتیجه, مجموعه نهایی متغیرهای نماینده در اینجا شامل ده فاکتور زیر شدند: دوطرفه بودن CEO, اندازه هیئت مدیره, مالکیت سازمانی, بین المللی شدن شرکت, اندازه شرکت, عملکرد شرکت (که بر حسب بازده دارایی برآورد می شود), اهرم مالی, رشد شرکت, صنعت ظاهری و تصمیم به پرداخت مبلغ سود.

لینک کمکی