فایل word درآمدي به مباني اسلامي روش تحقيق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word درآمدي به مباني اسلامي روش تحقيق :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نوآوري هاي آموزشي

تعداد صفحات :34

مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی اسلامی از یکسو با تفکیک روش شناختی علوم طبیعی و علوم اجتماعی سازگار نیست و از سوی دیگر غلبه روش شناسی علوم طبیعی برعلوم اجتماعی را نمی پذیرد. ولی چون حوزه های معرفت یا رشته های علوم دارای هدف مشترک, موضوع مشترک, مبدا مشترکی هستند و حقیقت یگانه و صاحب مراتبی را تشکیل می دهند؛ روشهای تحقیق آنها مشابه هستند. انحصار روش شناختی سبب تنگ نظری محقق نسبت به پیچیدگیهای واقعیت و جنبه ها یا لایه های مختلف آن می شود. رویکرد وحدت گرایی تشکییکی در معرفت شنا سی مبنای رویکرد ترکیبی در روش شناسی است و طیف گسترده ای از ترکیبهای متناسب و سازگار روش تحقیق را پدید می آورد که به فراخور موقعیتها و مسایل هر حوزه بکار گرفته می شود. علاوه بر طرد انحصارگرایی روش شناختی, توجه به رویکرد مبناگرایی, بهره مندی از دانش معیار, ملاحظه ویژگیهای محقق در اعتبار تحقیق, توجه به سطح سوم واقعیت, تعمیم روش شناسی تفهمی از علوم اجتماعی به علوم طبیعی از دیگر اصول روش شناسی است که از مبانی اسلامی حاصل می گردد.
کلید واژه: روش تحقیق, مبانی اسلامی روش تحقیق, معرفت شناسی, فیزیک و متافیزیک

لینک کمکی