فایل word بررسي تاثير موسيقي ميهج و آرام بخش بر اجراي هوازي, ميزان درک فشار, و غلظت کورتيزول بزاقي دانشجويان مرد ورزشکار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تاثير موسيقي ميهج و آرام بخش بر اجراي هوازي, ميزان درک فشار, و غلظت کورتيزول بزاقي دانشجويان مرد ورزشکار :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :13

هدف از پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر موسیقی مهیج و آرام بخش بر اجرای هوازی, میزان درک فشار, و غلظت کورتیزول بزاقی در مردان تمرین کرده. 30 دانشجوی تربیت بدنی مرد با میانگین سن 25.66±3.89 سال, قد 176.65±7.66 سانتی متر, وزن 78.45±16.20 کیلوگرم, درصد چربی بدن 12.86±5.74 و حداکثر اکسیژن مصرفی 38.36±9.19 میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه به صورت تصادفی در 3 گروه 10 نفری موسیقی مهیج, موسیقی آرام بخش, و گروه کنترل قرار گرفتند و با شدت 80 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه تا سر حد واماندگی روی نوار گردان دویدند. هر 5 دقیقه میزان درک فشار آزمودنیها ثبت شد. برای اندازه گیری کورتیزول, نمونه تحریک نشده بزاق 15 دقیقه پیش, و 5 دقیقه و 30 دقیقه پس از فعالیت جمع آوری شد. بر اساس یافته های پژوهش, زمان دویدن که شاخص اجرای هوازی در گروه موسیقی مهیج به شمار می رفت به طور معناداری 41.7 درصد بالاتر از گروه موسیقی آرام بخش بود. همچنین, میزان درک فشار و غلظت کورتیزول بزاقی 5 دقیقه پس از فعالیت در زمان شنیدن موسیقی آرام بخش در مقایسه با موسیقی مهیج و عدم شنیدن موسیقی به طور معناداری پایین تر بود. نتیجه اینکه شنیدن موسیقی موجب بهبود اجرای هوازی شد. همچنین, کورتیزول بزاقی 5 دقیقه پس از فعالیت تا سرحد واماندگی افزایش کمتری داشت.
کلید واژه: اجرای هوازی, بزاق, کورتیزول, موسیقی, میزان درک فشار

لینک کمکی