فایل word عدالت و حقوق بشر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word عدالت و حقوق بشر :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي (حقوق-مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي)

تعداد صفحات :12

عدالت گوهری است که هر نظام حقوقی, و از جمله حقوق بشر, طالب آن است. حقوق بشر تنها نظامی است که به دلیل طبع خود چهره جهانی دارد و حاکمیت دولت ها نیز نمی تواند مانع مهمی در راه نفوذ آن به وجود آورد. با وجود این, عادات و رسوم و مذاهب و اخلاق محلی حاشیه ای را برای قواعد حقوق داخلی حفظ می کند. اشکال مهم آرمان عدالت خواهی, به عنوان خمیر مایه اصلی حقوق بشر, ابهام در تعریف و تمیز آن است. ولی, اختلاف ها و ابهام ها نباید مانع تلاش برای یافتن تعریفی مناسب برای آن باشد. هنر تمیز عدالت, بسان سایر هنرها, با هنرمند ویژه آن هنر است و مردم عادی تنها زمینه ساده ای از آن را درک می کنند و زوایای پنهان این مطلوب را در نمی یابند. عدالت مفهومی اخلاقی است, پس تمام عواملی که در ایجاد اخلاق اجتماعی موثر است در تحقق و تکوین آن موثر است. به همین جهت, بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که تنها قضات هستند که به عنوان قشر برگزیده اجتماعی صلاحیت تمیز عدل و ظلم را دارند.
کلید واژه: آزادی, اخلاق, ارزش, برابری, حاکمیت, حقوق بشر, عدالت

لینک کمکی