فایل word داستان تخيلي جنايي و پژوهش تربيتي: خواندن, نوشتن و تعاملات ميان متني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word داستان تخيلي جنايي و پژوهش تربيتي: خواندن, نوشتن و تعاملات ميان متني :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : نوآوري هاي آموزشي

تعداد صفحات :32

گاف در این مقاله نگاه به پژوهش تربیتی به مثابه یک کاوش جنایی و پردازش آن در قالب یک داستان (رمان) خیالی از نوع جنایی را توصیه می کند. به دیگر سخن او پژوهشگر تربیتی را به عنوان یک کارآگاه (detective) و به خدمت گرفتن رویکرد کارآگاهی را به عنوان یک قالب یا چشم انداز (استعاره) برای انجام پژوهش های تربیتی مفید و کارساز می داند. وی معتقد است در تحلیل نهایی پرسش اساسی همه پژوهش ها, خواه در عرصه فلسفه یا در عرصه تعلیم و تربیت, همان پرسشی است که پیش روی یک کارآکاه یا نویسنده یک رمان پلیسی است. آن پرسش نیز پرسش درباره یافتن مقصر و پاسخگو (who is guilty) در قبال موقعیت ناخوش ایند یا مساله است. اشتراک در رمز های نشانه شناختی و تفسیری متون مربوط به این دوقلمرو نیز, به زعم گاف, الگو برداری از داستان های جنایی ( پلیسی) که نوعا خیالی (fictional) می باشند را در پژوهش های تربیتی موجه و مدلل می سازد. در مقاله از وجوه مشترک دیگری نیز نام برده شده است.
کلید واژه:

لینک کمکی