فایل word اصول و مباني نظريه فرصت جرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اصول و مباني نظريه فرصت جرم :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق-مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي)

تعداد صفحات :34

نظریه های گوناگونی در زمینه تبیین علل وقوع جرم و روش های پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریه ها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار می دهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی می پردازند. عده ای دیگر از نظریه پردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینی تر و کاربردی تر در مطالعه علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم, از دسته اخیر به شمار می رود. این نظریه, ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلی ترین راه برای پیشگیری از جرم, از بین بردن فرصت های جرم است. در حال حاضر, این نظریه پایه و اساس بسیاری از روش های مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.
کلید واژه: پیشگیری اجتماعی, پیشگیری از جرم, پیشگیری وضعی, فرصت جرم, کاهش جرم, کاهش فرصت جرم

لینک کمکی