فایل word توليد اسيد لاکتيک توسط سويه هاي مختلف لاکتوباسيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد اسيد لاکتيک توسط سويه هاي مختلف لاکتوباسيل :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: اسید لاکتیک با یک اتم کربن نامتقارن, دارای دو فرم ایزومر نوری (+) L و (-) D است. اسید لاکتیک در صنایع غذایی, چرم, نساجی, کشاورزی و پزشکی کاربرد دارد. امروزه فرم ایزومر نوری (+)L آن در صنایع دارویی و ترکیبات حد واسط دارویی, پلیمرهای تجزیه شونده, جهت ساخت تجهیزات پزشکی کاربرد وسیعی یافته است. از میکروارگانیسم های فراوانی به عنوان تولید کننده اسید لاکتیک نام برده شده است, اما با توجه به اینکه لاکتوباسیل هاGRAS تشخیص داده شده اند, در این تحقیق با هدف جداسازی بهترین سویه تولیدکننده اسید لاکتیک نوع L (+) سویه های مختلف لاکتوباسیل بررسی شد.مواد و روش ها: آمپول های لیوفیلیزه لاکتوباسیل ها از بخش کلکسیون میکروبی سازمان پ‍‍ژوهش های علمی و صنعتی ایران تهیه شد. این آمپول ها در شرایط کاملا استریل, روی محیط جامد شیب دار MRS کشت و سپس در محیط مایع MRS به عنوان پیش کشت تلقیح شدند. سپس 2.5 میلی لیتراز محیط پیش کشت حاوی 108 باکتری در میلی لیتر به فلاسک های250 میلی لیتری حاوی 50 میلی لیتر محیطِ تولید, تلقیح شد. و در دمای 30oC و 180 دور در دقیقه, گرماگذاری شدند. میزان تولید اسید لاکتیک, مصرف گلوکز و رشد هر یک از سویه ها حداقل با سه تکرار اندازه گیری شد.یافته ها : بر اساس نتایج به دست آمده, در محیط تولید دارای 100 گرم در لیتر گلوکز با حداقل هوادهی در ارلن های کاملا در بسته, سویه میکروبی Lactobacillus casei ssp. Casei PTCC 1608 با تولید 95 g/L لاکتات کلسیم و بهره دهی 0.98 گرم در لیتر ساعت با بازده واکنش 95% و همچنین سویه Lactobacillus rhamnosus PTCC 1637 با تولید 81.40 گرم در لیتر لاکتات کلسیم و بهره دهی 0.85 گرم در لیتر ساعت و بازده واکنش 63% به عنوان بهترین باکتری های همو فرمانتاتیو تولید کننده نوع ایزومر نوری (+) L اسید لاکتیک مشخص شدند.نتیجه گیری: سویه های L. casei ssp. casei PTCC 1608 و L. rhamnosus PTCC 1637 با تولید مقادیر مناسب اسید لاکتیک نوع L (+) جهت تولید اسید لاکتیکِ مجاز برای استفاده در صنایع غذایی و دارویی و تدوین دانش فنی تولید در شرایط نیمه صنعتی به عنوان نگهدارنده غذایی, ارزشمند هستند.
کلید واژه: اسید لاکتیک, تولید, بهینه سازی شرایط کشت, غربالگری, لاکتوباسیل

لینک کمکی