فایل word مقاله مبدلهاي صفحه اي CBE

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقاله مبدلهاي صفحه اي CBE دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقاله مبدلهاي صفحه اي CBE  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل word مقاله مبدلهاي صفحه اي CBE

فصل اول : معرفی مبدل های صفحه ای
ساختار مبدلهای صفحه ای CBE  
انواع صفحات وشیار(کانال) های مبدل هایCBE  
مدلهای  مختلف جریان   
جریانهای سیال همسووناهمسو   
فصل دوم : برخی از کاربردهای مبدل های صفحه ای
بخش اول : اوپراتورها  
اوپراتورها CBE  
اوپراتورها : مبدل های CBE مدل V  
بخش دوم : کندانسورها  
مدل های اوپراتور قابل استفاده به عنوان کندانسور   
فصل سوم : اطلاعات کاربردی
صافی (رسوب گیر)ها  
عایق کاری   
جلوگیری از یخ زدگی   
یخ زدایی به روش سیکل معکوس (پمپ های حرارتی)  
سیستم نامگذاری و شرایط عملکرد  
راهنمای نصب  
توصیه های کلی در هنگام نصب مبدل حرارتی CBE  
منابع         

ساختار  مبدلهای صفحه ای CBE

 انواع مختلفی  ازمبدلهای حرارتی CBE براساس ترکیب  مواد , حدودفشارکارکردو نحوه عملکردآنها وجود دارد .ماده استانداردی که برای ساخت مبدلهای فوق  مورد استفاده قرار می گیرد,استیل ضدزنگ[1] می با شد . اتصال  صفحات  به وسیله  مس یا نیکل و به روش جوشکاری  تحت  خلا انجام  می شود

 مواد اصلی  مورداستفاده  در ساخت  این مبدلها, مشخص کننده نوع  سیالاتی هستندکه درآنهاقابل استفاده  می باشند . مثالهای  معمول  در این رابطه عبارتند از :  روغن سنتزی ومعدنی ,حلالهای  ارگانیک ,آب ( به جز  آب دریا ) مخلوط های آب و گلایکول( اتیلن یا پروپلین گلایکول)و مبردها( مانندHCFC)

 تو جه  به این نکته  ضروری است  که  چنانچه  از امونیاک  استفاده  شود , مبدل حرارتی CBEباید از   نوع  جوشکاری  شده  با نیکل  باشد . صفحات  جلوی  مبدلهای  حرارتی CBE ساخت شرکت SWEP به وسیله یک پیکان مشخص می شوند.این علامت  یا به صورت حک شده  ویا به صورت  برچسب  روی بدنه مبدل دیده می شوند. دلیل نصب این علامت ,مشخص نمودن قسمت جلوی مبدل CBEو محل قرارگیری مدارهای داخلی وخارجی  می باشد. هنگامی که روبروی مبدل  قرارمی گیریم وجهت پیکان  روبه بالاست ,دهانه  های سمت چپ (F1 در بالا وF3 در پائین ) مدارداخلی  و دهانه های  سمت راست ( F2 در  بالا وF4 در پائین) نشان دهنده مدارخارجی مبدل هستند. مدارخارجی افت فشارکمتری خواهدداشت

 زیراتعدادکانالهای آن ازمدارداخلی کمی بیشترخواهد بود ودهانه های F4 و F3 وF2 و F1  درجلوی مبدل CBE واقع شده و دهانه  های  P4 وp3 وp2 وp1 در پشت  آن واقع  شده اند . شکل این موارد را نشان  می دهد

 دراصل, یک مبدلCBE به صورت بسته ای  ازصفحات  شیاردار محصور در میان   صفحات  رویه ای  پشت وجلو ,ساخته می شود مجموعه صفحات رویه ای  متشکل  از صفحات  عایق , واشرهای حلقوی و صفحات  روکش  می باشند. این موراد  در شکل 8-2 نشان داده  شده است

 انواع اتصالات مبدل های CBE  برای تطابق  با نیازهای  مختلف ,قابل تغییرمی باشد.  در هنگام انجام فرآیند جوشکاری  درخلا بین تمام  نقاط  اتصال ماده  اصلی صفحات مبدل وماده پر کننده جوشکاری , یک درز جوش ایجاد می گردد.طراحی اخیرباعث پدید آمدن مبدلی با دو مداریاکانال  مجزا خواهد شد . صفحات عایق یا درزبندی برای آب بندی فضای ما بین صفحات رویه ای  و صفحات اول یا آخر مدارهای بکار می روند

 تعداد صفحات رویه ای بسته به نوع , سایزو میزان  فشار طراحی یا کارکرد مبدل تغییرخواهدنمود .دربرخی از مبدلهای CBE به وسیله یک واشرحلقوی  فضای  بین صفحات شیاردارمبدل وصفحات رویه ای ,درزبندی شده است  .در بعضی  از مبدلها نیز,واشرهای حلقوی فوق به صورت  یک پارچه با صفحات  رویه ای  و صفحات  شیاردار ابتدایی یا انتهایی ,نصب شده اند

 انواع صفحات وشیار(کانال) های مبدل هایCBE

مبدلهای CBEبا انواع مختلفی ازصفحات شیار دار داخلی در دسترس هستند , به عبارت دیگر ,الگوی استخوان ماهی شیارهای  روی صفحات  درانواع مختلفی ارائه می شود .الگو های معروف به درجه نظامی یا به عبارت دیگرمدلهای مانند حرف(V) برعکس دردو نوع منفرجه ( صفحات qبالا ) وحاده (qپائین ) وجود دارند.(شکل)

 ویژگی های حرارتی یک مبدل حرارتی CBE, با تغییرترکیب صفحات q بالاوqپائین, تغییرپیدامی کند .برای مثال می توان  یک مبدل CBEبا افت فشار  مساوی  در هر دو طرف و جریان  سیال متفاوت ,طراحی  نمود

مدلهای  مختلف جریان

 جریان سیال به روش های مختلفی از مبدلCBE می تواندعبورنماید.برای  مبدلهای  جریان موازی ,دو نوع پیکر بندی متفاوت  وجود دارد. جریان  همسو ( موافق)و جریان غیر همسو( مخالف).(شکل)

 جریانهای سیال همسووناهمسو


[1].Stainless Steel

 

لینک کمکی