فایل word گزارش طرح جامع اردکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word گزارش طرح جامع اردکان دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word گزارش طرح جامع اردکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word گزارش طرح جامع اردکان

فصل اول : بررسی منطقه
1- مسائل جغرافیایی و اقلیمی    
1-1- جغرافیای طبیعی و ویژگی های محیطی منطقه    
2-1- اوضاع و احوال فرهنگی, اجتماعی و تاریخی منطقه    
3-1- ارتباطات منطقه    
فصل دوم : بررسی حوزه نفوذ
1-2- تعیین حوزه نفوذ بر اساس مراجعات آبادیهای اطراف    
2-2- نتایج مطالعات (حوزه نفوذ پیشنهادی    
3-2 بررسی حوزه نفوذ منطقه    
4-2- تاسیسات و تجهیزات زیر بنایی    
فصل سوم : بررسی و شناخت شهر
3- بررسی و شناخت شهر    
1-3- شناخت تاریخچه.علل پیدایش .چگونگی توسعه شهر و روند رشد آن در ادوار گذشته    
2-3- خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر    
3-3 خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر    
4-3- خصوصیات اقتصادی شهر    
فصل چهارم تجزیه و تحلیل استنتاج
1-4 -  نحوه استفاده از اراضی شهر    
2-4 وضع کمی و کیفی کاربری های شهری    
3-4- پیش بینی چگونگی عملکردهای اصلی اقتصادی در حوزه نفوذ شهر و تحولات کلی آن در آینده    
فصل پنجم : تهیه برنامه ها
1-5- تهیه طرح و برنامه های مربوط به حوزه نفوذ شهر (اردکان)    
2-5- تهیه طرح توسعه و عمران شهر (طرح توسعه کالبدی شهر)                                                          
3- 5- برنامه های عمرانی شهر                                                                                                                              

 

1- شناخت در سطح منطقه

1- مسائل جغرافیایی و اقلیمی

1-1 جغرافیای طبیعی و ویژگی های محیطی منطقه

الف – موقعیت و تقسیمات سیاسی – اداری

استان یزد از نظر جغرافیایی بین29درجه و 35 دقیقه تا 35 درجه و 7 دقیقه عرض شمالی و 52 درجه و 50 دقیقه تا 58 درجه و 16 دقیقه طول شرقی قرار گرفته است. این استان که در میانه فلات مرکزی ایران واقع شده از وسعتی قریب به 130458 کیلومتر برخوردار است و از شمال با استان های اصفهان و سمنان, از شرق با استان خراسان جنوبی , از جنوب با  استانهای کرمان و فارس و از غرب با استان های فارس و اصفهان مجاوراست

  شهرستان اردکان به‌ تنهایی نزدیک به 32 درصد پهنه استان را در خود جای داده است ودومین شهرستان از لحاظ وسعت در استان یزد محسوب می‌شود. درمقابل شهرستان میبد که 7/1 درصد از وسعت استان را دربرمی‌گیرد, کوچکترین شهرستان استان یزد به حساب می‌آید

ب – جغرافیای طبیعی منطقه

- توپوگرافی

استان یزد از نظر پستی و بلندی دارای تنوع است و ارتفاع آن از سطح دریای آزاد در نقاط مختلف متفاوت و از حدود 850 متر (در اطراف کویر ریگ زرین) تا 4055 متر (شیرکوه) تغییر می کند

در شمال (محدوده شهرستان اردکان) بلندترین نقطه, کوه خونزا با ارتفاع 3158 متر قرار دارد که به وسیله کوههای سفید, انجیرآوند, باغی, نیوک و حوض جعفر احاطه شده است

- بارندگی

 در مناطق کویری مانند کویر سیاه کوه, ریگ زرین و در انجیر از 50 میلیمتر در سال کمتر و خط همباران 100 میلیمتر کوهپایه های استان را به طور متوسط در ارتفاعات 1300 تا 1500 متری محصور می‌سازد.  در کوههای انجیره و خرانق به 200 الی 250 میلیمتر می‌رسد. ولی وسعت مناطقی که این میزان بارش را دریافت می کنند, بسیار محدود است

شمال استان (محدوده شهرستان اردکان) عمدتاً در محدوده خط همبارش 50 میلیمتر در سال, محصور شده است.

