فایل word بررسي پاسخ به آنژيوتانسين II و تعيين نوع گيرنده هاي آن در عروق مفصل زانوي التهابي حاد در خرگوش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي پاسخ به آنژيوتانسين II و تعيين نوع گيرنده هاي آن در عروق مفصل زانوي التهابي حاد در خرگوش :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي کرمان

تعداد صفحات :10

مقدمه: بیماری های التهابی مفاصل از بیماری های شایع در سنین بالا می باشند و مساله تنظیم جریان خون این مفاصل در این شرایط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان بررسی پاسخ این عروق به آنژیوتانسین (Ang II) II که یک ماده منقبض کننده عروقی است و نشان داده شده که در شرایط التهابی به صورت موضعی نیز در مفصل تولید می شود حایز اهمیت است. همچنین نوع گیرنده هایی که آنژیوتانسین در این عروق دارد از نظر درمانی اهمیت زیادی دارد. روش: مطالعه بر روی 12 خرگوش نژاد سفید نیوزلندی از هر دو جنس انجام شد. التهاب حاد با تزریق 5/0 میلی لیتر محلول 2% کاراگینین به داخل مفصل زانوی حیوان ایجاد و 24 ساعت پس از آن در زیر بی هوشی با تیوپنتال سدیم, تغییرات جریان خون مفصل در پاسخ به غلظت های مختلف آنژیوتانسین II توسط دستگاه جریان سنج لیزری بررسی شد. شریان کاروتید برای ثبت فشار شریانی کانول گذاری و مقاومت عروقی از تقسیم فشار خون به جریان خون محاسبه گردید. یافته ها: منحنی دوز - پاسخ عروق مفصلی به Ang II نشان داد که پاسخ انقباضی به این ماده از دوز 12-10 شروع و در دوز 5-10 به حداکثر می رسد. لوسارتان (بازدارنده گیرنده های AT1) به طور کامل پاسخ های انقباضی را مهار نمود ولی هیچ گونه گشاد شدگی عروقی ایجاد ننمود. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق حاکی از این است که عروق مفصل زانو در حالت التهاب حاد پاسخ شدیدی به Ang II داده و نوع گیرنده های آنژیوتانسین در این عروق از نوع AT1 می باشد. شواهدی از وجود گیرنده های AT2 در این عروق یافت نشد. مقایسه نتایج این مطالعه با مطالعه قبلی روی مفاصل سالم, حاکی از عدم تغییر گیرنده های آنژیوتانسین توسط التهاب حاد می باشد.
کلید واژه: التهاب حاد, جریان خون مفصل, آنژیوتانسین II, گیرنده های آنژیوتانسین, خرگوش

لینک کمکی