فایل word تحليل عوامل موثر بر ارزش هاي خانوادگي جوانان روستايي: مطالعه موردي استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل عوامل موثر بر ارزش هاي خانوادگي جوانان روستايي: مطالعه موردي استان اصفهان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :33

مجموعه تحولات اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کشور طی چند دهه اخیر تغییر ساختار و ارزش های خانوادگی نظام ارزشی جامعه شهری و روستایی ایران را در ابعاد مختلف به دنبال داشته است. هدف این تحقیق, شناسایی مهم ترین ارزشهای خانوادگی جوانان روستایی و عوامل موثر بر آن است. جامعه آماری این تحقیق را افراد 18 تا 30 سال ساکن در مناطق روستایی استان اصفهان تشکیل می دهند. در انجام این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شده است. برای جمع آوری داده های میدانی تحقیق با 544 جوان روستایی که با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردیدند مصاحبه به عمل آمد.ارزش های خانوادگی از جنبه های مختلفی قابل تعمق هستند که در مورد جوانان روستایی تشکیل خانواده, سن مناسب ازدواج, ابعاد مهم خانواده, تعداد ایده آل فرزندان, معیارهای گزینش همسر, نظام تصمیم گیری در خانواده, استقلال زن در خانواده و شکاف نسلی ارزشی از جمله مهم ترین آنها به شمار می روند. عوامل دارای تاثیر مستقیم بر ارزشهای خانوادگی عبارتند از: رضایت از زندگی, جنسیت, سطح تحصیلات, استفاده از رسانه های جمعی و شرایط اقلیمی؛ عواملی همچون سن, ارتباط با مراکز شهری, قابلیت دسترسی روستا, وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی به طور غیر مستقیم بر ارزشهای خانوادگی تاثیر می گذارند.
کلید واژه: جوانان روستایی, ارزش های خانوادگی, مطالعه موردی, اصفهان (استان)

لینک کمکی