-دمـا

با توجه به کویری بودن منطقه,  درجه حرارت بیشینه و کمینه بین 45 درجه سانتیگراد بالای صفر و 20 درجه سانتیگراد زیرصفر متغیر است

 بخش عمده‌ای از شهرستان اردکان در محدوده‌ای واقع شده که میانگین دمای سالانه آن 20 درجه سانتیگراد می باشد

- رطوبت و تبخیر

 مقدار میانگین رطوبت نسبی سالانه در ارتفاع 1500 متری 41 درصد و در ارتفاع 3500 متری 52 درصد می باشد. در محدوده های با ارتفاع کمتر میزان میانگین رطوبت نسبی سالانه حتی کمتر از 40 درصد می شود

تفاوت در میزان بارش, دما و … به تبع تفاوت در میزان تبخیر را در قسمت های مختلف استان بدنبال دارد و مقدار تبخیر سالانه از 4211 میلیمتر (در چغارت) تا 1370 میلیمتر در محدوده‌های با ارتفاع بیش از 3000 متر, در نوسان است

- بـاد

جهت چیره باد در یزد, طی شش ماه از سال یعنی در بهار و تابستان شمال غربی و در چهار ماه از آبان لغایت بهمن ماه از جنوب شرقی است

 وقوع طوفان های شن و خاکباد در مناطق پست و جلگه‌ای امری عادی است  که از اوایل بهار تا اواخر تابستان مشهود است

از نظر بیوکلیمایی که سیستم معرف آن آمبرژه است, کفه ریگ زرین که 5/0 درصد مساحت استان را داراست جز اقالیم گرم ضعیف به شمار می آید. ایستگاه نمونه این اقلیم حاجی آباد زرین در مجاورت استان است. 6/20 درصد از گستره مورد مطالعه جز اقالیم بیابانی معتدل (مانند اردکان, چغارت و حسین آباد) و 9/4 درصد خشک معتدل (مثل اشکذر), 5/71 درصد خشک سرد (نظیر یزد, انجیره, حاجی آباد, کاریز و باجگان), 2/2 درصد نیمه خشک سرد و بالاخره 3/0 درصد را اقالیم ارتفاعات تشکیل می دهند

 

2-1- اوضاع و احوال فرهنگی, اجتماعی و تاریخی منطقه

ویژگی شهرنشینی

مطابق با آخرین سرشماری کشور (سال 1375), اندکی بیش از 75 درصد جمعیت استان در نقاط شهری ساکن بودند, در حالیکه جمعیت شهرنشین در سطح ملی به 3/61 درصد کل جمعیت کشور بالغ می شده است. (به جدول 1 و 2 و نمودار 1 مراجعه گردد)

رویکرد جمعیت به شهرها و تمرکز جمعیت شهری در استان یزد منتج از منابع محدود آب و خاک است. و همین امر مانعی جدی در شکل گیری آبادی های متعدد و بزرگ و گسترش فعالیت کشاوری بشمار می آید. این وضعیت از شمار آبادی های خالی از سکنه استان که درسال 1375 بالغ بر 3572 آبادی بوده وقلت آبادی های بزرگ دارای جمعیتی بیش از 500 نفر که در سرشماری اخیر 88 آبادی گزارش شده است به روشنی قابل مشاهده است

تحرک جمعیت

حرکت و جابجایی جمعیت یکی دیگر از ویژگی های بارز اجتماعی منطقه است. به طوری که در استان یزد فشار جمعیتی بر طبیعیت همواره با خروج جمعیت مازاد, کاهش و از این طریق تعادل های محیطی حاصل آمده است

بررسی تحرکات جمعیتی نشان دهنده آن است که در دو دهه گذشته شمار جمعیت خارج و وارد شده دگرگون شده است. در فاصله سالهای 65-1355, حدود 16456 نفر یعنی نزدیک به 3 درصد  جمعیت استان از منطقه خارج  شده و در مقابل, 21044 نفر یعنی 7/3 درصد  جمعیت  استان به استان وارد شده اند, بدین ترتیب خالص مهاجرت در این دروه به 4588 نفر رسیده است (جدول شماره 3) با توجه به مبدا و مقصد مهاجران, منشا حدود 61 درصد گروه وارد شدگان به استان را مهاجران خارج شده از استان خوزستان تشکیل داده اند, در نتیجه می توان گفت مهاجرتهای ناخواسته ناشی از جنگ عامل مهمی در افزایش شماروارد شدگان به استان بوده است

