فایل word گزارش يک مورد حاملگي تخمداني با سابقه دو بار حاملگي خارج رحمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word گزارش يک مورد حاملگي تخمداني با سابقه دو بار حاملگي خارج رحمي :


سال انتشار : 1386

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله زنان مامايي و نازايي ايران

تعداد صفحات :5

مقدمه: با وجود کاهش شمار حاملگی ها در سه دهه اخیر تعداد حاملگیهای خارج از رحم در غرب رو به افزایش است و این حاملگی ها مسوول %10 از تمام مرگهای مرتبط با بارداری است. این مطالعه فایل word گزارش يک مورد حاملگي تخمداني با سابقه دو بار حاملگي خارج رحمي است.معرفی بیمار: بیمار خانم 35 ساله با سن حاملگی 6 هفته با سابقه 2 بار حاملگی خارج رحمی (که در نوبت اول سالپنژکتومی سمت راست و نوبت دوم با اقدامات محافظه کارانه درمان شده بود) با درد زیر شکم و bHCG=1720 و خالی بودن رحم در سونوگرافی مهبلی, با حدس حاملگی خارج رحمی تحت عمل جراحی قرار گرفت. حدس حین عمل خونریزی از جسم زرد یا حاملگی تخمدانی بود. جواب آسیب شناسی نمونه, حاملگی تخمدانی گزارش شد.نتیجه گیری: حاملگی تخمدانی نادر است. تشخیص بالینی و حین عمل مشکلی دارد, یافته های ماکروسکوپی در حین عمل جراحی, تشخیص پارگی جسم زرد را مطرح کرد اما آسیب شناسی نمونه, حاملگی تخمدانی را نشان داد. عود این نوع حاملگی نادر و باروری آینده فرد بدون تغییر می ماند.
کلید واژه: حاملگی خارج از رحم, حاملگی تخمدانی, برداشتن لوله های رحمی

لینک کمکی