فایل word بررسي اثر جهاني شدن بر کارآيي فني صنايع توليد کننده آبميوه در ايران طي دوره 82-1362

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اثر جهاني شدن بر کارآيي فني صنايع توليد کننده آبميوه در ايران طي دوره 82-1362 :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :24

این مقاله به مطالعه اثر جهانی شدن اقتصاد بر کارایی فنی صنایع تولید کننده آبمیوه و کنسانتره می پردازد. از آنجایی که مشارکت کشورها در اقتصاد جهانی, امری اجتناب ناپذیر است, از یک طرف گسترش دامنه احتیاجات و از طرف دیگر تخصصی شدن تولید و پیدایش فناوری پیشرفته در این تولیدات, باعث شده است که هیچ کشوری از کشورهای دیگر بی نیاز, نباشد. با توجه به اهمیت صنایع تولید آبمیوه و کنسانتره و امکان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی, ضرورت بررسی تاثیر جهانی شدن بر کارآیی این صنایع, امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله, برای اندازه گیری جهانی شدن از دو شاخص معیار سطح تجارت بین المللی و معیار ادغام تجارت بین المللی استفاده شده و اثر جهانی شدن بر کارآیی فنی, مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که جهانی شدن, اثر معنی داری بر کارآیی فنی این صنایع ندارد و در صورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی, نه تنها این صنایع از مسیر اصلی خود منحرف نخواهند شد, بلکه از مزایای بیشتری نیز مانند از بین رفتن موانع تجاری برخوردار خواهند شد.
کلید واژه: صنایع تولید کننده آبمیوه, جهانی شدن, ایران, اقتصاد جهانی

لینک کمکی