برای نمایش شدت و میزان خروج جمعیت از استان و کمی کردن آن از شاخصی استفاده شده که از سهم مهاجران  خارج شده از استان  به کل مهاجرانی  که در سطح  کشور محل اقامت  خود را ترک کرده اند به سهم جمعیت استان به کل جمعیت کشور بدست می آید

همانطور که مشهور است, علیرغم تراز مثبت مهاجران و فزونی بشمار وارد شدگان به استان, جریان خروج جمعیت از استان شدت چشمگیری نسبت به جریان های خروجی در سایر نقاط کشور دارد و بر این اساس می توان گفت که هر چند واقعه جنگ تغییر قابل ملاحظه ای بر جریان ورودی جمعیت ساتان پدید آورده است. اما شدت مهاجرت از استان بعد از وقفه ای که بر اثر جنگ پدید آورده بود در دهه اخیر افزایش یافته است. از این دیدگاه می توان رویکرد جمعیت استان را به خارج از استان, همچنان یکی از ویژگیهای مداوم اجتماعی منطقه دانست

همانطور که ملاحظه می شود جمعیت استان طی دوره بیست ساله 75-1355 تقریباً دو برابر شده است و آهنگ رشد آن نزدیک به آهنگ رشد جمعیت در سطح ملی بوده است

البته در شهرستان هایی که شرایط طبیعی و اقلیمی وضعیت متعادل تری دارد, نسبت شهرنشینی پائین تر بوده و در مقابل نسبت جمعیت روستایی بالاتر است از جمله می‌توان به شهرستان تفت در منطقه اشاره نمود که نسبت شهرنشینی در آن (در سال 1375) کمتر از 31 درصد است. ولی در شهرستانی مثل اردکان علیرغم گستره پهناور آن, نسبت شهرنشینی بالای 71 درصد بوده و جمعیت روستایی آن از 17404 نفر بیشتر نیست

ویژگی جمعیت شهرستان اردکان در این نکته است که سهم جمعیت شهری و روستایی این شهرستان از جمعیت شهری و روستایی استان به هم نزدیک می‌باشد (9/7 درصد از جمعیت شهری استان و 3/9 از جمعیت روستایی استان در شهرستان اردکان سکنا دارند). شهرستان میبد و بافق نیز از این ویژگی برخوردار هستند.

3-1- ارتباطات منطقه

1-3-1- شبکه حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای نقش مسلط و تعیین کننده ای در مجموعه ارتباطات استان یزد و شهرستان اردکان دارد. طول راههای موجود واقع در حوزه استحفاظی اداره راههای استان یزد در سال 1377[1], معادل 4437 کیلومتر است که با توجه به مساحت استان تراکم راه آن معادل 6 کیلومتر است2   این تراکم در سطح شهرستان اردکان به 4 کیلومتر کاهش می یابد3 و نشان دهنده نسبت کمتر وجود راه در سطح شهرستان نسبت به استان است

اگر چه از نظر طول شبکه راه,  شهرستان اردکان بالاترین سهم را در بین 8 شهرستان دیگر استانی داراست, اما به دلیل وسعت و گستردگی, سهم تراکم راه در آن از میانگین استان کمتر است

مقایسه شبکه راههای شهرستان با استان

سهم راههای موجود شهرستان به نسبت استان 23 درصد است که نسبت به مساحت, رقم کمتری را شامل می شود و نشان دهنده عدم توسعه بخش راه در مجموع شهرستان است

سهم راههای آسفالته اصلی 40 درصد از کل استان است که رقم بالایی را شامل می شود و نشان‌دهنده درصد قابل توجه این شبکه از راههای کل استان در پهنه شهرستان اردکان است. وجود محور اردکان به نائین که تا عقدا در محور استان قرار گرفته است و در امتداد محور شریان اصلی نیز قرار دارد, سهم قابل توجه از این شبکه را بخود اختصاص داده است و باعث گردیده که بخش عمده ای از این شبکه در شهرستان قرار گیرد 40 درصد

شبکه 4 خطه موجود استان که بخش عمده آن از مهریز به اردکان را در برمی‌گیرد, تنها 20 کیلومتر در پهنه شهرستان اردکان قرار گرفته است که سهمی معادل 18 درصد را شامل می شود

1- آمار نامه استان یزد,

2- تراکم راه استان از نسبت 4437 کیلومتر راه بر 74214 کیلومتر مربع مساحت استان بدست آمده است

3- تراکم راه شهرستانی از نسبت 1034 کیلومتر راه به 23478 کیلومتر مربع مساحت شهرستان بدست آمده است

لینک کمکی