فایل word بررسي بازاريابي محصولات گلخانه اي در استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي بازاريابي محصولات گلخانه اي در استان کرمان :


سال انتشار : 1385

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله کشاورزي

تعداد صفحات :16

این تحقیق برای بررسی بازار رسانی محصولات گلخانه ای, تعیین حاشیه بازار و کارآیی بازاریابی و ارایه پیشنهاداتی در زمینه بهبود وضعیت موجود در شهرستان های زرند, بردسیر و سیرجان در استان کرمان در سال 1383-84 انجام شد. اطلاعات لازم برای تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه در سطح تولید کننده, عمده فروش و خرده فروش بر اساس روش نمونه گیری سیستماتیک از 58 گلخانه دار, پنج عمده فروش و 20 خرده فروش تامین شد. هزینه خدمات بازار رسانی محصولات گلخانه ای از 196 تا 620 ریال برای یک کیلوگرم محصول متفاوت بود. سود خالص عملیات بازاریابی تولید کننده خیار گلخانه ای 375 و گوجه فرنگی 230 ریال و سود خالص بازاریابی خرده فروش خیار گلخانه ای 204 و گوجه فرنگی گلخانه ای 284 ریال برآورد شد. حاشیه بازاریابی عمده فروشی, خرده فروشی و کل به ترتیب برای خیار گلخانه ای 40, 60 و 100 و برای گوجه فرنگی گلخانه ای 70, 50 و 120 ریال و سهم تولید کننده, عمده فروش و خرده فروش از قیمت پرداختی مصرف کننده برای خیار گلخانه ای به ترتیب 71.4, 17.2 و 11.4 درصد و برای گوجه فرنگی به ترتیب 74.4, 14.9 و 10.6 درصد بود. کارآیی بازاریابی در مسیر تولید کننده, خرده فروش و مصرف کننده برای گوجه فرنگی بیشترین مقدار 85.1) درصد( و برای خیار کمترین 42.8) درصد( بود.
کلید واژه: استان کرمان, بازاریابی, حاشیه بازاریابی, کارآیی, محصولات گلخانه ای

لینک کمکی