فایل word جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار: مطالعه موردي استان چهارمحال بختياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word جايگاه زنان روستايي در فرآيند توسعه پايدار: مطالعه موردي استان چهارمحال بختياري :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :29

زنان روستایی ایران از دیرباز به دلایل گوناگون, از جایگاه اجتماعی- اقتصادی متفاوتی در فرایند توسعه پایدار برخوردار بوده اند. زنان روستایی استان چهارمحال و بختیاری نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند.مقاله پیش رو با طی مراحل علمی چندی همچون تکمیل پرسشنامه, تعریف و طبقه بندی متغیرهای معرف جایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان روستایی و نیز متغیرهای توسعه روستایی با استفاده از مدل آماری تجزیه به مولفه های اصلی و اقتباس از مدل (فشار, وضعیت موجود و واکنش) سعی در تبیین جایگاه زنان روستایی در فرآیند توسعه پایدار دارد.نتایج نشان می دهد جایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان روستایی در شرایط محیطی موجود (به لحاظ میزان پایداری توسعه) از سویی تحت تاثیر ساختارهای مکانی- فضایی حاکم بر هر یک از حوزه های همگن تعریف شده, یعنی حوزه های (دشتی- دهقانی) و (کوهستانی- ایلیاتی) قرار دارد, و از سوی دیگر با عواملی چون میزان برخورداری از مهارت های عمومی و دسترسی یا کنترل بر منابع و عوامل تولید به طور معناداری مرتبط است.از این رو, ارتقا سطح تحصیلات و برگزاری دوره های آموزشی- ترویجی و فراهم ساختن زمینه افزایش دسترسی, کنترل و حتی تملک زنان روستایی بر منابع و عوامل تولید از طریق راهکارهایی چون عرضه تسهیلات بانکی ارزان قیمت, ایجاد و گسترش تعاونی های تولید و تشکل های غیر دولتی زنان و مانند آن, با توجه به استعدادهای هر حوزه همگن, از جمله پیشنهادهایی است که انتظار می رود در زمینه ارتقا جایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان روستایی استان چهارمحال و بختیاری در فرایند توسعه پایدار یا در بستری پایدارتر به لحاظ توسعه موثر واقع گردد.
کلید واژه: زنان روستایی, توسعه پایدار روستایی, مطالعه موردی, چهارمحال و بختیاری (استان), مناطق روستایی

لینک کمکی