فایل word بررسي موانع مشارکت آب بران در مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي موانع مشارکت آب بران در مديريت شبکه هاي آبياري و زهکشي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :25

به منظور تعیین موانع موجود در زمینه مشارکت آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی, شبکه آبیاری و زهکشی درودزن که یکی از مدرن ترین شبکه های کشور و نیز بزرگترین شبکه در استان فارس به شمار می رود, مورد مطالعه قرار گرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل 118 پرسشنامه, با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای, به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات, از طیف چند گزینه ای لیکرت و معیار درصد فراوانی نسبی استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که به طور کلی میزان مشارکت آب بران در مراحل مختلف طرح تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی درودزن, در سطح پایینی قرار دارد. این در حالی است که بر اساس بخش دیگری از یافته های مطالعه, آب بران نیاز به مشارکت را احساس کرده اند. موانع مشارکت در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی درودزن به ترتیب اولویت عبارتند از: سازمان های دولتی, سازمان های محلی, مشکلات اقتصادی آب بران, عدم کفایت تفاهم و همکاری موجود بین آب بران, عدم توجه کافی به آموزش و ترویج و ناکافی بودن آب توزیعی بین آب بران. توصیه ما برای کاهش یا برطرف کردن این موانع بدین قرار است: بازنگری در نقش فعلی سازمان های دولتی مرتبط با موضوع, اصلاح و تقویت تشکل ها و سازمان های محلی, توجه به مشکلات اقتصادی آب بران, اهتمام هرچه بیشتر به امر آموزش و ترویج, و تلاش در جهت توزیع آب کافی.
کلید واژه: آب بران, شبکه های آبیاری, شبکه های زهکشی, مشارکت, مدیریت آبیاری, مدیریت زهکشی

لینک کمکی