فایل word مجوز دادگاه, موضوع ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور از نظر حقوقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مجوز دادگاه, موضوع ماده 2 قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور از نظر حقوقي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پايش

تعداد صفحات :5

تصمیم دادگاه که متضمن حق, تکلیف, اجازه و نظایر آن است, با نیت حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اصدار می یابد و از نظر اعتبار در تمام رژیم های حقوقی, ارزش والایی دارد. با توجه به این امر, علمای حقوق تصمیم دادگاه را از زوایای مختلف و به خصوص با رویکرد آیین دادرسی بررسی کرده, انواع آن و آثاری را بر شمرده اند. محقق در این مقاله قصد دارد تا مجوز دادگاه را که باید مطابق با مفاد ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382 اصدار یابد, از پاره ای جهات مرتبط با آیین دادرسی مدنی بررسی نماید.تصمیم دادگاه متضمن اجازه بوده در واقع, تصمیمی در امور حسبی تلقی می گردد. بنا بر نظر محققان این مجوز در قسمتی که متضمن تایید ناباروری زوجین است, مشابه احکام اعلامی و در بخشی که حاوی اجازه استفاده از مزایای موضوع قانون مارالذکر است مشابه احکام تاسیسی تلقی می گردد. این تصمیم چنانچه دال بر عدم صلاحیت زوجین باشد, قابل تجدید نظر خواهی است و شکل غیابی برای آن متصور نیست. امکان فرجام خواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مانحن فیه وجود ندارد و امکان تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آن نیز بعید به نظر می رسد. مطابق نص قانون, تصمیم دادگاه مجوز است, لذا مفید اباحه بوده است, بنابراین جز احکام تکلیفی ترخیصی تلقی می گردد. پس الزامی برای اجرای آن بر مرکز درمان ناباروری و یا زوجین متقاضی وجود ندارد. نکته مهم دیگر آن است که مطابق نص قانون, بررسی صلاحیت زوجین از شمول تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج است و مفهوم مخالف آن است که پس از احراز صلاحیت یا رد آن, انشای تصمیم و تجدید نظر خواهی و سایر آثار آن تابع آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
کلید واژه: رای دادگاه, آیین دادرسی مدنی, قانون, اهدای جنین

لینک کمکی