فایل word امکان سنجي ايجاد مراکز فناوري اطلاعات در مناطق روستايي ايران مطالعه موردي: روستاهاي استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word امکان سنجي ايجاد مراکز فناوري اطلاعات در مناطق روستايي ايران مطالعه موردي: روستاهاي استان خراسان رضوي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :38

در بیشتر کشورهای جهان شکل غالب برای دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی, ایجاد مراکز ارتباط از راه دور یا مراکز فناوری اطلاعات است. در ایران نیز بر اساس طرح (تجهیز ده هزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی) مقرر شده است که در ده هزار روستای کشور مرکز فناوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی, برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعه روستایی نقش داشته باشند, لازم است شرایط مختلف اجتماعی, اقتصادی, کالبدی و سیاسی در سطوح مختلف ملی, منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای ایجاد این مراکز به وجود آید. در این مقاله, میزان آمادگی روستاهای استان خراسان رضوی برای ایجاد چنین مراکزی بررسی شده است.در این مطالعه موردی, به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هریک از عوامل موثر در ایجاد مراکز, از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. تعداد روستاهای نمونه استان خراسان رضوی نیز بر اساس فرمول کوکران 30 پارچه تعیین شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شرایط اجتماعی, اقتصادی و کالبدی موجود در روستاهای مذکور با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای ایجاد مراکز فناوری اطلاعات فاصله معناداری دارد و در این میان صرفا شرایط طبیعی, که از نظر کارشناسان دارای پایین ترین سطح اهمیت است, در حد مطلوب قرار دارد.
کلید واژه: فناوری اطلاعات, نظام اطلاع رسانی روستایی, امکان سنجی, مطالعه موردی, خراسان رضوی (استان)

لینک کمکی