فایل word مقاله انگليسي سطح نانو و نانوتکنولوژي از ديد مهندسي عمران با ترجمه فارسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقاله انگليسي سطح نانو و نانوتکنولوژي از ديد مهندسي عمران با ترجمه فارسي دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله انگليسي سطح نانو و نانوتکنولوژي از ديد مهندسي عمران با ترجمه فارسي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله انگليسي سطح نانو و نانوتکنولوژي از ديد مهندسي عمران با ترجمه فارسي

چکیده     
1-علوم نانو    
2 کاربری مواد نانو برای ساخت و ساز     
21 نانولوله های کربنی     
22 . نانوذرات دی اکسید تیتانیوم ( TiO2 )    
23 نانوذرات دی اکسید سیلیکون ( SiO2 )    
24 نانوذرات اکسید روی     
25 نانوذرات نقره     
26 نانوذرات اکسید آلومینیو (   )     
27 نانوذرات اکسید زیرکونیوم ( ZrO2 )     
28 نانوذرات اکسید تنگستن ( wolfram ) ( WO2 )    
3 نانوتکنولوژی در ساخت و ساز     
31 نانوتکنولوژی برای بتن     
32 نانوتکنولوژی برای فولاد     
33 نانوتکنولوژی برای چوب     
34 . نانوتکنولوژی برای شیشه     
35 نانوتکنولوژی برای پوشش دهی و نقاشی     
36 نانوتکنولوژی برای عایق کاری حرارتی     
37 نانوتکنولوژی جهت حفاظت در برابر حریق     
38 نانوتکنولوژی برای مانیتورینگ ساختاری     
4 نتیجه گیری     

REFERENCES

Broekhuizen F.A, Broekhuizen J.C., Nanotehnologia în industria european a construciilor – Stadiul actual al tehnologiei (transl. from English). 2009, 7-30, www.efbww.org. Ge Z., Gao Z., Applications of Nanotechnology and Nanomaterials in Construction. First Internat. Conf. on Constr. In Develop. Countries (ICCIDC–I): “Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice”, Karachi, Pakistan, August 2008, 235-240. Gogotsi Y., Nanomaterials Handbook. Taylor & Francis Group, LLC, 2006, 1-2. Lee J., Mahendra S., Alvarez P., Nanomaterials in the Construction Industry: A Review of their Applications and Environmental Health and Safety Considerations. ACS Nano, 4, 7, 3580-3590 (2010). Mann S., Nanotechnology and Construction. European Nanotechnology Gateway – Nanoforum Report, Institute of Nanotechnology, November 2006, 2-10 Nazari A., Shadi R., Sharin R., Shamekhi S.F., Khademno A., Al2O3 Nanoparticles in Concrete. J. of Amer. Sci., 6, 4, 94-97 (2010). Sadrmomtazi A., Barzegar A., Assessment of the Effect of Nano-SiO2 on Physical and Mechanical Properties of Self-Compacting Concrete Containing Rice Husk Ash. Sec. Internat. Conf. on Sustain. Constr. Mater. a. Technol., U.P.M., Ancona, Italy, June 2010, 3-

NANOMATERIALS AND NANOTECHNOLOGIES FOR CIVIL ENGINEERING

BY RADU OLAR* “Gheorghe Asachi” Technical University of Iai, Faculty of Civil Engineering and Building Service

Abstract

The recent researches on nanomaterials and nanotechnologies have highlighted the potential use of these materials in various fields such as medicine, construction, automobile industry, energy, telecommunications and informatics. This is due to the special characteristics of materials at the nano scale. Building materials domain can be one of the main beneficiaries of these researches, with applications that will improve the characteristics of concrete, steel, glass and insulating materials. Improving the materials resistances and the increasing of their durability will reduce environmental pollution by reducing the carbon footprint of the building. In general, the largest amount of pollutants are due to the production of various construction materials and to the energy required during their service.The use of nanomaterials in the composition of some materials, such as cement, will result in significant reductions of CO2 pollution and the use of performance thermal insulations will result in efficient use of energy for air conditioning. Moreover, nanomaterials applied to the surfaces of structural elements of the building can contribute to environmental cleaning by photocatalytic reactions

