فایل word استخراج و شناسايي ترکيبهاي شيميايي اسانس گياه .Salvia lachnocalyx Hedge

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استخراج و شناسايي ترکيبهاي شيميايي اسانس گياه .Salvia lachnocalyx Hedge :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :9

کابرد اسانس گونه های مختلف مریم گلی (Salvia) در فرآورده های دارویی, غذایی و بهداشتی و فعالیت بیولوژیکی آن بستگی تام به ترکیبهای شیمیایی موجود در اسانس دارد؛ لذا با توجه به اهمیت اسانس گونه های مختلف این گیاه, به منظور تعیین میزان کمی و نوع ترکیبهای موجود در اسانس گونه Salvia lachnocalyx Hedgr., اقدام به جمع آوری سرشاخه های گلدار گیاه در اردیبهشت ماه از استان فارس گردید. سپس اسانس نمونه جمع آوری شده, به روش تقطیر با آب استخراج شده و ترکیبهای موجود در آن با استفاده از گاز کروماتوگرافی (GC) و گاز کروماتوگراف متصل با طیف سنجس جرمی (GC/MS) جداسازی و شناسایی گردیدند. با توجه به نتایج بدست آمده, 34 ترکیب در اسانس مورد شناسایی قرار گرفت که 99.7% اسانس را به خود اختصاص دادند. در میان ترکیبهای شناسایی شده به ترتیب ترکیبهای بی سیکلوجرماکرن (31.3%), آلفا- پینن (13.2%), سابینن (11.7%) و بتا- پینن (10.3%) بالاترین مقدار را به خود اختصاص دادند. از سایر ترکیبهای اصلی می توان از آلفا- ترپنیل استات (7.0%), بتا- کاریوفیلین (7.4%), لیمونن (2.8%) و 1, 8- سینئول (2.3%) نام برد.
کلید واژه: .Salvia lachnocalyx Hedgr, تیره نعناعیان اسانس, بی سیکلوجرماکرن, آلفا- پینن, سابینن

لینک کمکی