فایل word آسيب شناسي آزمون هاي پنج سال اخير کارشناسي ارشد علوم سياسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word آسيب شناسي آزمون هاي پنج سال اخير کارشناسي ارشد علوم سياسي :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه علوم سياسي

تعداد صفحات :45

تحلیل آزمون های پنج سال اخیر کارشناسی ارشد علوم سیاسی, بر اساس معیارهایی چون روایی محتوایی, منابع آزمون, سوالات تکراری, اهداف آموزشی و قواعد سوال نویسی, با هدف کاهش آسیب های جدی و افزایش اعتبار آنها برای شناسایی و انتخاب آزمون شوندگان شایسته برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد, انجام گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد تقریبا تمامی آزمون ها, کم و بیش فاقد روایی محتوایی مناسبی بوده, منابع آزمون ها چندان شفاف و روشن نبوده, میزان سوالات تکراری در آزمون ها نسبتا زیاد بوده, سوالات آزمون ها عمدتا در پی سنجش دانش جزیی و ویژه مبتنی بر قوه حافظه بوده و برخی از آنها فاقد اعتبار مناسب برای گزینش دانشجویان شایسته با ذهن تحلیلی قوی می باشند اما این آزمون ها از نظر قواعد سوال نویسی مشکل چندانی ندارند.پیشنهادات و راه حل های کاربردی برای رفع اشکالات فوق بدین شرح قابل ذکر است: 1- اعلان رسمی منابع آزمون ارشد از سوی مرجع صاحب صلاحیت 2- بررسی سوالات طراحی شده, توسط کمیته تخصصی 3- استفاده از متخصصان روان سنجی جهت بهبود کیفیت سوالات آزمون 4- تجزیه و تحلیل نتایج هر ساله آزمون برای سنجش میزان استاندارد بودن آنها 5- استفاده از نتایج و یافته های پژوهش حاضر.
کلید واژه: روایی آزمون, آزمون سازی, حیطه های شناختی (اهداف آموزشی), قواعد سوال نویسی

لینک کمکی