فایل word تحقق رويکردهاي جهاني آتي ترويج کشاورزي با کمک نظريه مديريتي سازمان هاي فراگير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحقق رويکردهاي جهاني آتي ترويج کشاورزي با کمک نظريه مديريتي سازمان هاي فراگير :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روستا و توسعه

تعداد صفحات :37

مدیریت موثر و کارآمد, پیش بینی تحولات آینده و مهیا سازی عوامل مرتبط, برای مواجهه با آنهاست. امروزه با توجه به تغییرات سریع و فراگیر جهانی, ضروری است که سازمان ترویج کشاورزی نیز ضمن پاسخگویی به نیازهای موجود, خود را برای مدیریت موثر تحولات آتی آماده سازد. این تحولات در اجزای مختلف نظام های ترویجی شامل سازمان, گروه هدف, روش ها, تمهیدات و هدف ها, به وقوع می پیوندد. سازمان ترویج, هنگامی پویایی خود را حفظ می کند که قادر باشد چالش های مرتبط با تحولات محیطی و درون سازمانی خود را به خوبی مدیریت کند. مقاله حاضر, همین موضوع را با استفاده از مقوله (آینده نگری) مورد کنکاش قرار داده است. در این مقاله, چگونگی تحقق رویکردهای فراگیر آتی ترویج کشاورزی در سطح جهان با کمک پنج جز فناوری نرم افزاری نظریه مدیریتی سازمان های فراگیر بررسی شده است.
کلید واژه: ترویج کشاورزی, مدیریت, سازمان ها

لینک کمکی