فایل word روايي نسخه فارسي مصاحبه ساختار يافته تشخيصي براي اختلال هاي محور I در SCID-I) DSMIV)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word روايي نسخه فارسي مصاحبه ساختار يافته تشخيصي براي اختلال هاي محور I در SCID-I) DSMIV) :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :12

در این مطالعه, نسخه فارسی مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور I در (Structured Clinical Interview for DSM-I) DSM-IV را با روش شناسی بین فرهنگی به فارسی ترجمه کرده و در یک مطالعه چند مرکزی, روایی آن را سنجیده ایم. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت: الف) ترجمه ابزار و بررسی روایی بین فرهنگی ترجمه, ب) مطالعه روایی ترجمه ابزار در جمعیت بالینی ایرانی. در این مطالعه 299 مراجعه کننده 18 تا 65 ساله که به درمانگاه های سرپایی مراجعه داشتند و یا در بخش های سه مرکز روانپزشکی در تهران بستری بودند شرکت نمودند. جهت بررسی روایی با هر بیمار یک مصاحبه کامل با استفاده از SCID توسط پرسشگر آموزش دیده انجام شد. آنگاه برای سنجش روایی SCID ظرف 3 روز از انجام مصاحبه, دو روانپزشک با توجه به کل اطلاعات موجود, با چک لیست DSM-IV به صورت توافقی تشخیص گذاری کردند و نتایج با تشخیص های SCID مقایسه شد. برای بررسی روایی از شاخص های کاپا, درصد توافق تشخیصی, حساسیت و ویژگی استفاده شد. برای تمام تشخیص ها جز کل اختلالات اضطرابی کاپا بالاتر از 0.4 بود. در صورتی که تشخیص های ارایه شده توسط روانپزشکان را Gold Standard تلقی کنیم, نتایج ویژگی عمدتا بهتر از نتایج حساسیت بوده است. در اکثر تشخیص ها ویژگی, بالاتر از 0.85 و در نیمی از این تعداد بالای 0.9 بوده است که نشان دهنده ویژگی مطلوب است. شاخص حساسیت تا حدودی پایین تر بوده است. نسخه فارسی SCID, ابزاری معتبر برای تشخیص گذاری برای مقاصد بالینی و به ویژه پژوهشی و حتی آموزشی است. از این رو به کارگیری آن برای مقاصد فوق الذکر در محیط های بالینی توصیه می شود.
کلید واژه: روایی, فرهنگ, مصاحبه بالینی ساختار یافته

لینک کمکی