فایل word مقايسه فعاليت الکتريکي عضلات شکمي و تاکننده هاي ران در وضعيتهاي مختلف از حرکات دراز و نشست و کرانچ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه فعاليت الکتريکي عضلات شکمي و تاکننده هاي ران در وضعيتهاي مختلف از حرکات دراز و نشست و کرانچ :


سال انتشار : 1387

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : المپيک

تعداد صفحات :13

هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی میزان فعالیت الکتریکی عضلات شکمی و تاکننده های ران در وضعیتهای مختلف از حرکات دراز و نشست و کرانچ. آزمودنیهای این پژوهش را 15 داوطلب مرد سالم (سن 21.52±1.4 سال, قد 175.3±5.86 سانتی متر, وزن 73.4±6.2 کیلوگرم, و چربی بدن 12.4±2.1 درصد), بدون سابقه بیماریهای عصبی, کمردرد و آسیب در مفاصل و عضلات بالاتنه و ران تشکیل می دادند. اطلاعات الکترومیوگرافی سطحی شامل میانگین الکترومیوگرافی (AEMG) به صورت هم زمان از عضلات شکم (راست شکمی و مایل خارجی) و تاکننده های ران (راست رانی و خیاطه) در حرکات دراز و نشست و کرانچ و در ترکیبی از وضعیتهای زانوی خم و باز و در حالتی که پاها ثابت یا آزاد گذاشته شده بودند جمع آوری و ثبت شد. میانگین الکترومیوگرافی عضلات در هر یک از حرکات با انجام 5 تکرار و به کمک مترونرم به لحاظ زمانی نرمال سازی شد.نتایج نشان داد عضلات تاکننده ران به میزان هنگام حرکت دراز و نشست درگیر می شوند (5417.8±468.31 میکروولت), در حالی که میزان فعالیت آنها در حرکت کرانچ بسیار اندک است (1659.7±310.53 میکروولت). از طرفی عضلات شکمی در هر دو حرکت کرانچ (39878±1303.54 میکروولت) و دراز و نشست (8106.3±48.09 میکروولت) به میزان بالایی درگیر می شوند. همچنین, فعالیت عضلات تاکننده ران در حرکت دراز و نشست هنگامی که زانوها خم و پاها بدون حمایت بود افزایش یافت (از 2226.5±335 به 2641±404.8 میکروولت), در حالی که این وضعیت سطح فعالیت عضلات شکمی را تغییر نداد. نتایج کلی این پژوهش نشان داد هر یک از عضلات تاکننده ران و تنه در انواع مختلف حرکات تمرینی یکسان عمل نمی کنند. هرگونه دستکاری و یا تعدیل در این حرکات باعث می شود تا از میان عضلات تاکننده تنه و مفصل ران یکی به صورت اختصاصی وارد عمل شود و بقیه به صورت همکار عمل کنند.
کلید واژه: دراز و نشست, عضلات تاکننده ران, عضلات شکمی, فعالیت الکتریکی, کرانچ

لینک کمکی