فایل word ارزيابي تنوع طرحهاي درماني دندانپزشکان عمومي در مورد پوسيدگيهاي سطوح اکلوزال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي تنوع طرحهاي درماني دندانپزشکان عمومي در مورد پوسيدگيهاي سطوح اکلوزال :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: طرح های درمانی که دندانپزشکان برای پوسیدگی های سطح اکلوزال به کار می گیرند متنوع و پراکنده است. هدف از این مطالعه ارزیابی میزان تنوع طرح های درمانی دندانپزشکان در مورد پوسیدگی های شیارهای اکلوزالی است. روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی در سال 85 با معاینه دندان های کودکان 8-10ساله مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران, تعداد شش دندان مولر اول دایمی با پوسیدگی شیارهای اکلوزالی در درجات 1- 3 (طبق درجه بندی Espelid) که به تایید پنج دندانپزشک متخصص رسید انتخاب گردید. فتوگرافی رنگی از سطح اکلوزال و رادیوگرافی بایت وینگ این دندان ها از طریق رایانه بر روی مانیتور به نمایش در آمد و از صد و پنجاه دندانپزشک عمومی که به طور تصادفی سیستماتیک انتخاب شده بودند خواسته شد پس از مشاهده تصاویر مربوطه با تکمیل پرسشنامه ای پس از تشخیص پوسیدگی, طرح درمان خود را اعلام نمایند. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های Ordinal regression و Kruskall-wallis مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: با توجه به استاندارد طلایی طرح درمان های صحیح شامل سیلنت تراپی در 36% و (Preventive Resin Restoration:PRR), %27.8 موارد بود. برای دندان هایی که بدون پوسیدگی تشخیص داده شده بود چهار نوع طرح درمان شامل: بدون نیاز به هیچ گونه درمان معادل %36.4, رعایت بهداشت دهان و فلورایدتراپی برابر %33.1 و سیلنت تراپی معادل %22.3 از دندانپزشکان ارایه کردند. جهت دندان هایی که با پوسیدگی در حد مینا تشخیص داده شده بود پنج نوع طرح درمان و برای پوسیدگی های عاج شش نوع طرح درمان ارایه شد. در بررسی عواملی مانند سن, جنس, محل فارغ التحصیلی و کار با کودکان, تنها جنس دندانپزشکان اثر معناداری در تنوع طرح های درمانی داشت. (P=0.013) نتیجه گیری: پراکندگی طرح های درمانی بسیار زیاد بوده و بیشتر از نوع تهاجمی و نشان دهنده عدم آگاهی کافی دندانپزشکان از روش های پیشگیرانه در ترمیم دندان هاست.
کلید واژه: تنوع طرح درمان, پوسیدگی های اکلوزالی, دندانپزشکان عمومی, دندانهای دایمی

لینک کمکی