فایل word ارزيابي و پهنه بندي خطر حرکات توده اي مواد در حوضه آبريز اوجان چاي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي و پهنه بندي خطر حرکات توده اي مواد در حوضه آبريز اوجان چاي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : جغرافيا و توسعه

تعداد صفحات :24

حوضه آبریز اوجان چای در دامنه شمالی توده کوهستانی سهند واقع شده است. به دلیل حاکمیت سیستم های فرسایشی پریگلاسیر و رودخانه ای, در دامنه شمالی این توده کوهستانی, وقوع حرکات دامنه ای, جریان های رودخانه ای و سیلابی, از عمده ترین پدیده های مورفوژنیک و مخاطرات ژئومورفولوژیک حوضه آبریز اوجان چای می باشد که علاوه بر این که سکونتگاههای روستایی و شهری را مورد تهدید قرار می دهد, از تنگناهای ژئومورفولوژیکی موجود بر سر راه برنامه های عمرانی منطقه محسوب می شود. پژوهش حاضر به ارزیابی و پهنه بندی حرکات توده ای مواد در حوزه زهکشی اوجان می پردازد و نتیجه آن با ارایه نقشه پهنه بندی خطر حرکات توده ای مواد و ممیزی مناطق پر خطر- کم خطر سعی دارد, برنامه ریزان و مدیران اجرایی را به سوی برنامه ریزی و مدیریت صحیح کاربری زمین سوق دهد. به این ترتیب, توسعه بخش های مسکونی, کشاورزی, صنعتی و غیر ه, در اراضی دور از مخاطرات ژئومورفولوژیکی تا حدودی امکان پذیر خواهد شد. نقشه پهنه بندی خطر حرکات توده ای مواد, با استفاده از نقشه های توپوگرافی رقومی شده به مقیاس 1:25000 و 50000 :1 و نقشه های زمین شناسی و ژئومورفولوژی و داده های سنجش از دور (تصاویر ماهواره ای , (2002 ,ETM, و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شامل نرم افزارهای ARC/GIS وARC/VIEW و بر اساس هشت متغیر (شیب, فاصله از گسل, فاصله از آبراهه, فاصله از جاده, فاصله از روستا یا شهر, لیتولوژی, کاربری زمین و بارش) ارایه گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در حدود 39 درصد منطقه مطالعاتی از نظر استعداد وقوع حرکات توده ای مواد, در محدوده خطر متوسط تا بسیار شدید قرار دارند.
کلید واژه: پهنه بندی خطر, حرکات توده ای مواد, توده آتشفشانی سهند, حوضه آبریز اوجان چای, سیستم اطلاعات جغرافیایی

لینک کمکی