Key words: nanomaterials; nanotechnologies; structural behavior; construction

Introduction

Nanomaterials can be defined as those physical substances with at least one dimension between 1…150 nm (1 nm = 10–9 m). The nanomaterials properties can be very different from the properties of the same materials at micro (10–6 m) or macro scale (10–6…10–3 m). The nanoscience representss the study of phenomena and the manipulation of materials at nanoscale and is an extension of common sciences into the nanoscale. The nanotechnologies can be defined as the design, characterization, production and application of structures, devices and systems by controlling shape and size at the nanoscale. Nanotechnology requires advanced imaging techniques for studying and improving the material behavior and for designing and producing very fine powders, liquids or solids of materials with particle size between 1 and 100 nm, known as nanoparticles (Gogotsi, 2006). Currently, the use of nanomaterials in construction is reduced, mainly for the following reasons: the lack of knowledge concerning the suitable nanomaterials for construction and their behavior; the lack of specific standards for design and execution of the construction elements using nanomaterials; the reduced offer of nanoproducts; the lack of detailed informations regarding the nanoproducts content; high costs; the unknows of health risks associated with nanomaterials. In order to be able to use in the construction industry the nanomaterials at wide scale it is necessary that the researches to be conducted following the next stages: the choice of nanomaterials with potential use in construction and the study of their characteristics; the behavior study of the building elements that contain nanomaterials under various loads; the development of specific design and construction standards. This paper is part of the first stage of research and represents a synthesis of nanomaterials proper to be used in construction

چکیده

تحقیقات اخیر در رابطه با مواد نانو و نانوتکنولوژی باعث برجسته شدن کاربری بالقوه این مورد در
زمینه های مختلفی مثل داروسازی , ساخت و ساز , صنایع خودرو , انرژی , مخابرات و انفورماتیک شده است. این امر ناشی از مشخصه های خاص مواد در مقیاس نانو است . مصالح ساختمانی نیز از جمله
زمینه هایی است که از این نوع تحقیقات بهره مند می شود و کاربردهایی وجود دارد که باعث بهبود مشخصه های بتن , فولاد شیشه و مواد عایق می شود. بهینه سازی مقاومت مواد و افزایش دوام آن ها باعث کاهش آلودگی زیست محیطی و مواد کربنی می شود. هرچه میزان آلاینده ها بیشتر باشد ( که ناشی از تولید مصالح ساختمانی مختلف است ) انرژی لازم برای خدمات مثل سیمان باعث کاهش قابل توجهی آلاینده CO2 شده و استفاده از عایق حرارتی باعث کاهش کاربری موثر انرژی برای تهویه خواهد شد. مواد نانو برای سطح سازه های ساختمانی نیز به کار رفته که منجر به پاک سازی ساختمانی با واکنش فوتوکاتالیست می شود

کلیدواژه ها:

مواد نانو, نانوتکنولوژی, رفتار ساختاری و ساخت و ساز مواد نانو, مواد فیزیکی حداقل یک بعد 1….150nm هستند ( 1nm =  ) خواص مواد نانو با توجه به مشخصه های مقیاس میکروماکرو کاملا تغییر می کند (  و  )

1-علوم نانو

علوم نانو شامل مطالعه رخدادها و کار با مصالح در مقیاس نانو است که نمونه توسعه یافته علوم در مقیاس نانو می باشد. نانوتکنولوژی را می توان به صورت طراحی تعیین مشخصه ها , تولید و کاربری سازه , سیستم و دستگاه ها بر اساس کنترل شکل و سایز در مقیاس نانو تعریف کرد. در نانوتکنولوژی به شیوه های پیشرفته تصویر برداری برای مطالعه و بهینه سازی رفتار مواد نیاز بوده و طراحی و تولید پودرهای بسیار ریز مایعات و جامدات نیز سایز ذره در مقیاس 1 و 100nm تعیین می شود ( ذرات نانو )

اخیرا استفاده از مواد نانو در ساخت و ساز کاهش یافته که چند دلیل برای آن وجود دارد : فقدان اطلاعات در رابطه با مواد مناسب جهت ساخت و ساز و رفتار آن ها فقدان استانداردهای خاص برای طراحی و اجرای ساخت و ساز با استفاده از مواد نانو و کاهش پیشنهادات موارد نانو , فقدان اطلاعات دقیق در مورد مواد نانو و هزینه بالا عدم آگاهی از ریسک سلامت ناشی از مواد مذکور برای استفاده از مواد نانو در مقیاس بزرگ و در صنایع , لازم است که تحقیقاتی در چند مرحله صورت گیرد

گزینه مواد نانو و کاربری بالقوه در ساخت و ساز باید مورد مطالعه کامل قرار گرفته و المان های ساختاری تحت بارهای مختلف بررسی شود. بر این اساس باید طرح خاص و استاندارد مناسبی برای ساخت و ساز ارائه گردد. مقاله حاضر بخشی از تحقیقات مرحله اول بوده که وضعیت تولید مواد نانو و کاربری در ساخت و ساز را نشان می دهد

لینک کمکی