فایل word مطالعه نيازهاي بوم شناختي گياه سريش (Eremurus spectabilis M.B.) در استان خراسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مطالعه نيازهاي بوم شناختي گياه سريش (Eremurus spectabilis M.B.) در استان خراسان :


سال انتشار : 1384

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :17

گیاه سریش با نام علمی Eremurus spectabiils M.B. گیاهی چند ساله از خانواده Liliaceae است. ریشه های این گیاه پس از خشک شدن به سادگی پودر شده و در مجاورت با آب چسبناک می شود. در این تحقیق نیازهای بوم شناختی گیاه و نیز رویشگاههای آن در استان خراسان مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین روابط خاک و گیاه, برخی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک از قبیل بافت, اسیدیته, هدایت الکتریکی, میزان سدیم, پتاسیم, آهک و گچ تعیین گردید. زمین شناختی رویشگاهها نیز با استفاده از نقشه های زمین شناسی و قابلیت اراضی و بازدید صحرایی مطالعه شد.نتایج نشان دادند که دامنه ارتفاعی رویشگاههای این گونه از 900 تا 3000 متر در استان خراسان مشاهده می شود. این گیاه در اراضی کم عمق و سنگلاخی در تمام جهات جغرافیایی و شیب 12 تا نزدیک 70 درصد دیده می شود. نوسانهای میزان بارندگی در رویشگاهها, از 200 تا 600 میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالانه بین 5 تا 15 درجه سانتیگراد متغیر است. بر اساس روش طبقه بندی اقلیمی دومارتن توسعه یافته, حدود 50 درصد رویشگاهها در اقلیم نیمه خشک سرد قرار دارند. گونه فوق, خاکهای کم عمق و سنگلاخی با بافت لومی شنی تا لومی سیلتی بدون گچ با اسیدیته حدود خنثی که به خوبی زهکشی شده اند را ترجیح می دهد. پایین بودن هدایت الکتریکی (EC) خاک بیانگر مقاومت کمتر این گونه به شوری است. بررسیهای زمین شناختی نشان دادند که بستر اصلی استقرار این گونه را زمینهای سنگلاخی و به ویژه سازندهای شیلی, سنگهای آهکی و آذرین حد واسط تشکیل می دهند.
کلید واژه: سریش (.Eremurus spectabilis M.B), رویشگاهها, نیازهای بوم شناختی, استان خراسان

لینک کمکی