فایل word بررسي توصيفي عناوين پايان نامه هاي رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل (دانشگاه هاي دولتي شهر تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي توصيفي عناوين پايان نامه هاي رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل (دانشگاه هاي دولتي شهر تهران) :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه علوم سياسي

تعداد صفحات :13

در گونه شناسی پژوهش های علمی رساله ها یا پایان نامه های تحصیلی یکی از مهمترین انواع پژوهش ها محسوب می شوند. هر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در پایان دوره های آموزشی عهده دار تدوین رساله ای است که پس از انتخاب موضوع و ارایه طرح نامه به گروه آموزشی مربوطه و طی پروسه علمی – اداری - به خصوص تصویب عنوان در شورای پژوهشی دانشکده - توسط دانشجو جنبه علمیاتی و رسمی به خود می گیرد و در نهایت پس از تهیه و تدوین, در جلسه ای به طرح و دفاع از یافته ها و نتایج خود می پردازد.علی رغم طیف وسیع و گسترده ای از پرسش ها که در ارتباط با پایان نامه های دانشجویی قابلیت طرح و بررسی دارد, این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این پرسش محدود و در عین حال مهم است که: (به لحاظ تنوع و فراوانی موضوعی, عناوین پایان نامه های دانشجویی از چه وضعیتی برخوردار است؟) بدین ترتیب در اثنای پژوهش مشخص خواهد شد چند درصد از رساله ها به مسایل ایران و چند درصد به مسایل دیگر کشورها می پردازند, تمرکز بر مباحث انتزاعی, نظری و اندیشه ای تا چه حد است و چند درصد از موضوعات کاربردی تر به نظر می رسند؟ هم پوشانی, شباهت و تکرار عناوین پایان نامه ها تا چه میزانی است و در چه حوزه هایی خلا وجود دارد؟فرضیه اصلی این پژوهش آن است که: به رغم دقت نظر مسوولین و مراجع علمی صلاحیت دار (مدیران گروه ها, شورای پژوهشی, اساتید راهنما و مشاور) در تایید و تصویب عناوین پایان نامه های دانشجویی, بخش قابل توجهی از رساله ها با دورافتادگی از واقعیات و نیازهای سیاسی - اجتماعی جامعه و کشور, جنبه غیر کاربردی داشته و تکرار و هم پوشانی از جمله نکات قابل طرح در عناوین پایان نامه های دانشجویی محسوب می شود؛ هر چند در پژوهش پیمایشی, این فرضیه مورد تایید قرار نگرفت.به لحاظ روشی و به تناسب نوع تحقیق و ماهیت پژوهش, در جمع آوری اطلاعات از روش استقرایی بهره گرفته شده است. از میان جامعه آماری یا رساله های دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های علوم سیاسی و روابط بین الملل, دستمایه این پژوهش نمونه گیری تصادفی از 700 عنوان پایان نامه می باشد. محدوده زمانی عناوین پایان نامه ها بین سال های 1385-1370 ه.ش و محدوده مکانی از 8 دانشگاه و مرکز آموزشی دولتی مستقر در شهر تهران شامل: دانشگاه های تهران, شهید بهشتی, تربیت مدرس, امام صادق (ع), علامه طباطبایی, تربیت معلم, پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انتخاب شده است.
کلید واژه: پایان نامه, کارشناسی ارشد, دکتری, علوم سیاسی, روابط بین الملل

لینک کمکی