فایل word تاثير عصاره الکلي گياه به ليمو بر زخمهاي جلدي ناشي از استافيلوکوکوس اورئوس در مدل حيواني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير عصاره الکلي گياه به ليمو بر زخمهاي جلدي ناشي از استافيلوکوکوس اورئوس در مدل حيواني :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :10

مقاومت روزافزون استافیلوکوکوس اورئوس به انواع آنتی بیوتیک ها به ویژه پنی سیلین و متی سیلین سبب شده است که توجه زیادی به یافتن داروهای جدید معطوف گردد. در مطالعه آزمایشگاهی (in vitro) مشخص گردید که عصاره الکلی گیاه به لیمو می تواند از رشد استافیلوکوکوس اورئوس جلوگیری نماید, به همین دلیل بر آن شدیم تا اثر این عصاره را در درمان ضایعات جلدی استافیلوکوکوکی در موش آزمایشگاهی (in vivo) بررسی نماییم. بر روی کتف 63 سر موش سوری نر 25-20 گرمی, 200 میکرولیتر از سوسپانسیون میکروبی با کدورت معادل لوله 0.5 مک فارلند حاوی استافیلوکوکوس اورئوس را تلقیح نمودیم, سپس موش ها را به 4 گروه تقسیم کردیم, دو گروه کنترل: گروه کنترل منفی (بدون درمان), گروه کنترل مثبت (درمان با موپیروسین) و دو گروه مورد: گروه مورد تحت درمان با فرم پمادی عصاره الکلی و گروه مورد تحت درمان با فرم تزریقی عصاره الکلی. وضعیت زخم و میزان بهبودی هر روز تا 8 روز و نیز وجود کانون چرکی در محل تزریق بعد از تشریح موش ها, بررسی و ثبت گردید و با یکدیگر مقایسه شد. زخم های ایجاد شده در روز دوم آزمایش در گروه کنترل منفی بیش از 3 گروه دیگر بود. توانایی میوپیروسین و عصاره پمادی به لیمو در جلوگیری از ایجاد عفونت زخم تا روز دوم بیشتر از عصاره تزریقی بود. در %84.2‌ گروه کنترل بدون درمان تا روز نهایی بررسی زخم وجود داشت, میزان دوام زخم در موش های تحت درمان با فرم تزریقی به لیمو بیش از دو گروه دیگر تحت درمان بود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که فرم تزریقی عصاره اتانولی گیاه به لیمو نمی تواند در پیشگیری و درمان عفونت ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس مفید باشد, ولی پماد تهیه شده از این عصاره قادر است بروز عفونت را در محل آلوده به تاخیر بیاندازد, ولی قادر به جلوگیری از بروز عفونت زخم نمی باشد.
کلید واژه: به لیمو, استافیلوکوکوس اورئوس, عصاره الکلی, عفونت جلدی, مدل حیوانی

لینک کمکی