فایل word بررسي تاثير مولفه هاي اجتماعي - جمعيتي خانواده بر محروميت تحصيلي فرزندان در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير مولفه هاي اجتماعي - جمعيتي خانواده بر محروميت تحصيلي فرزندان در ايران :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :36

در این پژوهش, محرومیت تحصیلی فرزندان در ایران و عوامل تعیین کننده آن با رویکردی جامعه شناختی و جمعیت شناختی در دو سطح فرد و خانوار مورد بررسی قرار گرفته است. در سطح فردی, تاثیر ویژگی های اجتماعی- جمعیتی خانواده و برخی عوامل فردی بر وضعیت تحصیل هر یک از فرزندان واقع در سنین 17 تا 30 سال و در سطح خانوار, نقش عوامل مربوط به خانوار در تعیین تعداد فرزندان محروم از تحصیل در خانوار, اندازه گیری شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیل ثانویه داده ها و اطلاعات مربوط به طرح (آمارگیری از ویژگی های اقتصادی - اجتماعی خانوار) در ایران است که به وسیله مرکز آمار ایران, در سال 1380 به اجرا درآمده است.نتایج تحلیلی داده ها بیانگر آن است که از میان عوامل فراوان جمعیت شناختی در خانواده ها در درجه اول, بعد خانوار و سپس تعداد فرزندان در خانواده, در تعیین وضعیت تحصیل فرزندان از اهمیتی ویژه برخوردار است و از میان عوامل گوناگون اقتصادی و اجتماعی خانوارها, محل سکونت خانوار, میزان تحصیلات سرپرست خانوار, هزینه خدمات فرهنگی خانوار و نیز کیفیت مسکن خانوار بیشترین میزان تاثیر را بر شانس بهره مندی فرزندان از تحصیلات بالاتر داشته است. افزون بر متغیرهای یادشده, وضعیت زناشویی سرپرست خانوار نیز بر احتمال داشتن یا نداشتن فرزند محروم از تحصیل در خانواده موثر بوده است. همچنین از میان عوامل فردی مورد پژوهش در این تحقیق, شیوه رفتار مادر با فرزند در مقایسه با رفتار پدر, دارای بیشترین تاثیر بر عملکرد تحصیلی فرزندان ایرانی بوده و نقشی مهم در تعیین سطح تحصیلات فرزندان داشته است.
کلید واژه: محروم از تحصیل, ساختار خانواده, هزینه خدمات فرهنگی, نحوه رفتار والدین با فرزند

لینک کمکی