فایل word بررسي و مقايسه عملکرد کمي و کيفي علوفه لاين هاي شبدر ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي و مقايسه عملکرد کمي و کيفي علوفه لاين هاي شبدر ايراني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :9

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی لاین های انتخابی شبدر ایرانی, این طرح به صورت کشت پاییزه در قالب طرح آلفاتیس با 150 تیمار در دو تکرار به مورد اجرا درآمد. تعداد بلوک ها پنج عدد و تعداد تیمارها در هر بلوک 30 عدد در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین لاین های شبدر از نظر عملکرد علوفه خشک, عملکرد پروتئین و علمکرد پروتئین قابل هضم در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری وجود دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد که لاین شماره 37 (با منشا اقلید فارس) از نظر عملکرد علوفه خشک, عملکرد پروتئین و عملکرد پروتئین قابل هضم به ترتیب با 82/14 تن, 04/3 تن و 65/2740 کیلو گرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد است. نتایج نشان داد که لاین های برتر متعلق به هفت توده شبدر ایرانی به نام های اقلید فارس, بالاده کازرون, محلی زابل, لردگان چهارمحال بختیاری, دوچین کردستان, فامور کازرون و هفت چین شازند می باشند. مقایسه میانگین عملکرد کمی و کیفی علوفه لاین ها نسبت به میانگین کل نشان داد که از عملکرد علوفه خشک 66/50 درصد (76 عدد لاین), عملکرد پروتئین 52 درصد (78 عدد لاین) و عملکرد پروتئین قابل هضم 33/51 درصد (77 عدد لاین) برتری نشان دادند.
کلید واژه: شبدر ایرانی, لاین, عملکرد علوفه, عملکرد پروتئین

لینک کمکی