فایل word بررسي جايگاه و نقش مطالعات بين رشته اي در مطالعه جوامع روستايي با تاکيد بر ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جايگاه و نقش مطالعات بين رشته اي در مطالعه جوامع روستايي با تاکيد بر ايران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :24

سال هاست که رشته های علمی مختلف به مطالعه جامعه روستایی می پردازند, اما پیرامون تعامل و قلمرو فعالیت آنها, پرسش و چالش قابل اعتنایی صورت نگرفته است. موضوعی که به تازگی نسبت این رشته ها به ویژه جغرافیا, تاریخ, جامعه شناسی, کشاورزی و منابع طبیعی را به چالش فرا خوانده است, بحث مطالعات بین رشته ای است. مقاله حاضر به بررسی تطبیقی قلمرو فعالیت, گونه های تعامل و وابستگی های رشته های مختلف در مطالعات روستایی می پردازد. استدلال اصلی مقاله این است که طرح مطالعات بین رشته ای قبل از هر چیز انتقاد به انحصار طلبی و خط کشی های موضوعی میان رشته هاست. هدف این نوع مطالعات از بین بردن استقلال روشی و تضعیف ماهیت رشته های مستقل نیست بلکه یافتن شاخص های ترکیبی میان رشته های چندگانه و مرتبط است. در این مقاله, شاخص ترکیبی و بین رشته ای مورد توافق (توسعه روستایی) تلقی شده است. این شاخص نه در حوزه روش و قلمرو بلکه در شمول هدف رشته های یاد شده قابل تحلیل و بررسی است. توسعه روستایی علوم مختلف را در منظومه ای مشخص گرد هم می آورد که به واسطه اهداف مشترک, بر نحوه نگرش و روش شناسی آنها تاثیرگذار خواهد بود.
کلید واژه: مطالعات روستایی, جامعه شناسی روستایی, توسعه روستایی, مطالعات بین رشته ای, مکتب آنال

لینک کمکی