فایل word شناسايي ترکيبهاي اسانس گياه .Salvia reuterana Boiss

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word شناسايي ترکيبهاي اسانس گياه .Salvia reuterana Boiss :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران

تعداد صفحات :8

Salvia reuterana گیاهی علفی و پایا متعلق به تیره نعناع است که در بعضی از مناطق ایران از جمله استان لرستان به صورت وحشی می روید. بخش های هوایی این گیاه در مرحله پس از گلدهی از ارتفاعات شمال شهرستان الشتر واقع در استان لرستان در اوایل خرداد ماه 1384 جمع آوری گردید و پس از خشک شدن در سایه, با روش تقطیر با آب (Hydro-distillation) مورد اسانس گیری قرار گرفت (بازده اسانس %0.8 بود). اسانس بدست آمده از این گیاه به وسیله دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) تجزیه گردید. 46 ترکیب در اسانس این گیاه شناسایی گردید که %91.7 از کل اسانس را شامل می شود. جرماکرن D (%27.5), بتا کاریوفیلن (%15.5), لینالول (%12.5), بی سیکلو جرماکرن (%9.2), کاریوفیلن اکسید (%6.3) و اسپاتولنول (%5.7) ترکیب های اصلی روغن اسانسی این گونه را تشکیل می دهند.
کلید واژه: Salvia reuterana, روغن اسانسی, تیره نعناع, جرماکرن D, بتا کاریوفیلن, لینالول, بی سیکلو جرماکرن

لینک کمکی