فایل word رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت با احساس شادکامي در دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه شهيد چمران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت با احساس شادکامي در دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه شهيد چمران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تربيتي و روانشناسي

تعداد صفحات :29

در این پژوهش, فایل word رابطه الگوي پنج عاملي شخصيت با احساس شادکامي در دانشجويان دوره کارشناسي دانشگاه شهيد چمران مورد بررسی قرار گرفت. افراد شرکت کننده در نمونه تحقیق شامل 569 نفر (356 دانشجوی دختر و 213 دانشجوی پسر) بودند که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از میان دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزیده شدند. برای بررسی فرضیه های پژوهش, دانشجویان مورد نظر به وسیله فرم کوتاه آزمون شخصیتی نئو و مقیاس شادکامی آکسفورد مورد مطالعه قرار گرفتند. تحلیل داده ها فرضیه های تحقیق را تایید کردند و نشان دادند که بین ویژگیهای پنج گانه شخصیتی و احساس شادکامی همبستگی های ساده و چندگانه وجود دارد.
کلید واژه: الگوی پنج عاملی شخصیت, احساس شادکامی

لینک کمکی