فایل word بررسي اقتصادي امکان استفاده از روش هاي نوين عرضه و تقاضاي آب در بخش کشاورزي: مطالعه موردي مناطق پسته کاري شهرستان رفسنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي اقتصادي امکان استفاده از روش هاي نوين عرضه و تقاضاي آب در بخش کشاورزي: مطالعه موردي مناطق پسته کاري شهرستان رفسنجان :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :18

عدم تعادل بین عرضه و تقاضای آب کشاورزی در مناطق پسته کاری ایران, به ویژه شهرستان رفسنجان به وضوح قابل درک است. با وجود کمبود و محدودیت منابع آب, به علت ارزش اقتصادی بالا, مصرف این نهاده کشاورزی بسیار بالا می باشد. این عدم تعادل باعث تخریب منابع آب, افت آب های زیرزمینی و کاهش کیفیت این منابع شده است. برای حل این مشکل بایستی عرضه آب را افزایش داده و تقاضا را کم نمود و در نهایت این دو را به هم نزدیک کرد. در این مطالعه با استفاده از روش های اقتصاد مهندسی و بودجه بندی گزینه های جدید در دو سمت عرضه و تقاضای آب مورد بررسی اقتصادی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از گزینه های جدید چون انتقال آب کارون و آب شیرین کن در سمت عرضه و سیستم های آبیاری تحت فشار در سمت تقاضا به علت هزینه های بالا مورد استقبال کشاورزان قرار نگرفته و نمی گیرد. لذا جهت تغییر این شرایط و افزایش تقاضا برای سیستم های نوین عرضه و تقاضای آب در منطقه رفسنجان بایستی: 1- با به کارگیری سازمان ها و قوانین مناسب, هزینه تمام شده بهره برداری از روش های سنتی را افزایش داد. 2- با تحقیقات و استفاده از تکنولوژی های مناسب, هزینه تولید و مصرف آب را در گزینه های جدید کاهش داد. 3- با ارایه قوانین, برنامه ها و سازمانهای مناسب, دوره تصمیم گیری و دوره احساس کمبود آب را به هم نزدیک نموده و نتیجه آن یعنی ارزش واقعی آب را به عنوان معیار مبادله آب در منطقه قرار داد.
کلید واژه: عرضه و تقاضای آب, پسته, رفسنجان, آب شیرین کن, سیستم های آبیاری

لینک کمکی