فایل word به کارگيري مدل چند عاملي براي توضيح بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word به کارگيري مدل چند عاملي براي توضيح بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

تعداد صفحات :27

هدف اصلی این مقاله, بررسی و تعیین برخی از متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا, تاثیر رشد پول, قیمت سکه طلا, نرخ دلار و شاخص قیمت سهام بورس تهران بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری, کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در انتخاب نمونه, شرکت هایی در نظر گرفته شده اند که قیمت سهام آن ها از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1383 به صورت ماهیانه موجود بوده است. پس از این بررسی, تعداد 195 شرکت انتخاب و مطالعه قرار گرفت.برای تعیین تاثیر تغییر متغیرهای منتخب بر بازده سهام, ابتدا شرکت ها با توجه به اندازه ارزش بازار سهام آن ها, به پرتفوی ها مختلف گروه بندی گردید, سپس با استفاده از تکنیک رگرسیون چند متغیره, تاثیر تغییر متغیرهای منتخب بر بازده سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه, تغییرات بازده سهام را توصیف نمی کنند.
کلید واژه: بورس اوراق بهادار تهران, بازده سهام, متغیرهای اقتصادی, تئوری قیمت گذاری آربیتراژ, تئوری پرتفوی

لینک کمکی