فایل word ارتباطات جهانگستر و تمدن اطلاعاتي (تاملي درون متني در بازتابندگي هاي فضايي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارتباطات جهانگستر و تمدن اطلاعاتي (تاملي درون متني در بازتابندگي هاي فضايي) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :27

پیشرفت فن آوری های ارتباطی, اطلاعات گرایی و سرمایه داری افسار گسیخته محرک هایی هستند که در قالب فرآیند جهانی شدن, تمدنی نوین را در عرصه های گوناگونی زندگی اجتماعی فرصت ظهور داده اند. بازتاب فضایی این تمدن اطلاعات- محور در فضای قلمروزدایی شده و زمان غیر خطی خود را نمایان می سازد. پیش زمینه درک ماهیت هستی شناختی این تمدن, بررسی روابط تعاملی میان فرآیند جهانی شدن, ارتباطات جهان روا, اطلاعات گرایی و پرسترویکای سرمایه داری (وقوع تعدیل ساختاری در نظام سرمایه داری و تغییر چهره آن از شکل سازمان یافته یا اقتصاد فوردیستی به شکل سازمان نیافته یا اقتصاد پسافوردیستی) و بیان مشخصه های تمدن اطلاعاتی است. بر این اساس, مقاله حاضر با در پیش گرفتنِ رهیافتی پسامدرن و مترتب بر ماهیت هستی شناختیِ تمدن اطلاعاتی (یک تمدن- تمدن های بسیار) نگرشی درون متنی به تمدن اطلاعاتی را هدف قرار داده است.
کلید واژه: ارتباطات جهان گستر, اطلاعات گرایی, پرسترویکای سرمایه داری, تمدن اطلاعاتی, بازتاب فضایی

لینک کمکی