فایل word بررسي تاثير تنش کم آبي بر رشد, عملکرد و ميزان اسانس گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير تنش کم آبي بر رشد, عملکرد و ميزان اسانس گياه دارويي بادرشبو (Dracocephalum moldavica) :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :8

بادرشبو (Dracocephalum moldavica) گیاهی علفی, یکساله و متعلق به تیره نعناع است که به عنوان گیاهی اشتها آور و آرام بخش شناخته شده است. اسانس آن دارای خاصیت ضد باکتریایی بوده و در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش آبی بر رشد, عملکرد و میزان اسانس گیاه بادرشبو, آزمایشی گلدانی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گردید. تیمارهای تنش آبی عبارت بودند از: %100 ظرفیت مزرعه ای (بدون تنش), %85 ظرفیت مزرعه ای (تنش آبی ملایم ), %70 ظرفیت مزرعه ای (تنش آبی متوسط) و %55 ظرفیت مزرعه ای (تنش آبی شدید). نتایج تجزیه های آماری نشان دادند که تنش آبی اثر معنی داری بر مولفه های رشدی, عملکرد پیکر رویشی و عملکرد اسانس دارد. با کاهش مقدار آب خاک, ارتفاع بوته, قطر ساقه, تعداد و طول شاخه های جانبی, عملکرد ماده تر و خشک در گلدان و عملکرد اسانس کاهش یافت. از نظر درصد اسانس اختلاف معنی داری میان تیمارهای مختلف وجود نداشت. بیشترین درصد اسانس (0.35 میلی لیتر در صد گرم ماده خشک) وعملکرد اسانس (0.115 میلی لیتر در گلدان) به ترتیب در شرایط رطوبتی %70 و %100 ظرفیت مزرعه ای بدست آمد.
کلید واژه: بادرشبو, تنش آبی, عملکرد, اسانس

لینک کمکی